Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-iżblokkar tal-potenzjal tal-komunitajiet tal-enerġija lokali  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jitlob it-tneħħija tal-ostakli eżistenti li jfixklu l-iskjerament sħiħ tal-komunitajiet lokali tal-enerġija fl-Ewropa

L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma atturi prinċipali biex l-Ewropa teqreb iktar lejn l-għanijiet tagħha tal-enerġija u tal-klima. Il-produzzjoni tal-enerġija fil-livell lokali hija kruċjali għat-trawwim tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, it-tixrid tad-demokrazija enerġetika u għat-tnaqqis tar-rati tal-faqar enerġetiku. Illum, madwar 50 miljun unità domestika fl-Ewropa qegħdin isibuha diffiċli jkollhom tisħin adegwat tad-dar ( EPOV ). Madwar EUR 180 biljun ta’ investimenti addizzjonali huma meħtieġa kull sena biex jintlaħqu l-miri tal-istrateġija tal-UE 2030 miftiehma f’ Pariġi , inkluż tnaqqis ta’ 40 % fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra (mil-livelli tad-90ijat).

Hekk kif progressivament l-aspetti differenti tal-pakkett tal-UE dwar l-enerġija nadifa qegħdin jieħdu forma u ġimagħtejn wara l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea biex tintlaħaq in-newtralità f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta Opinjoni b’rakkomandazzjonijiet għall-iżblokkar sħiħ tal-komunitajiet tal-enerġija lokali, inklużi kooperattivi tal-enerġija.

Il-membri adottaw l-Opinjoni tar-relatur Mariana Gâju (RO/PSE) dwar Mudelli ta’ sjieda tal-enerġija lokali u r-rwol tal-komunitajiet tal-enerġija lokali fit-tranżizzjoni enerġetika fl-Ewropa. Il-bliet u r-reġjuni Ewropej jinnotaw li l-komunitajiet tal-enerġija għadhom jiffaċċjaw ħafna ostakli għall-iżvilupp tagħhom bħalma huma oqfsa legali nazzjonali li jfixklu, aċċess limitat għall-grilji tal-elettriku nazzjonali u għall-finanzi u jiffaċċjaw skemi ta’ appoġġ kontradittorji bejn l-Istati Membri u nuqqas ġenerali ta’ appoġġ politiku.

Is-Sindku ta’ Cumpăna fil-kontea Rumena ta’ Constanța, Mariana Gâju (RO/PSE) qalet: “Aħna nemmnu li l-ġejjieni tal-produzzjoni tal-enerġija huwa f’idejn iċ-ċittadini. Irridu niżguraw li l-komunitajiet tal-enerġija lokali jkunu jistgħu jikkontribwixxu b’mod sħiħ għad-deċentralizzazzjoni u d-demokratizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u jrawmu żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli lokalment. Il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-konsum lokali tal-enerġija huma kruċjali fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku”.

Il-bliet u r-reġjuni jitolbu regoli u proċeduri amministrattivi simplifikati għall-produtturi ż-żgħar tal-enerġija rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija lokali sabiex jiżguraw li dawn ma jiffaċċjawx piżijiet jew spejjeż amministrattivi diskriminatorji meta mqabbla ma’ kumpaniji tal-enerġija stabbiliti.

Il-membri jappellaw għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u l-politiki tal-enerġija u reġjonali tal-Istati Membri. Razzjonalizzazzjoni tad-diversi skemi ta’ appoġġ għall-enerġija rinnovabbli hija essenzjali sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni tal-Enerġija u dawk tal-Ftehim ta’ Pariġi, kif ukoll l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, il-membri jfakkru.

L-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni tħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jipprovdu ppjanar aħjar u politiki ta’ investiment fit-tul għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli, b’mekkaniżmi ta’ appoġġ finanzjarju garantiti sabiex is-sjieda tal-enerġija lokali tkun tista’ tkun aktar fis-sod.

Għaldaqstant, il-KtR jappella lill-Istati Membri jistabbilixxu skemi ta’ appoġġ ta’ finanzjament dedikati għall-komunitajiet tal-enerġija lokali, partikolarment waqt il-fażijiet ta’ ppjanar u stabbiliment. Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jirrakkomandaw l-iżvilupp ta’ tat-trasformazzjoni tal-għotjiet f’self (grant-to-loans), garanziji u opportunitajiet ta’ kreditu affordabbli b’aċċess faċli għal informazzjoni u gwida teknika dwar l-istabbiliment, il-finanzjament u l-operat ta’ proġetti komunitarji u strutturi ta’ sjieda innovattivi.

Rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali qed jappellaw lil-livelli kollha ta’ governanza biex itejbu l-informazzjoni mogħtija liċ-ċittadini dwar il-potenzjal ta’ komunitajiet tal-enerġija lokali u l-opportunitajiet biex dawn jipparteċipaw fihom. Il-membri jilqgħu r-referenza għar-rwol ta’ komunitajiet tal-enerġija lokali f’leġislazzjoni reċenti tal-UE, iżda jitolbu għal aktar ċarezza u regoli komuni sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tagħhom.

Il-membri tal-KtR jirrakkomandaw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Ewropa biex jidentifikaw il-komunitajiet tal-enerġija u jappoġġjaw l-iżvilupp tagħhom permezz ta’ servizzi ta’ konsulenza.

Informazzjoni ta’ sfond

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni rreaġixxa għall-aspetti differenti tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa fl-opinjonijiet li ġejjin:

Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija , relatur: Michel Lebrun (BE/PPE), membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Viroinval (April 2016).

Il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u l-Enerġija Nadifa , relatur: Bruno Hranić (HR/PPE), Sindku ta’ Vidovec (Lulju 2017).

L-effiċjenza fl-enerġija u l-bini , relatur: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Membru tal-Kunsill tal-Provinċja ta’ Flevoland (Lulju 2017).

L-enerġija rinnovabbli u s-suq intern tal-elettriku , relatur: Daiva Matonienė (LT/KRE), Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Šiauliai.

L- Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku tal-UE (EPOV) huwa proġett ta’ 40 xahar li beda f’Diċembru 2016. Il-missjoni prinċipali tiegħu hija li titwassal bidla trasformattiva fl-għarfien dwar il-medda tal-faqar fl-enerġija fl-Ewropa, u biex jitrawmu politiki u prattiki innovattivi biex dan jiġi miġġieled.

Kummissjoni Ewropea (Marzu 2018). Madwar EUR 180 biljun ta’ investimenti addizzjonali fis-sena huma meħtieġa biex jintlaħqu l-miri tal-UE 2030 miftiehma f’Pariġi, inkluż tnaqqis ta’ 40 % fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra.

Ritratti tas-Sessjoni Plenarja huma disponibbli hawnhekk.

Kuntatt : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart li se ssir fil-25 ta’ Ġunju 2020
Iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart li se ssir fil-25 ta’ Ġunju 2020
18.06.2020