Grupp ta’ Ħidma dwar l-Ukrajna 

​Il-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar l-Ukrajna nħoloq mill-Bureau tal-KtR f’April 2020, taħt l-awspiċi tal-Konferenza tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali għas-Sħubija tal-Lvant (CORLEAP), bħala kontinwazzjoni tat-Task Force preċedenti tal-Ukrajna, stabbilita fl-2015. Il-Grupp ta’ Ħidma għandu l-għan li jipprovdi appoġġ politiku u tekniku mmirat lill-imsieħba Ukreni biex jgħinhom jiksbu governanza tajba fil-livelli kollha, isaħħaħ id-demokrazija lokali, u javvanza r-riforma tad-deċentralizzazzjoni.

Fid-dawl tal-invażjoni militari Russa fl-Ukrajna, il-Grupp ta’ Ħidma assuma r-rwol politiku tiegħu li jfassal tweġiba tal-KtR u jappoġġja lill-imsieħba Ukreni tagħna matul dawn iż-żminijiet diffiċli ħafna.

Il-KtR jinsab f’solidarjetà mal-Ukrajna

Info-Support Hub

Taqsimiet

Il-kooperazzjoni bejn il-pari

Il-ħidma tat-Task Force tal-Ukrajna evolviet matul is-snin mill-għoti ta’ pariri ġenerali dwar il-politiki għal proġetti aktar konkreti, b’enfasi fuq l-iżvilupp tal-bini tal-kapaċità li jappoġġja r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. Fl-2018, ġiet implimentata inizjattiva ta’ kooperazzjoni bejn il-pari bl-appoġġ tal-programm U-LEAD. Ħames pari ta’ msieħba mill-UE u l-Ukrajna ħadmu fuq proġetti fil-qasam tal-iżvilupp ekonomiku lokali, it-turiżmu, l-effiċjenza enerġetika, l-iżvilupp rurali u l-involviment taċ-ċittadini. Fl-aħħar avveniment ta’ għeluq fit-13 ta’ Frar 2019 fi Brussell, il-partijiet ikkonċernati kkonkludew li l-għanijiet tal-fażi pilota tal-kooperazzjoni bejn il-pari kienu ntlaħqu.

Il-fażi li jmiss tal-kooperazzjoni bejn il-pari saret fl-2022, bl-appoġġ tal-Inizjattiva tal-Unjoni Ewropea Kontra l-Korruzzjoni (EUACI) u l-kunċett tagħha ta’ “Bliet ta’ Integrità”. Il-bliet skambjaw esperjenzi fil-qasam tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u ż-żieda fit-trasparenza tal-amministrazzjoni pubblika lokali.

Kif inhu magħmul?

Il-Grupp ta’ Ħidma huwa mmexxi minn Alexandra Dulkiewicz (PPE/PL) u jikkonsisti minn 13-il membru tal-KtR. Jiltaqgħu mill-inqas darbtejn fis-sena. Ara min huma l-membri tal-Grupp ta’ Ħidma.

L-aħħar aħbarijiet

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Ara aktar

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kuntatt

Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ikkuntattja lis-segretarjat tal-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar l-Ukrajna fuq
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Ikkondividi:
 
Back to top