Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jniedu l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero  

Illum, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni nedew pjattaforma għall-partijiet ikkonċernati biex tgħin fl-implimentazzjoni tal- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-Arja, għall-Ilma u għall-Ħamrija” . Il-Pjan ta’ Azzjoni – riżultat ewlieni tal- Patt Ekoloġiku Ewropew u s-suġġett ewlieni tal- Ġimgħa Ekoloġika ta’ din is-sena – ġie adottat fit-12 ta’ Mejju 2021. Il-Pjan jistabbilixxi viżjoni integrata għall-2050 biex it-tniġġis jitnaqqas għal livelli li ma jibqgħux ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem u l-ekosistemi naturali, u jistabbilixxi wkoll miri intermedjarji għall-2030, kif ukoll azzjonijiet biex jintlaħqu l-objettivi.

Il-bliet u r-reġjuni għandhom rwol ewlieni x’jaqdu biex din il-viżjoni tissarraf f’azzjoni fil-prattika. It-tnaqqis tat-tniġġis jeħtieġ għażliet nodfa għall-mobbiltà u l-enerġija reġjonali u urbani, investimenti fil-bini u l-infrastruttura, kif ukoll ġestjoni ġenerali tat-territorju. Dawn id-deċiżjonijiet kollha jaffettwaw is-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini.

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, Virginijus Sinkevičius , qal: “Il-bliet u r-reġjuni jinsabu fuq quddiem nett fl-implimentazzjoni tal-politiki relatati mat-tniġġis, u huma atturi ewlenin biex jixprunaw it-tranżizzjoni ekoloġika. Ħafna minnhom diġà qed isibu soluzzjonijiet innovattivi biex inaddfu l-arja, l-ilma u l-ħamrija tagħhom, u biex jinkoraġġixxu xejriet aktar sostenibbli ta’ produzzjoni u konsum. Ninsab kuntent ħafna dwar is-sħubija mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex tinħoloq din il-pjattaforma ġdida fejn nistgħu niskambjaw dawn l-ideat tajbin u nappoġġjaw l-objettivi ta’ tniġġis żero fuq il-post.”

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, Apostolos Tzitzikostas , laqa’ l-pjattaforma billi qal: “Aħna lkoll għandna responsabbiltà li nieħdu azzjoni biex nipproteġu l-ambjent tagħna, biex niżguraw il-futur sikur u b’saħħtu li t-tfal u l-pjaneta tagħna jistħoqqilhom.  Il-gvernijiet, in-negozji u l-partijiet ikkonċernati kollha jridu jingħaqdu flimkien biex iwaqqfu t-tniġġis tal-ilma, l-arja u l-art tagħna.  Dan jeħtieġ tmexxija lokali. Din hija r-raġuni għaliex il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa kuntent li, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, qed iniedi l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero”.

Vasco Alves Cordeiro , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, ħa sehem fl-avveniment tat-tnedija tal-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero, u qal: “Il-gvernijiet lokali u reġjonali huma responsabbli għat-twettiq ta’ 70% tal-politiki tal-UE, 70% tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u sa 90% tal-miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima. Il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero huwa essenzjali biex jiġu salvati l-ħajjiet u jinħoloq futur aktar sostenibbli. Il-Pjattaforma tiegħu se tgħin biex l-għanijiet Ewropej jissarrfu f’realtajiet lokali u reġjonali, peress li r-reġjuni u l-bliet jinsabu f’pożizzjoni aħjar biex jivvalutaw l-effettività tal-miżuri u l-kisba tal-għanijiet. Biex tkun ta’ suċċess, jeħtieġ li jkun hemm proċess miftuħ u inklużiv, li jimmobilizza ċ-ċittadini, l-SMEs, in-negozji, il-movimenti soċjali, u l-istituzzjonijiet tar-riċerka. Huwa essenzjali li jiġu eżaminati sinerġiji differenti u tiġi żgurata l-koeżjoni territorjali.”

Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero se tgħin biex jitwettqu l-inizjattivi u l-azzjonijiet ewlenin stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero billi:

tlaqqa’ flimkien atturi minn komunitajiet differenti u oqsma ta’ għarfien espert biex jiġu indirizzati l-isfidi interrelatati, eż. it-tisħiħ ta’ aġenda konġunta dwar l-ambjent u s-saħħa;

tiddefinixxi viżjoni komuni dwar kif jintlaħqu l-objettivi ta’ tniġġis żero;

tiżviluppa u taqsam prattiki tajbin dwar suġġetti trasversali bħall-finanzjament għal innovazzjoni u impjiegi ta’ tniġġis żero, issaħħaħ il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, u twaqqaf ċentri tematiċi bħall-Hub għat-Teknoloġiji għal Arja Nadifa.

It-tnedija tal-pjattaforma tħabbret fis-sessjoni tal-għeluq tal- Ġimgħa Ekoloġika ta’ din is-sena, l-akbar avveniment annwali dwar il-politika ambjentali tal-UE, li laqqa’ aktar minn 3 000 parteċipant mill-UE kollha biex jiddiskutu t-tniġġis żero mill-ħafna angoli tiegħu fil-konferenza prinċipali, li saret fi Brussell, kif ukoll online, u f’aktar minn 600 avveniment addizzjonali fl-Ewropa. Il-Ġimgħa Ekoloġika tnediet nhar it-Tnejn, 31 ta’ Mejju 2021 f’Lahti, il-Belt Kapitali Ekoloġika Ewropea 2021.

Kuntest

It-tniġġis huwa l-akbar kawża ambjentali ta’ mard mentali u fiżiku, u ta’ mwiet prematuri, speċjalment fost gruppi vulnerabbli bħat-tfal, il-persuni b’ċerti kundizzjonijiet mediċi u l-ġenerazzjonijiet akbar fl-età. In-nies li jgħixu f’żoni aktar żvantaġġati spiss jgħixu qrib siti kkontaminati jew f’żoni bi flussi għoljin tat-traffiku. It-tniġġis huwa wkoll waħda mir-raġunijiet ewlenin għat-telf tal-bijodiversità, u jnaqqas il-kapaċità tal-ekosistemi li jipprovdu servizzi bħas-sekwestru tal-karbonju u d-dekontaminazzjoni tal-arja u tal-ilma.

Il-bliet huma partikolarment affettwati mit-tniġġis. Aktar minn 100 belt fl-UE għadhom ma jissodisfawx l-istandards tal-kwalità tal-arja tal-UE. U minkejja t-titjib fil-konformità fir-rigward tat-trattament tal-ilma urban mormi, id-dranaġġ iġġenerat minn madwar 37 miljun persuna għadu mhuwiex trattat kif suppost, u hemm 7 bliet kapitali tal-Istati Membri tal-UE li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi. L-iżgurar tat-trattament adatt tal-ilma mormi se jirrikjedi investimenti ta’ aktar minn EUR 200 biljun fis-snin li ġejjin.

Il-Ġimgħa Ekoloġika kienet l-ewwel avveniment ewlieni tal-partijiet ikkonċernati organizzat dwar it-tniġġis żero wara l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero. Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero se ssegwi dawn l-iskambji. Sa tmiem is-sena, il-Kummissjoni u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jagħtu bidu għall-attivitajiet billi jniedu espressjoni ta’ interess biex jiżguraw parteċipazzjoni wiesgħa u enfasi fuq temi ewlenin għal azzjoni komuni. Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero se tistabbilixxi wkoll sinerġiji ma’ inizjattivi rilevanti oħra, bħall- Patt Klimatiku Ewropew u l- Pjattaforma Ewropea tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari .

Għal aktar informazzjoni

Komunikazzjoni dwar Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-arja, għall-ilma u għall-ħamrija”

Il-paġna web tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero

Il-Ġimgħa Ekoloġika 2021 dwar it-Tniġġis Żero

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Għal mistoqsijiet dwar il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Persuni ta’ kuntatt:

Kummissjoni Ewropea: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023