Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew: Tibda l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero  

Illum, il-membri tal-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati mħabbra mill- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-Arja, l-Ilma u l-Ħamrija” ltaqgħu għall-ewwel darba biex jibdew jiżviluppaw il-programm ta’ ħidma 2022-2024, maħsub biex jappoġġja l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni. Il-pjattaforma hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, Apostolos Tzitzikostas qal: “It-tniġġis huwa l-kawża ambjentali ewlenija tal-mard u l-imwiet prematuri madwar id-dinja u qed ikollu impatt fuq il-klima, l-ekosistemi, l-ambjent mibni u l-ekonomiji lokali tagħna. It-tniġġis ma jiqafx fil-fruntieri u jolqot is-saħħa u l-benesseri tal-komunitajiet lokali tagħna. Billi nikkopresiedu l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero, aħna impenjati biex niżguraw li l-UE taħdem biex tappoġġja kull belt, reġjun u raħal. Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Ewropa qed jaġixxu biex jipproteġu lin-nies u lill-ambjent tagħhom, iżda issa jeħtieġu appoġġ tekniku u finanzjarju dirett mill-UE biex inħaffu l-isforzi tagħna biex nilħqu l-għan ta’ tniġġis żero.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, Virginijus Sinkevičius , żied jgħid: “Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero għandha rwol importanti x’taqdi fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tagħna. Għandna ħafna xogħol x’nagħmlu. Nistiednu lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti biex jiżviluppaw u jikkondividu prattiki tajbin, u biex ifittxu sinerġiji ma’ inizjattivi rilevanti oħra, inklużi l-Patt Klimatiku Ewropew, il-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari jew oħrajn.”

Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero se tgħin biex jitwettqu l-inizjattivi u l-azzjonijiet ewlenin stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero billi:

Sfond:

Il- Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero għandha l-għan li tintegra b’mod effettiv l-aġenda ta’ tniġġis żero u l-implimentazzjoni tal- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar it-Tniġġis Żero . Din se tlaqqa’ flimkien lill-partijiet ikkonċernati u lill-esperti ta’ oqsma ta’ politika differenti, bħas-saħħa, l-agrikoltura, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport, id-diġitalizzazzjoni u l-ambjent. Il-pjattaforma għandha l-għan li toħloq sjieda konġunta, tippromovi l-kollaborazzjoni, u trawwem soluzzjonijiet integrati biex jiġu massimizzati s-sinerġiji mad-dekarbonizzazzjoni u l-isforzi ta’ rkupru wara l-COVID-19. Il-pjattaforma hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea (KE) u tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Aktar minn 100 belt fl-UE għadhom ma jissodisfawx l-istandards tal-kwalità tal-arja tal-UE. Skont l-aħħar stimi tal-EEA , fl-2019 fl-UE kien hemm 307 000 mewt prematura minħabba esponiment għal tniġġis ta’ materja partikolata fina. Mill-inqas 58 %, jew 178 000 minn dawn l-imwiet, setgħu jiġu evitati kieku l-Istati Membri kollha tal-UE kienu laħqu l-livell tal-linja gwida l-ġdida tad-WHO dwar il-kwalità tal-arja ta’ 5 µg/m³.

Fir-rigward tal-ilma, seba’ bliet kapitali tal-UE ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi tal-kwalità tal-ilma. L-iżgurar tat-trattament adatt tal-ilma mormi se jirrikjedi investimenti ta’ aktar minn EUR 200 biljun fis-snin li ġejjin ( KE ).

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023