It-Task Force tal-Ukrajna  

It-Task Force tal-Ukrajna, li twaqqfet fl-2015 mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, għandha l-għan li tintensifika r-relazzjonijiet bilaterali u tipprovdi appoġġ politiku u anke tekniku sabiex l-imsieħba Ukreni jiksbu governanza tajba fil-livelli kollha.

F'Marzu 2018, tnediet inizjattiva ta' kooperazzjoni bejn il-pari bl-appoġġ tal-programm U-LEAD u tal-implimentatur tagħha, l-Aġenzija għall-Iżvilupp Ġermaniża GIZ.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Taqsimiet

​Kif topera?

It-Task Force KtR-Ukrajna twaqqfet mill-Bureau tal-KtR fit-12 ta' Frar 2015, fuq talba min-naħa tal-Ukrajna, wara li tnediet riforma ta' deċentralizzazzjoni kumplessa fl-Ukrajna.

It-Task Force s'issa ltaqgħet erba' darbiet, b'mod alternanti fi Brussell u fl-Ukrajna. Matul dawn il-laqgħat, il-membri skambjaw l-esperjenzi tagħhom dwar il-proċess ta' deċentralizzazzjoni b'mod ġenerali, dwar ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, dwar kwistjonijiet orizzontali relatati mal-funzjonament tajjeb tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Ukrajna (it-tfassil tal-politika, l-aspetti soċjali u ekonomiċi, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba), kif ukoll dwar id-dimensjoni reġjonali u lokali tal-proċess ta' implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna.

L-attivitajiet tat-Task Force kkontribwew ukoll għall-attivitajiet tal-Grupp ta' Appoġġ tal-KE għall-Ukrajna, u kienu konnessi wkoll mad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Ukrajna.

It-Task Force tistinka biex:

  • tipprovdi appoġġ għall-proċess ta' riforma permezz tal-iskambju ta' esperjenzi u prattiki tajbin fil-qasam tad-deċentralizzazzjoni, it-tqassim tas-setgħat u d-devoluzzjoni
  • tħeġġeġ dibattitu fil-livell lokali, mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mal-kontropartijiet tal-gvern u ma' partijiet interessati oħrajn
  • tlaqqa' l-ħtiġijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Ukrajna mal-għarfien espert li joffru l-membri tal-KtR.

Il-ħidma tat-Task Force evolviet matul is-snin mill-għoti ta' pariri ġenerali dwar il-politiki għal proġetti aktar konkreti, b'enfasi fuq l-iżvilupp tal-bini tal-kapaċità li jappoġġja r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. Permezz ta' eżerċizzju ta' tqabbil organizzat fl-2017 bl-appoġġ tal-programm “U-LEAD mal-Ewropa" tal-Kummissjoni Ewropea, ġew identifikati l-ewwel ħames sħubijiet lokali UE-Ukrajna. L-avveniment tat-tnedija tal-inizjattiva bejn il-pari sar fi Brussell fit-8 ta' Marzu 2018, u laqqa' flimkien għall-ewwel darba l-pari magħżulin. Bl-għajnuna tal-ULEAD, il-pari qablu dwar il-pjani t'azzjoni għas-sena u identifikaw temi konkreti ta' kooperazzjoni: żvilupp ekonomiku lokali, turiżmu, effiċjenza fl-enerġija, żvilupp rurali u involviment taċ-ċittadini. Fil-laqgħa li jmiss tat-Task Force, li ser issir f'Kyiv fil-25 ta' Settembru 2018, il-partijiet interessati se jiddiskutu l-progress ta' nofs it-terminu li ntlaħaq fil-kooperazzjoni bejn il-pari.​​

Kif inhi magħmula?

It-Task Force hija ppreseduta mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Il-membri tagħha huma l-presidenti tal-ħames gruppi politiċi tal-KtR.​


L-aħħar aħbarijiet

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Ara aktar

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kuntatt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Ikkondividi :
 
Back to top