Netwerk għall-Monitoraġġ tas-Sussidjarjetà 

In-Netwerk għall-Monitoraġġ tas-Sussidjarjetà (SMN) inħoloq biex jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea u l-livell tal-Unjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-politika fir-rigward ta' diversi dokumenti u proposti leġislattivi li, ladarba jiġu adottati, se jkollhom impatt dirett fuq dawn l-awtoritajiet u l-politiki li jkunu responsabbli għalihom.

Il-membri tiegħu jinkludu Parlamenti u Gvernijiet ta' reġjuni b'setgħat leġislattivi, awtoritajiet lokali u reġjonali mingħajr setgħat leġislattivi u assoċjazzjonijiet lokali tal-gvern fl-Unjoni Ewropea. Huwa miftuħ ukoll għad-delegazzjonijiet nazzjonali tal-KtR u l-kmamar tal-parlamenti nazzjonali.

Taqsimiet

Missjoni

  • Jippermetti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu attivi fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
  • Jappoġġja lir-reġjuni b'setgħat leġislattivi permezz ta' REGPEX – subnetwerk tal-SMN miftuħ għall-parlamenti u l-gvernijiet tar-reġjuni b'setgħat leġislattivi

Attivitajiet ewlen​in

  • Jappoġġja lill-parlamenti u lill-gvernijiet minn reġjuni b'setgħat leġislattivi permezz tal-pjattaforma REGPEX matul il-perjodu tas-Sistema ta' Twissija Bikrija
  • Is-sensibilizzazzjoni tal-applikazzjoni prattika tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-iffaċilitar tal-iskambju tal-aħjar prattika
  • Iżomm lir-relaturi u lill-membri tal-KtR infurmati dwar il-kontributi relatati mas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità minn netwerk rappreżentattiv ta' awtoritajiet lokali u reġjonali
  • Jidentifika miżuri għal tfassil aħjar tal-liġijiet, inaqqas il-burokrazija żejda u jżid l-aċċettazzjoni tal-politiki tal-UE miċ-ċittadini tal-UE
  • Jiffaċilita djalogu interistituzzjonali dwar is-sussidjarjetà permezz ta' Konferenza biennali dwar is-Sussidjarjetà
Ikkondividi:
 
Back to top