Skeda informattiva dwar l-Opinjoni  

IS-SOLIDARJETÀ FIS-SAĦĦA: IT-TNAQQIS TAL-INUGWALJANZI FIS-SETTUR TAS-SAĦĦA FL-UE

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 47/2010
Rapporteur: WILCOX Dave
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 14/04/2010
 
Ikkondividi: