Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jadottaw politika ta’ tolleranza żero fir-rigward tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet  

Fil-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa, il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw għal miżuri leġiżlattivi u riżorsi adegwati għall-prevenzjoni u l-ġlieda marbuta mal-vjolenza kontra n-nisa

L-Erbgħa 25 ta’ Novembru hija l- Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa . F’din l-okkażjoni, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) tenna l-appell tiegħu biex jiġu adottati miżuri leġiżlattivi fil-livell tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta’ vjolenza kontra n-nisa u l-bniet. Skont il-bażi tad-data tan-Nazzjonijiet Uniti, sa Settembru 2020 48 pajjiż kienu integraw il-prevenzjoni u r-rispons għall-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet fil-pjani ta’ rispons tagħhom għall-COVID-19, u 121 pajjiż kienu adottaw miżuri biex isaħħu s-servizzi għan-nisa superstiti tal-vjolenza matul il-kriżi globali.

Fl-istqarrija introduttorja tagħha lill-membri tal-Kummissjoni SEDEC tal-KtR, il-President tal-Kummissjoni SEDEC Anne Karjalainen (FI/PSE) qalet: “Illum huwa l-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa, wieħed mill-aktar ksur mifrux, persistenti u devastanti tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja. F’dan il-jum speċjali ħafna, nistedinkom ilkoll, fir-rwol tagħkom bħala politiċi lokali u reġjonali, biex tibqgħu viġilanti ħafna, u żżommu f’moħħkom li l-vjolenza kontra n-nisa għadha fil-biċċa l-kbira tagħha mhux irrappurtata minħabba l-impunità, is-silenzju, l-istigma u l-mistħija li ġġib magħha. L-uniku mod kif nimxu ’l quddiem huwa li nadottaw politika ta’ tolleranza żero fir-rigward tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet.”

Waħda minn kull 3 nisa u bniet jesperjenzaw vjolenza fiżika jew sesswali tul ħajjithom; ta’ kuljum,137 mara inqatlu minn membru tal-familja tagħhom, waħda minn kull 10 nisa fl-Unjoni Ewropea jirrapportaw li esperjenzaw fastidju ċibernetiku sa mill-età ta’ 15-il sena u 71% tal-vittmi kollha tat-traffikar tal-bnedmin fid-dinja huma nisa u bniet.

Minn mindu faqqgħet il-COVID-19, id-data u r-rapporti emerġenti minn dawk li jinsabu fl-ewwel linja wrew li ħrax kull tip ta’ vjolenza kontra n-nisa u l-bniet. Anne Karjalainen saħqet li: “25 sena wara l-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni ta’ Beijing, qed naraw li d-drittijiet tan-nisa għadhom qed jiġu attakkati kullimkien fid-dinja, iżda wkoll fl-Unjoni Ewropea, mid-drittijiet sesswali u riproduttivi sal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata kif ukoll id-dritt li jipprotestaw għall-emanċipazzjoni ekonomika u politika. Bħala Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, nikkundannaw bil-qawwa dan il-ksur tad-drittijiet tan-nisa u se naħdmu flimkien mal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex niżguraw li dawn id-drittijiet jiġu protetti u msaħħa kullimkien fl-UE.”

Filwaqt li l-COVID-19 u l-miżuri ta’ lockdown iwaqqfu l-firxa tal-coronavirus, fil-istess waqt jintensifikaw il-vjolenza kontra n-nisa, speċjalment il-vjolenza domestika – f’xi pajjiżi,it-telefonati lill-helplines żdiedu b’ħames darbiet. Il-Barometru Reġjonali u Lokali tal-KtR 2020 – ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru – jenfasizza żieda fl-għadd ta’ każijiet irrappurtati ta’ vjolenza domestika matul il-lockdown, għalkemm għad m’hemm l-ebda sett ta’ data komparabbli fl-UE kollha disponibbli. Xi pajjiżi, bħal-Litwanja, osservaw 20 % aktar vjolenza domestika matul perjodu ta’ lockdown ta’ tliet ġimgħat. Fi Spanja, in-numru ta’ emerġenza għall-vjolenza domestika rċieva 18 % aktar telefonati fl-ewwel ġimagħtejn tal-lockdown. L-awtoritajiet reġjonali fi Spanja kkondividew gwida ta’ azzjoni għan-nisa li jsofru vjolenza marbuta mal-ġeneru waqt li jibqgħu d-dar . Il-Belt ta’ Amsterdam, f’koordinazzjoni mal-gvern nazzjonali, ħolqot sistema li fiha l-vittmi tal-vjolenza domestika setgħu jilħqu l-ispiżerija tagħhom bl-użu tal-kelma kodiċi “mask 19”.

Concha Andreu (ES/PSE), President tar-Reġjun ta’ La Rioja u relatur tal-KtR dwar L-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri , qalet: “Din is-sena, il-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa qed ifakkar sitwazzjoni li marret għall-agħar, peress li qed niffaċċjaw każi aggravati ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru minħabba l-lockdowns li rriżultaw mill-kriżi tal-COVID-19. Hemm bżonn urġenti li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jingħataw riżorsi adegwati biex jassistu b’mod effettiv lill-vittmi permezz ta’ servizzi ta’ appoġġ adatti. Barra minn hekk, huma għandhom ikunu involuti b’mod strutturat fin-network tal-UE għall-prevenzjoni tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika li se jitnieda bħala parti mill-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri.”

“L- Opinjoni tal-KtR dwar l-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri tistieden lill-Kummissjoni tadotta miżuri leġiżlattivi mmirati lejn il-prevenzjoni u l-ġlieda marbuta mal-vjolenza kontra n-nisa li huma konsistenti u komplementari għal-leġiżlazzjoni internazzjonali u tal-Istati Membri, u li jindirizzaw il-forom kollha ta’ vjolenza, inklużi l-vjolenza online u l-vjolenza relatata ma’ kwistjonijiet ta’ unur. Huwa jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tinkorpora l-forom kollha ta’ vjolenza kontra n-nisa u l-bniet fost l-hekk imsejħa ‘Ewroreati’ stabbiliti fl-Artikolu 83 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,” żiedet tgħid Andreu.

Sfond:

L-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti għażlet il-25 ta’ Novembru bħala l- Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza Kontra n-Nisa (Riżoluzzjoni 54/134). L-idea ta’ dan il-jum hija li ssir sensibilizzazzjoni dwar il-fatt li n-nisa madwar id-dinja huma soġġetti għal stupru, vjolenza domestika u forom oħra ta’ vjolenza. Fl-2014, it-tema uffiċjali mfassla mill-kampanja UNiTE (UNiTE to End Violence against Women) tas-Segretarju Ġenerali tan-NU kienet “Orange Your Neighbourhood”. Fl-2018, it-tema uffiċjali kienet “Orange the World: #HearMeToo” u għall-2019 kienet “Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape” . It-tema ta’ din is-sena għall-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa hija “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” . Bħal fis-snin preċedenti, fil-Jum Internazzjonali ta’ din is-sena se jitnieda s- 16-il jum ta’ attiviżmu , li jintemm fl-10 ta’ Diċembru 2020, li huwa l-Jum Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Persuni ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :