Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
“Is-Siġar għall-Ħajja”: is-sejħa issa hija miftuħa għall-bliet u r-reġjuni biex jingħaqdu ‎ mal-wegħda biex jitħawlu 3 biljun siġra sal-2030  

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), Apostolos Tzitzikostas, u l-President il-ġdid tal-Kummissjoni ENVE utal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokalital-KtR, Kata Tüttő, fis-17 ta’ Frar nedew l-inizjattiva Is-Siġar għall-Ħajja, sejħa għall-azzjoni għall-membri kollha tal-KtR – iżda wkoll il-bliet u r-reġjuni fl-UE kollha – biex jikkondividu l-proġetti li għandhom għaddejjin bħalissa u l-impenji l-ġodda tagħhom fir-rigward tar-riforestazzjoni u l-ekoloġizzazzjoni taż-żoni urbani.L-inizjattivaIs-Siġar għall-Ħajja hija parti mill-kampanja tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali.

Apostolos Tzitzikostas, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “Huwa ta’ pjaċir għalina li nħabbru li l-inizjattiva “Is-Siġar għall-Ħajja” issa hija realtà. Nitolbu lill-membri tagħna jikkondividu l-inizjattivi tat-tħawwil tas-siġar tad-delegazzjoni tagħhom, kif ukoll tagħhom stess, billi jimlewl-istħarriġ relatat mal-inizjattiva. Bil-parteċipazzjoni tagħkom, tkunu tistgħu turu t-tmexxija tal-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Ewropa fil-bini ta’ ġejjieni aktar ekoloġiku u sostenibbli għall-pjaneta tagħna.”

Il-Viċi Sindku ta’ Budapest u l-President il-ġdid tal-Kummissjoni ENVE u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tal-KtR, Kata Tüttő, qalet: “F’Budapest napprezzaw is-siġar għall-ġid kollu li jipprovdu: mhux biss minħabba l-ammont ta’ CO2 li jassorbu, iżda wkoll bit-trab li huma kapaċi jiffiltraw, id-dell li jipprovdu fil-ġranet sħan tas-sajf u l-fwar li jirrilaxxaw fl-atmosfera. Dan għamilnieh prijorità, billi ħloqna wkoll reġistru biex nirreġistraw is-siġar bħala parti mill-monitoraġġ tagħna tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. L-ekoloġizzazzjoni taż-żoni urbani hija xi ħaġa konkreta li nistgħu nagħmlu lkoll biex niġġieldu t-tniġġis tal-arja, inwaqqfu t-telf tal-bijodiversità u nagħmlu l-bliet tagħna aktar abitabbli. Anke l-iżgħar azzjonijiet huma meħtieġa biex inwaqqfu l-kriżi tal-klima u tal-bijodiversità.”

Biex tingħaqad mal-inizjattiva Is-Siġar għall-Ħajja, jekk jogħġbok imla l-istħarriġ qasir online.Is-siġar iridu jitħawlu jew jitnibbtu wara l-20 ta’ Mejju 2020 u l-linji gwida dwar l-afforestazzjoni favur il-bijodiversità jridu jiġu osservati, filwaqt li tiġi evitata afforestazzjoni mhux adegwata ta’ ħabitats sensittivi bħal torbieri u artijiet mistagħdra, u tingħata prijorità lill-ispeċijiet tas-siġar indiġeni, meta jkun possibbli, u l-varjetajiet, l-ekotipi u l-provenjenzi li jqisu l-ħtieġa għar-reżiljenza għat-tibdil fil-klima. Il-linji gwida u l-kriterji ta’ parteċipazzjoni huma aċċessibbli hawnhekk.

Is-sejħa għall-azzjoni “Is-Siġar għall-Ħajja” tħeġġeġ lil kull parteċipant – u b’mod partikolari lill-membri tal-KtR – biex iħawlu siġra fir-reġjun, fil-belt jew fil-villaġġ tagħhom, preferibbilment fit-30 ta’ Mejju 2022 u mhux aktar tard mill-5 ta’ Ġunju 2022, matul il-Ġimgħa Ekoloġika tal-UE 2022, u biex jikkondividu ritratt ħalli jippubbliċizzaw kull impenn u jippromovuh bħala kontribut għar-riforestazzjoni tal-Ewropa.

Il-KtR se jippromovi u jagħti viżibbiltà lill-impenji kondiviżi kollha, filwaqt li jsaħħaħ il-messaġġ li t-tisħin globali huwa sfida globali li teħtieġ soluzzjonijiet lokali.

Il-kontributi tal-bliet u r-reġjuni taħt l-inizjattiva Is-Siġar għall-Ħajja se jgħoddu direttament mal-Wegħda ta’ 3 Biljun Siġra Addizzjonali u jikkontribwixxu għall-Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-foresti għall-2030.

Is-sejħa għall-azzjoni saret wara t-tħabbira tal-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas u ta’ Virginijus Sinkevičius, Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, f’ittra konġunta f’Ottubru 2021.

Sfond

Is-Siġar għall-Ħajja hija waħda mill-10 sejħiet għall-azzjoni tal-kampanja tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tal-KtR. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda f’Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ grupp ta’ ħidma u sett ta’ inizjattivi ta’ komunikazzjoni u involviment, li għandhom l-għan li jqiegħdu l-bliet u r-reġjuni fiċ-ċentru tat-tranżizzjoni tal-UE lejn in-newtralità klimatika u jipprovdu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali b’għodod diretti biex jinvolvu ruħhom u u jaċċelleraw l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew f’kull territorju.

Skont l-, il-foresti huma essenzjali għal saħħitna u għall-benesseri tal-pjaneta. Dawn huma rikki fil-bijodiversità u importanti ferm fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Fost benefiċċji oħra, it-tħawwil ta’ 3 biljun siġra addizzjonali fl-UE kollha se jgħin ukoll biex

  • l-arja tibred b’bejn 2 °C u 8 °C meta t-tħawwil tas-siġar isir b’mod strateġiku f’żoni urbani;
  • jipprovdu ikel, bħal frott, ġewż, u weraq; u
  • jipprovdu ħabitat, u protezzjoni għall-pjanti u l-annimali, u b’hekk tiżdied il-bijodiversità urbana.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-segretarjat tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tal-KtR fuq greendeal@cor.europa.eu.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023