L-Istat tal-Unjoni Ewropea:  

il-perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet 

Karl-Heinz Lambertz, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ta l-ewwel diskors li qatt sar dwar “L-istat tal-Unjoni Ewropea: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet" fl-10 ta' Ottubru fi Brussell. Id-diskors ġie segwit minn dibattitu mal-mexxejja lokali u reġjonali mill-Istati Membri kollha tal-UE.

Id-diskors tal-President Lambertz jikkontribwixxi għall-istabbiliment tal-aġenda futura tal-UE billi jittieħed kont tas-sitwazzjoni attwali tar-reġjuni u l-bliet fl-Unjoni. Din tħares 'il quddiem lejn l-isfidi għall-gvernijiet lokali fis-snin li ġejjin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Taqsimiet

Multimedia

Stay tuned for : The State of the European Union: the view of regions and cities

 

Ara aktar

  • Stay tuned for : The State of the European Union: the view of regions and cities
    Stay tuned for : The State of the European Union: the view of regions and cities

Segwina

Ikkondividi:
 
Back to top