Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew: Tibda l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero  

Illum, il-membri tal-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati mħabbra mill- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-Arja, l-Ilma u l-Ħamrija” ltaqgħu għall-ewwel darba biex jibdew jiżviluppaw il-programm ta’ ħidma 2022-2024, maħsub biex jappoġġja l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni. Il-pjattaforma hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, Apostolos Tzitzikostas qal: “It-tniġġis huwa l-kawża ambjentali ewlenija tal-mard u l-imwiet prematuri madwar id-dinja u qed ikollu impatt fuq il-klima, l-ekosistemi, l-ambjent mibni u l-ekonomiji lokali tagħna. It-tniġġis ma jiqafx fil-fruntieri u jolqot is-saħħa u l-benesseri tal-komunitajiet lokali tagħna. Billi nikkopresiedu l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero, aħna impenjati biex niżguraw li l-UE taħdem biex tappoġġja kull belt, reġjun u raħal. Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Ewropa qed jaġixxu biex jipproteġu lin-nies u lill-ambjent tagħhom, iżda issa jeħtieġu appoġġ tekniku u finanzjarju dirett mill-UE biex inħaffu l-isforzi tagħna biex nilħqu l-għan ta’ tniġġis żero.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, Virginijus Sinkevičius , żied jgħid: “Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero għandha rwol importanti x’taqdi fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tagħna. Għandna ħafna xogħol x’nagħmlu. Nistiednu lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti biex jiżviluppaw u jikkondividu prattiki tajbin, u biex ifittxu sinerġiji ma’ inizjattivi rilevanti oħra, inklużi l-Patt Klimatiku Ewropew, il-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari jew oħrajn.”

Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero se tgħin biex jitwettqu l-inizjattivi u l-azzjonijiet ewlenin stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero billi:

Sfond:

Il- Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero għandha l-għan li tintegra b’mod effettiv l-aġenda ta’ tniġġis żero u l-implimentazzjoni tal- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar it-Tniġġis Żero . Din se tlaqqa’ flimkien lill-partijiet ikkonċernati u lill-esperti ta’ oqsma ta’ politika differenti, bħas-saħħa, l-agrikoltura, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport, id-diġitalizzazzjoni u l-ambjent. Il-pjattaforma għandha l-għan li toħloq sjieda konġunta, tippromovi l-kollaborazzjoni, u trawwem soluzzjonijiet integrati biex jiġu massimizzati s-sinerġiji mad-dekarbonizzazzjoni u l-isforzi ta’ rkupru wara l-COVID-19. Il-pjattaforma hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea (KE) u tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Aktar minn 100 belt fl-UE għadhom ma jissodisfawx l-istandards tal-kwalità tal-arja tal-UE. Skont l-aħħar stimi tal-EEA , fl-2019 fl-UE kien hemm 307 000 mewt prematura minħabba esponiment għal tniġġis ta’ materja partikolata fina. Mill-inqas 58 %, jew 178 000 minn dawn l-imwiet, setgħu jiġu evitati kieku l-Istati Membri kollha tal-UE kienu laħqu l-livell tal-linja gwida l-ġdida tad-WHO dwar il-kwalità tal-arja ta’ 5 µg/m³.

Fir-rigward tal-ilma, seba’ bliet kapitali tal-UE ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi tal-kwalità tal-ilma. L-iżgurar tat-trattament adatt tal-ilma mormi se jirrikjedi investimenti ta’ aktar minn EUR 200 biljun fis-snin li ġejjin ( KE ).

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022