Sħubija tal-Lvant (CORLEAP)  

Imwaqqfa mill-KtR fl-2011, il-Konferenza tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali għas-Sħubija tal-Lvant (CORLEAP) hija l-forum politiku tal-awtoritajiet lokali u reġjonali mill-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant.

Din hija l-unika pjattaforma tal-UE li toffri opportunità sabiex jiġi diskuss il-kontribut tal-bliet u r-reġjuni fl-iżvilupp tas-Sħubija tal-Lvant

Liema pajjiżi huma involuti?

L-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna.


 

X'inhu l-għan tal-CORLEAP?

Il-CORLEAP għandha l-għan li:

 • tikkoordina r-rappreżentazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fi ħdan is-Sħubija tal-Lvant
 • tikkomplementa u tappoġġja l-isforz mill-istituzzjonijiet tal-UE u partijiet interessati oħrajn li qed jipparteċipaw fit-twettiq tal-Politika Ewropea tal-Viċinat

tifrex il-kunċetti li ser iqarrbu l-pajjiżi msieħba lejn l-UE u trawwem ir-riforma interna u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-livell lokali u reġjonali

Kif taħdem?

Il-CORLEAP tiffunzjona bħala "pjattaforma tal-kooperazzjoni territorjali". L-assoċjazzjonijiet lokali u reġjonali mill-istati msieħba huma l-punti ta' kuntatt għall-CORLEAP fil-pajjiżi tagħhom, filwaqt li l-KtR huwa l-punt ta' kuntatt naturali għall-istituzzjonijiet tal-UE. Dan jippermetti lill-CORLEAP li tiġbor u tikkondividi l-informazzjoni rilevanti għad-dimensjoni lokali u reġjonali tas-Sħubija tal-Lvant.

Kif inhi magħmula?

Il-CORLEAP tikkonsisti minn 36 politiku reġjonali u lokali: 18-il membru tal-KtR u 18-il rappreżentant mis-sitt pajjiżi msieħba tal-Lvant.

Kull pajjiż imsieħeb tal-Lvant għandu tliet siġġijiet. Is-siġġijiet tal-UE huma distribwiti skont il-kompożizzjoni politika tal-KtR, imqassmin bejn il-ħames gruppi politiċi tiegħu: il-Partit Popolari Ewropew (PPE), il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej (PSE), l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa (ALDE), l-Alleanza Ewropea (AE) u l-Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej (ECR).

Bejn il-laqgħat annwali tal-CORLEAP hemm Bureau li jaġixxi bħala korp ta' tmexxija. Il-Bureau huwa responsabbli mill-koordinazzjoni tal-ħidma tal-CORLEAP, jimmonitorja l-attivitajiet, ir-rapporti u r-riżoluzzjonijiet tagħha. Huwa magħmul minn sitt membri mill-pajjiżi msieħba u sitt membri tal-KtR li jirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Informazzjoni relatata
Links
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports