Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Il-kompetenza tal-Kummissjoni CIVEX tkopri l-oqsma ta’ politika li ġejjin:

Spazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

Il-politika ta’ immigrazzjoni, l-asil u l-viżi

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Iċ-ċittadinanza attiva

Id-devoluzzjoni

L-affarijiet kostituzzjonali

Il-governanza, it-tfassil aħjar tal-liġijiet, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

Ir-relazzjonijiet esterni, inkluża l-kooperazzjoni esterna amministrattiva u l-bini tal-kapaċità

It-trattati u n-negozjati internazzjonali, it-terroriżmu u l-kontroll tal-fruntieri

Il-politika tal-viċinat (inklużi s-Sħubija tal-Lvant u l-kooperazzjoni Ewro-Mediterranja), il-kooperazzjoni deċentralizzata għall-iżvilupp u kwistjonijiet tat-tkabbir tal-UE

Agħżel kummissjoni oħra tal-KtR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme