Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE lill-mexxejja lokali tal-Ukrajna u lill-President Zelensky: ‎ aħna nilqgħu lill-poplu tagħkom u se ngħinukom tibnu lil pajjiżkom mill-ġdid  

Is-sindki ta’ Mariupol, Kiev, Melitopol, Lviv u Kharkiv jiddeskrivu l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-bliet tagħhom; il-mexxejja lokali tal-UE jitolbu “sanzjonijiet robusti” u l-ħelsien immedjat tal-uffiċjali eletti maħtufa.

Matul dibattitu mal-mexxejja reġjonali u lokali Ukreni fis-27 ta’ April, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) appella għal “sanzjonijiet robusti kontra r-Russja”, talab “il-ħelsien immedjat tas-sindki u l-impjegati taċ-ċivil Ukreni li nħatfu mill-forzi tal-okkupazzjoni Russi”, u offra l-għarfien espert tar-reġjuni u l-bliet tal-UE biex jgħin lill-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Ukrajna fl-isforzi tar-rikostruzzjoni. Aktar tard dakinhar, dan il-messaġġ ġie kondiviż mill-President tal-KtR Tzitzikostas mal-President tal-Ukrajna, Volodymyr Zelensky, fil-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Ukrajna.

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-KtR u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, qal: “Nikkundannaw l-atroċitajiet Russi mwettqa kontra l-popolazzjoni ċivili innoċenti u kull mexxej lokali. Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-UE mhux se jieqfu jipprovdu għajnuna umanitarja u jilqgħu l-miljuni ta’ Ukreni li ħarbu mill-gwerra. Aħna ninsabu lesti biex ngħinu lill-Ukrajna tinbena mill-ġdid. L-istituzzjoni tagħna tinsab lesta biex tiġbor flimkien l-esperti tal-ippjanar spazjali, l-urbaniżmu u l-iżvilupp sostenibbli minn madwar ir-reġjuni u l-bliet Ewropej. Nappellaw lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex iżidu u jiffaċilitaw l-aċċess għall-fondi ħalli jgħinu fil-bini mill-ġdid tal-Ukrajna.”

Vitaly Klitschko, Sindku ta’ Kiev u – minn Marzu ’l hawn – membru onorarju tal-KtR, appella għall-irtirar immedjat tat-truppi Russi, iżda wissa lin-nies milli jirritornaw, minħabba l-attakki kontinwi tal-missili, “munizzjon mhux splodut” u l-qerda mifruxa ta’ wħud mill-aktar partijiet popolati tal-belt.

Madankollu, id-dibattiti li ħadu fuq tliet sigħat – inkluż mal-Kummissarji Ewropej Elisa Ferreira u Janez Lenarčič – iffokaw b’mod qawwi fuq l-esperjenzi tal-Ukreni. Matul is-sessjoni plenarja tal-KtR, Vadym Boychenko, Sindku ta’ Mariupol, Ivan Fedorov, Sindku ta’ Melitopol, Tetiana Yehorova-Lutsenko, President tal-Kunsill Distrettwali ta’ Kharkiv, u Andriy Sadovyi, Sindku ta’ Lviv, qasmu l-esperjenzi u t-talbiet tagħhom għall-appoġġ.

Matul id-dibattiti, il-membri tal-KtR mill-UE kollha tkellmu dwar kif ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet tagħhom qed jgħinu lir-refuġjati u x’inhuma l-isfidi li qed jiffaċċjaw. Skont in-NU, madwar 5,2 miljun ċittadin Ukren ħarbu mill-Ukrajna.

Ir-rakkonti mill-mexxejja lokali kienu kkomplementati minn diskussjoni dwar kif jista’ jittejjeb l-appoġġ mill-UE f’din l-emerġenza.

Elisa Ferreira, Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi, qalet: “It-testimonjanza tas-sindki Ukreni kienet kommoventi ferm. Għandhom is-solidarjetà u r-rispett sħiħ tagħna għall-qlubija u d-determinazzjoni tagħhom. Din l-aggressjoni mhux provokata mir-Russja mhijiex biss attakk fuq l-Ukrajna; dan huwa attakk fuq il-valuri Ewropej tagħna tal-paċi u d-demokrazija, u d-dritt tal-popli ħielsa li jagħżlu triqithom. Sa mill-ewwel jum, il-politika ta’ koeżjoni kienet, u se tkompli tkun, fuq quddiem nett tal-appoġġ Ewropew lir-refuġjati, billi tassisti fl-integrazzjoni temporanja jew permanenti tagħhom.”

Janez Lenarčič, Kummissarju Ewropew għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, qal: “Napprezza r-rispons rapidu tal-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE għall-kriżi fl-Ukrajna, b’mod partikolari l-mobilizzazzjoni immedjata tar-riżorsi u l-organizzazzjoni ta’ ċentri għall-ġbir ta’ għajnuna ta’ emerġenza. Ta’ kuljum is-sitwazzjoni umanitarja qed issir biss aktar diffiċli, u l-effetti konsegwenzjali tagħha fil-viċinat qed jissoktaw. Wasal iż-żmien li tintemm din l-aggressjoni militari Russa mingħajr ġustifikazzjoni kontra l-Ukrajna. Sa dak iż-żmien, il-Kummissjoni Ewropea se tkompli tipprovdi appoġġ ta’ emerġenza lill-Ukreni, lill-Moldova u lil kwalunkwe Stat Membru affettwat tal-UE. Qatt ma għandna ninsew – ir-rispons tal-Ewropa huwa aktar b’saħħtu meta lkoll kemm aħna naġixxu f’solidarjetà.”

Il-President Tzitzikostas appella għall-ħolqien ta’ ““Faċilità Lokali tal-UE għar-Refuġjati Ukreni”, mhux bħala fond ġdid, iżda bħala għodda operattiva biex titnaqqas il-burokrazija u jitħaffef l-aċċess tal-mexxejja lokali għall-fondi attwali”.

Il-membri ddiskutew riżoluzzjoni li tenfasizza r-rwol tar-riformi ta’ deċentralizzazzjoni preċedenti biex tiġi żgurata s-sopravivenza tal-Ukrajna, u appellaw għat-“tisħiħ tal-perspettiva Ewropea għall-Ukrajna” kif ukoll “l-istabbiliment ta’ pjan konkret ta’ rikostruzzjoni għall-bliet u r-reġjuni Ukreni”.

Il-KtR ilu jaħdem mal-bliet u r-reġjuni Ukreni sa mill-2010, u stabbilixxa task force dwar id-deċentralizzazzjoni fl-2015 u aktar tard grupp ta’ ħidma. Il-grupp ta’ ħidma, li huwa mmexxi minn Aleksandra Dulkiewicz, Sindku ta’ Gdańsk, iltaqa’ l-aħħar fit-30 ta’ Marzu. L-azzjonijiet tal-KtR mill-invażjoni tar-Russja fl-24 ta’ Frar ’il hawn jinkludu l-ħolqien ta’ Help Ukraine: pjattaforma ta’ informazzjoni u ta’ appoġġ, li tikkollega wkoll ir-reġjuni fi tranżitu u l-awtoritajiet lokali u reġjonali mgħobbijin iżżejjed ma’ dawk minn Stati Membri oħrajn tal-UE li jistgħu joffru l-għajnuna.

Id-dibattiti jistgħu jiġu segwiti mill-ġdid hawnhekk.

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardnerandrew.gardner@cor.europa.eu+32 473 843 981

Ikkondividi :