Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jridu rabtiet aktar b’saħħithom mal-amministrazzjonijiet deċentralizzati u l-gvernijiet lokali tar-Renju Unit  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappella biex ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali jitqies aħjar fil-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni.

Maroš Šefčovič, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, laqa’ l-ambizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni u l-membri tiegħu li jikkooperaw mar-Renju Unit fil-livell lokali u reġjonali, dejjem fil-limiti stabbiliti mit-tip ta’ Brexit magħżul mill-Gvern tar-Renju Unit.

Il-Kummissarju Šefčovič, li qed jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni (FKK) bejn l-UE u r-Renju Unit, li daħal fis-seħħ fl-2021, kien qed jitkellem waqt is-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) nhar is-27 ta’ April. Il-membri tiegħu sussegwentement adottaw Opinjoni li tappella lill-UE biex “tindirizza n-nuqqas ta’ profondità territorjali” fl-FKK billi l-gvernijiet lokali u reġjonali jiġu involuti fil-monitoraġġ tal-Ftehim u biex il-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit jiġi rikonoxxut bħala interlokutur sottonazzjonali uffiċjali bejn l-UE u l-gvernijiet lokali u reġjonali tar-Renju Unit. Qed jiġi rrakkomandat ukoll li l-UE żżid mal-EUR 5,4 biljun diġà allokati biex jiġu appoġġjati r-reġjuni l-aktar affettwati mit-tfixkil fil-kummerċ ikkawżat mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

Il-Kummissarju Šefčovič qal: “Filwaqt li l-Kumitat m’għandu l-ebda rwol formali fir-rigward tal-ftehimiet internazzjonali tal-UE, il-bieb tal-Kummissjoni huwa dejjem miftuħ biex jisma’ leħen ir-reġjuni. Nistennew bil-ħerqa li nkomplu l-iskambji regolari li kellna mal-Grupp ta’ Kuntatt bejn ir-Renju Unit u l-Kumitat matul dawn l-aħħar sentejn, issa li qed nimplimentaw l-FKK. U diġà qed naħdmu biex nappoġġjaw lin-nies u lin-negozji l-aktar milquta mill-Brexit. Pereżempju, l-inizjattiva Peace+ tgħin tiffinanzja proġetti fl-Irlanda ta’ Fuq u l-kontej tal-fruntiera, liema proġetti għandhom l-għan li jiġu rrikonċiljati l-komunitajiet u jikkontribwixxu għall-paċi. Il-finanzjament fil-kuntest ta’ Peace+, li jinkludi l-kofinanzjament mill-Irlanda u r-Renju Unit, ser jammonta għal aktar minn EUR 1 biljun.”

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, qal: “Minkejja l-Brexit, ir-rabtiet bejn l-UE u r-Renju Unit jibqgħu b’saħħithom, u l-istess hija x-xewqa li jinżammu u jiġu żviluppati relazzjonijiet, f’oqsma ta’ interess reċiproku bħall-indirizzar tal-emerġenza klimatika u l-lokalizzazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. L-awtoritajiet lokali u reġjonali Ewropej iridu jwasslu leħinhom fil-Kunsill ta’ Sħubija bejn l-UE u r-Renju Unit. Aħna nifhmu r-raġunijiet politiċi interni – iżda nesprimu xorta waħda d-dispjaċir tagħna – għala r-Renju Unit naqas milli jiżgura vuċi għad-demokrazija lokali fil-Kunsill Konġunt ta’ Sħubija, inħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea tirrimedja dan billi torganizza konsultazzjoni strutturata mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, permezz tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni kull meta jiġi indirizzat suġġett li jkollu impatt territorjali.”

Michael Murphy (IE/PPE) – Sindku tad-Distrett ta’ Clonmel Borough, kap tad-delegazzjoni Irlandiża għall-KtR, u relatur dwar “It-tisħiħ tar-relazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit fil-livell sottonazzjonali u r-rimedju tal-impatt territorjali tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE” – qal: “Il-Brexit ser ikollu impatt negattiv fuq il-kooperazzjoni territorjali, li fasslet relazzjonijiet eċċellenti matul għexieren ta’ snin bejn il-bliet u r-reġjuni tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Nappellaw kemm lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll lill-Gvern tar-Renju Unit biex jirrikonoxxu lill-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit bħala interlokutur sottonazzjonali uffiċjali fil-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni. Nafu li l-bliet u r-reġjuni qed ikomplu jsibu modi ġodda kif iżommu u jiżviluppaw ir-relazzjonijiet u dan huwa evidenti permezz ta’ programmi ta’ skambju, kooperazzjoni bilaterali, networks tal-UE u assoċjazzjonijiet. Dawn ir-relazzjonijiet huma meħtieġa biex jiġu indirizzati sfidi komuni li ma għandhomx fruntieri, bħall-kultura, il-ġestjoni sostenibbli tal-ibħra, u l-implimentazzjoni lokali u reġjonali tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. Nilqgħu b’sodisfazzjon kbir din il-kooperazzjoni kontinwa.”

Ir-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit warrbet EUR 5,4 biljun biex tkopri t-telf kummerċjali u l-impatt fuq ir-reġjuni tal-fruntiera marittimi, u għas-sajd. L-Opinjoni tal-KtR abbozzata mill-Kunsillier Murphy titlob li tiżdied ir-Riżerva, li jiġi estiż il-perjodu ta’ eliġibbiltà u li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq setturi u reġjuni partikolari. Studju reċenti kkummissjonat mill-KtR – New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities” (Relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi ġodda bejn l-UE u r-Renju Unit: l-impatt fuq ir-reġjuni u l-bliet) – ikkonkluda li l-effetti kienu asimmetriċi. Madankollu r-rapport sab ukoll li kważi r-reġjuni kollha fl-UE huma esposti minn tal-inqas f’wieħed mis-setturi prinċipali tal-UE ta’ speċjalizzazzjoni b’rabta mar-Renju Unit.

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Ikkondividi :