Pajjiżi tat-tkabbir  

Il-Kummissjoni CIVEX tal-KtR hija prinċipalment responsabbli għall-pożizzjoni istituzzjonali dwar il-politika tat-tkabbir tal-UE. Sabiex jiġu promossi d-djalogu u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE u fil-pajjiżi tat-tkabbir, u biex jingħataw appoġġ fi triqthom lejn l-UE, inħolqu żewġ tipi ta' pjattaformi istituzzjonali:

 • il-Kumitati Konsultattivi Konġunti (JCCs)
 • il-Gruppi ta' Ħidma (GtĦ)

Kumitati Konsultattivi Konġunti (JCCs)

Dikjarazzjoni tal-missjoni

Kumitat Konsultattiv Konġunt jipprovdi forma ta' kooperazzjoni konsistenti u stabbli mal-awtoritajiet lokali u reġjonali ta' pajjiż li jixtieq jissieħeb fl-UE. Fost oħrajn l-attivitajiet tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt jikkontribwixxu lejn:

 • it-tħejija tar-rappreżentanti lokali u reġjonali għas-sħubija fl-UE
 • l-evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki tal-UE minn perspettiva lokali u reġjonali
 • fluss reċiproku ta' informazzjoni diretta dwar l-iżviluppi politiċi fil-pajjiżi u fl-UE
 • il-monitoraġġ tan-negozjati, b'enfasi fuq oqsma ta' rilevanza partikulari għall-awtoritajiet lokali u reġjonali

Kif jiġi stabbilit JCC?

 • Wara talba mill-gvern tal-pajjiż ikkonċernat
 • Fuq il-bażi ta' “Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA)"
 • Jew f'dikjarazzjoni uffiċjali tal-“Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni" bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiż kandidat

Min jieħu sehem fil-JCCs?  

 • Nofs ir-rappreżentanti huma rappreżentanti lokali jew reġjonali mill-pajjiż ikkonċernat
 • In-nofs l-ieħor huma Membri tal-Kumitat tar-Reġjuni
 • Hemm żewġ kopresidenti li jirrappreżentaw il-kategoriji msemmija hawn fuq

Kif jaħdmu l-JCCs?
 • Id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod konġunt
 • Kull JCC jadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu stess.
 • Il-JCCs jiltaqgħu darbtejn f'sena, darba fi Brussell fil-qafas tal-avveniment Jum it-Tkabbir u darba fil-pajjiż imsieħeb

Kumitat Konsultattiv Konġunt mal-Montenegro

 • Bażi legali: Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro, 21 ta’ Ġunju 2011

Kopresidenti

 
 

Membri

 
 

Kumitat Konsultattiv Konġunt mal-Maċedonja ta' Fuq

 • Bażi legali: Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, 24 ta’ Lulju 2007

Kopresidenti

 
 

Membri

 
 

Kumitat Konsultattiv Konġunt mas-Serbja

 • Bażi legali: Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-UE mas-Serbja, 2014

Kopresidenti

 
 

Membri

 
 

Kumitat Konsultattiv Konġunt mal-Islanda

 • Il-Kumitat Konsultattiv Konġunt mal-Island ġie pospost ftit wara li nħoloq f’Mejju 2013, kif mitlub mill-Islanda.

Gruppi ta’ Ħidma (GtĦ)

Fost l-oħrajn, l-attivitajiet tal-Gruppi ta’ Ħidma jikkontribwixxu għal:

 • it-trawwim tal-kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-pajjiż jew pajjiżi li jkopri
 • l-evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki tal-UE minn perspettiva lokali u reġjonali
 • fluss reċiproku ta’ informazzjoni diretta dwar l-iżviluppi politiċi fil-pajjiżi u fl-UE
 • l-iskambju tal-aħjar prattiki f’oqsma speċifiċi ta’ kooperazzjoni
Kif jiġi stabbilit GtĦ?
 • Permezz ta’ deċiżjoni tal-Bureau tal-KtR skont ir-“Regoli ta’ Proċedura tal-KtR”
Min jieħu sehem fil-GtĦ?
 • Il-membri tal-KtR
 • Il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti lokali u reġjonali mill-pajjiżi imsieħba tvarja skont is-suġġett diskuss u l-post tal-laqgħa

Il-GtĦ jiltaqgħu darbtejn f’sena, darba fi Brussell fil-qafas tal-avveniment Jum it-Tkabbir u darba fil-pajjiż imsieħeb

Grupp ta' Ħidma dwar it-Turkija

 • Stabbilit: 2006

Kopresidenti

 
 

Membri

 
 

Grupp ta' Ħidma dwar il-Balkani tal-Punent

 • Stabbilit: 2006
 • Attwalment ikopri: l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina u Kosovo (taħt ir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti)

Kopresidenti

 
 

Membri

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Links