L-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea 

11 ta’ Ottubru 2022 

Fil-11 ta’ Ottubru 2022, il-Kumitat tar-Reġjuni ser jippubblika r-Rapport Annwali tal-UE tiegħu dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet, bħala stampa tal-aktar sfidi urġenti li jiffaċċjaw ir-reġjuni u l-bliet fl-Unjoni, li jgħin biex jiġu infurmati d-deċiżjonijiet ta’ politika tal-UE.

Taqsimiet
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Nifhmu l-Ewropa mill-perspettiva lokali u reġjonali

Abbażi ta’ studji oriġinali kkummissjonati mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, kif ukoll abbażi ta’ riċerka akkademika, kontributi minn istituzzjonijiet Ewropej oħra u dokumentazzjoni b’sors miftuħ, dan ir-rapport jipprovdi fatti u data għal dawk li jfasslu l-politika u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti. Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin ser jiġu riflessi fid-diskors annwali dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea, li għandu jsir mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2022.

Ir-rapport ta’ din is-sena jiffoka fuq l-aktar sfidi urġenti li qed jiffaċċjaw il-bliet u r-reġjuni tal-UE: il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, l-effetti dejjiema tal-pandemija tal-COVID-19 u l-irkupru meħtieġ, l-emerġenza klimatika u t-tranżizzjoni enerġetika, il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi, u l-futur tad-demokrazija, fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Ir-rapport se jinkludi wkoll il-“Barometru Reġjonali u Lokali” tiegħu, li jippreżenta l-fehmiet tar-rappreżentanti eletti mill-Ewropa kollha mistħarrġa fi sħubija mal-IPSOS.

Barometru Reġjonali u Lokali

 • Fis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, hemm aktar minn miljun politiku elett fil-livell sottonazzjonali. Dawn il-politiċi lokali jirrappreżentaw ġabra varjata ħafna ta’ kostitwenzi f’diversi livelli ta’ gvern, inklużi stati federali, reġjuni, provinċji, kontej, distretti jew muniċipalitajiet. L-istħarriġ tal-Ewrobarometru Flash jipprovdi pjattaforma importanti għall-politiċi lokali fl-UE biex jaqsmu l-opinjoni tagħhom dwar l-isfidi u l-prijoritajiet tal-Ewropa.

  It-tweġibiet jiżvelaw il-kwistjonijiet li l-politiċi lokali jqisu bħala prijoritarji fil-livell tal-UE, il-livell ta’ għarfien tagħhom dwar l-inizjattivi fl-UE u l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE, l-opinjonijiet tagħhom dwar il-futur tal-Ewropa, u r-reazzjonijiet tagħhom għall-emerġenza maħluqa mill-gwerra fl-Ukrajna. 

   Sejbiet ewlenin
 • Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022

  Lingwi disponibbli (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Niżżel id-dokument
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.

Multimedia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Ara aktar

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Edizzjonijiet preċedenti

Ikkondividi:
 
Back to top