Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali tal-Ukrajna u tal-UE jingħaqdu flimkien biex joffru kampijiet tas-sajf għal eluf ta’ tfal  

Vitaliy Klitschko, President tal- Assoċjazzjoni tal-Bliet Ukreni u Sindku ta’ Kiev, flimkien mal-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, nieda inizjattiva wiesgħa mmirata lejn l-organizzazzjoni ta’ kampijiet tas-sajf għat-tfal Ukreni fil-bliet u l-irħula Ewropej.

Is-sindki u l-gvernaturi Ewropej qed jaħdmu mal-kollegi Ukreni tagħhom biex jorganizzaw it-trasferiment u s-soġġorn ta’ tfal mill-aktar komunitajiet lokali Ukreni milquta mill-gwerra. Il-proġett ġie ppreżentat fis-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), l-assemblea tal-UE tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

L-inizjattiva hija intiża għat-tfal u ż-żgħażagħ tal-età tal-iskola primarja, sekondarja u postsekondarja (minn 6 snin sa 17-il sena) u lill-indokraturi li jakkumpanjawhom (adult wieħed għal kull 10 tifel u tifla), li se jkollhom l-opportunità li jibqgħu ma’ tfal oħra tal-età tagħhom u jirċievu appoġġ psikoloġiku mmirat biex jistabbilizzaw l-istat emozzjonali tagħhom u jinsew xi ftit l-esperjenzi trawmatizzanti.

“Aħna grati li l-ħbieb Ewropej tagħna qed jilqgħu lit-tfal Ukreni milquta mill-gwerra. L-esperjenza u l-emozzjonijiet li t-tfal se jgħixu fil-kampijiet tas-sajf tal-UE se jippermettulhom iħossu li l-Ukrajna hija parti mill-Ewropa. L-Ewropa qed tistenniena u aħna, l-Ukreni, ninsabu milqugħa fl-Ewropa.” qal is-Sur Klitschko.

“Dan il-proġett huwa prijorità konkreta u kruċjali għalina.Il-membri tal-KtR mill-Unjoni kollha diġà wrew ir-rieda tagħhom li jilqgħu lit-tfal u huma mobilizzati biex ixerrdu informazzjoni dwar din l-inizjattiva fost l-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha tal-UE, f’kooperazzjoni ma’ assoċjazzjonijiet territorjali ewlenin”, qal is-Sur Tzitzikostas.

“Quddiem il-kobor tat-traġedja li qed niffaċċjaw, irridu niffukaw mhux biss fuq dak li diġà qed nagħmlu iżda fuq dak li nistgħu nagħmlu aktar. F’dan ir-rigward, nappoġġja bis-sħiħ il-proposta ta’ programmi ta’ kampijiet tas-sajf għat-tfal li għandhom jiġu organizzati b’mod konġunt mal-Assoċjazzjoni tal-Bliet Ukreni. Bi pjaċir nikkonferma li Ruma ser tissieħeb fil-programm u ser tagħti sehemha”, iddikjara s-Sindku ta’ Ruma, Roberto Gualtieri, li ngħaqad fid-dibattitu plenarju tal-KtR.

L-għan ġenerali huwa li jinħoloq spazju fejn it-tfal u ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jħossuhom sikuri, u jsibu n-normalità permezz ta’ rutina bbilanċjata ta’ kuljum li tista’ tikkontribwixxi biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja fil-futur. L-attivitajiet fil-beraħ, l-isport u l-attivitajiet ta’ riabilitazzjoni jgħinu biex titjieb is-saħħa fiżika u mentali. Il-klassijiet edukattivi se jarrikkixxu l-għarfien ta’ kull tifel u tifla jew ta’ kull żagħżugħ u żagħżugħa u se jipprovdu l-esperjenza ta’ komunikazzjoni f’lingwa barranija. Fl-istess ħin, għandu jkun hemm disponibbli appoġġ psikoloġiku professjonali fil-lingwa materna tat-tfal.

It-tul tal-kampijiet se jkun ta’ 4-5 ġimgħat jew aktar, skont id-disponibbiltà tal-organizzaturi lokali. L-ispejjeż tas-soġġorn tat-tfal fil-kamp, inklużi l-vjaġġ u l-attivitajiet matul il-kamp, huma koperti mill-awtorità lokali/reġjonali ospitanti bl-involviment potenzjali tal-imsieħba privati lokali tal-ospitanti.

L-Assoċjazzjoni tal-Bliet Ukreni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-awtoritajiet ospitanti Ewropej, se tieħu ħsieb il-proċeduri amministrattivi meħtieġa għall-vjaġġ, kif ukoll is-soġġorn fl-awtorità ospitanti.

L-Assoċjazzjoni bħalissa qed tiġbor il-ħtiġijiet ta’ kull muniċipalità u, bl-appoġġ tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, id-disponibbiltà tal-proposti li ġejjin mill-imsieħba Ewropej.

Il-Kumitat ħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jissemplifikaw l-aċċess għall-finanzjament tal-UE mir-reġjuni u l-bliet li qed ilaħħqu mal-kriżi tar-refuġjati u jappella biex jiġu mobilizzati programmi eżistenti tal-UE biex jappoġġjaw lill-awtoritajiet ospitanti f’dan il-kuntest ta’ inizjattiva speċifika, b’enfasi partikolari fuq il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali interessati jistgħu jikkuntattjaw lill-Help Ukraine InfoSupport Hub tal-KtR hawnhekk: SupportUkraine@cor.europa.eu

Persuni ta’ kuntatt:

Andrew Gardner – Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Tetyana Kutsenko – Assoċjazzjoni tal-Bliet Ukreni

t.kutsenko@auc.org.ua,

+380671619085

Yuliia Bandura – Assoċjazzjoni tal-Bliet Ukreni

y.bandura@auc.org.ua

+380979260479

Ikkondividi: