Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew: Tibda l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero  

Illum, il-membri tal-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati mħabbra mill- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE: “Lejn Tniġġis Żero għall-Arja, l-Ilma u l-Ħamrija” ltaqgħu għall-ewwel darba biex jibdew jiżviluppaw il-programm ta’ ħidma 2022-2024, maħsub biex jappoġġja l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni. Il-pjattaforma hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, Apostolos Tzitzikostas qal: “It-tniġġis huwa l-kawża ambjentali ewlenija tal-mard u l-imwiet prematuri madwar id-dinja u qed ikollu impatt fuq il-klima, l-ekosistemi, l-ambjent mibni u l-ekonomiji lokali tagħna. It-tniġġis ma jiqafx fil-fruntieri u jolqot is-saħħa u l-benesseri tal-komunitajiet lokali tagħna. Billi nikkopresiedu l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero, aħna impenjati biex niżguraw li l-UE taħdem biex tappoġġja kull belt, reġjun u raħal. Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Ewropa qed jaġixxu biex jipproteġu lin-nies u lill-ambjent tagħhom, iżda issa jeħtieġu appoġġ tekniku u finanzjarju dirett mill-UE biex inħaffu l-isforzi tagħna biex nilħqu l-għan ta’ tniġġis żero.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, Virginijus Sinkevičius , żied jgħid: “Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero għandha rwol importanti x’taqdi fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tagħna. Għandna ħafna xogħol x’nagħmlu. Nistiednu lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti biex jiżviluppaw u jikkondividu prattiki tajbin, u biex ifittxu sinerġiji ma’ inizjattivi rilevanti oħra, inklużi l-Patt Klimatiku Ewropew, il-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari jew oħrajn.”

Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero se tgħin biex jitwettqu l-inizjattivi u l-azzjonijiet ewlenin stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero billi:

Sfond:

Il- Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero għandha l-għan li tintegra b’mod effettiv l-aġenda ta’ tniġġis żero u l-implimentazzjoni tal- Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar it-Tniġġis Żero . Din se tlaqqa’ flimkien lill-partijiet ikkonċernati u lill-esperti ta’ oqsma ta’ politika differenti, bħas-saħħa, l-agrikoltura, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport, id-diġitalizzazzjoni u l-ambjent. Il-pjattaforma għandha l-għan li toħloq sjieda konġunta, tippromovi l-kollaborazzjoni, u trawwem soluzzjonijiet integrati biex jiġu massimizzati s-sinerġiji mad-dekarbonizzazzjoni u l-isforzi ta’ rkupru wara l-COVID-19. Il-pjattaforma hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea (KE) u tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Aktar minn 100 belt fl-UE għadhom ma jissodisfawx l-istandards tal-kwalità tal-arja tal-UE. Skont l-aħħar stimi tal-EEA , fl-2019 fl-UE kien hemm 307 000 mewt prematura minħabba esponiment għal tniġġis ta’ materja partikolata fina. Mill-inqas 58 %, jew 178 000 minn dawn l-imwiet, setgħu jiġu evitati kieku l-Istati Membri kollha tal-UE kienu laħqu l-livell tal-linja gwida l-ġdida tad-WHO dwar il-kwalità tal-arja ta’ 5 µg/m³.

Fir-rigward tal-ilma, seba’ bliet kapitali tal-UE ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi tal-kwalità tal-ilma. L-iżgurar tat-trattament adatt tal-ilma mormi se jirrikjedi investimenti ta’ aktar minn EUR 200 biljun fis-snin li ġejjin ( KE ).

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Share: