Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Iż-Żona Ewropea tar-Riċerka: jinħtieġ li ċ-ċentri reġjonali tal-innovazzjoni jkunu rikonoxxuti bis-sħiħ  

Il-bliet u r-reġjuni jixtiequ jkunu involuti bis-sħiħ fil-governanza u l-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej tar-riċerka u tal-innovazzjoni. B’mod partikolari, l-introduzzjoni taċ-ċentri taż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ċentri taż-ŻER) tista’ tkun strument kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika, diġitali, soċjali u dik ekonomika, kif jenfasizza l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), f’Opinjoni mħejjija minn Christophe Clergeau (FR/PSE), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Pays-de-la-Loire.

F’Settembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni bil-għan li tagħti nifs ġdid liż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) u tiddefinixxi viżjoni ġdida, objettivi ċari u azzjonijiet speċifiċi. Minkejja elementi li jirrikonoxxu aħjar l-ekosistemi reġjonali ta’ innovazzjoni, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jinnota b’dispjaċir li l-governanza taż-ŻER għadha ċċentrata madwar il-Kummissjoni u l-Istati Membri u li sserraħ wisq fuq il-kontinwazzjoni tal-programm Orizzont Ewropa aktar milli tavvanza lejn “Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u tar-Riċerka”.

Għalhekk, il-Kumitat jappella għal approċċ trasversali marbut mill-qrib mal-politiki reġjonali, li jkun jinvolvi firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati – l-universitajiet, l-industrija, il-livelli differenti tas-settur pubbliku, iċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili – u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rikonoxxut bis-sħiħ ir-rwol tal-ispeċjalizzazzjonijiet intelliġenti u l-proċess kollettiv u intraprenditorjali tagħhom bħala wieħed mill-pilastri tal-prestazzjoni Ewropea fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Skont ir-relatur Christophe Clergeau , Jeħtieġ li , minbarra l-eċċellenza , iż-Żona Ewropea tar-Riċerka tistabbilixxi bħala objettiv id-disponibbiltà fil-bliet u r-reġjuni kollha tal-Unjoni ta’ xjenza ta’ livell għoli ta’ kwalità li tista’ tiġi mobilizzata biex tagħti spinta lill-innovazzjoni u tgħin lis-soċjetà u lin-negozji jindirizzaw l-isfidi tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u jindirizzaw il-kriżijiet attwali. Iċ-ċentri taż-ŻER huma strument mill-aħjar biex jiġu rikonoxxuti bis-sħiħ il-merti ta’ approċċ ibbażat fuq il-post għax-xjenza u l-innovazzjoni. Dan l-approċċ huwa aktar u aktar meħtieġ fil-kuntest tal-kriżijiet attwali, l-impatt tagħhom fuq it-territorji l-aktar fraġli u milqutin, u l-frammentazzjoni taż-ŻER.

Fid-diskors tagħha fil-plenarja tal-KtR illum, Mariya Gabriel , Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, enfasizzat li: “Ir-reġjuni u l-bliet se jkollhom rwol ewlieni fit-tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, billi jikkontribwixxu għall-irkupru u jsaħħu r-reżiljenza tal-Ewropa . Permezz tal-pjan ta’ azzjoni konġunt tagħna mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, aħna ser nagħtu l-mezzi lir-riċerkaturi, lill-intraprendituri u lis-soċjetà ċivili biex jikkonsolidaw l-ekosistemi reġjonali tagħhom tar-riċerka u l-innovazzjoni u biex isiru parti minn network pan-Ewropew ta’ eċċellenza .

L-MEP Dan Nica (RO/S&D) qal li: “Filwaqt li l-UE hija fuq quddiem nett fir-riċerka u l-innovazzjoni u fil-kollaborazzjoni xjentifika internazzjonali, tinsab lura meta tiġi biex issarraf l-eżiti tar-riċerka f’innovazzjoni fixkiela u biex timmobilizza l-kapaċitajiet tar-riċerka u tat-teknoloġija f’reġjuni inqas żviluppati. Għandu jkun hemm enfasi akbar fuq ir-relazzjoni bejn ir-riċerka u n-negozji, fuq id-disponibbiltà ta’ xjenza ta’ kwalità għolja fil-bliet u r-reġjuni kollha tal-UE, u fuq ir-rwol tagħhom fil-proċess ta’ kokreazzjoni. Nittama li ‘ċ-ċentri taż-ŻER’ jagħtu rikonoxximent akbar lill-ekosistemi reġjonali u liċ-ċentri ta’ innovazzjoni kif ukoll jagħtu spinta lir-reġjuni inqas żviluppati.”

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jixtieq li mill-inqas bejn 50 u 100 sit fl-Ewropa jkunu jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala “ċentri taż-ŻER”, fosthom ekosistemi emerġenti f’reġjuni aktar żvantaġġati. Dawn għandhom jiġu rikonoxxuti bħala ċentri importanti ta’ appoġġ biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni Ewropea u għandhom jingaħataw appoġġ dirett mill-UE, inkluż finanzjarjament.

Ir-relatur, is-Sur Clergeau, jenfasizza li n-network “taċ-ċentri taż-ŻER” jista’ jsir qafas eċċellenti għall-ħolqien ta’ proġetti kollettivi ta’ riċerka u innovazzjoni li jlaqqgħu flimkien diversi ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni f’approċċ minn isfel għal fuq. Fost oħrajn, jinnota b’dispjaċir il-frammentazzjoni taż-ŻER b’disparitajiet kbar bejn il-pajjiżi u r-reġjuni, kif ħareġ fid-dieher mill-aħħar Rapport ta’ Progress taż-ŻER u mit- Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Reġjonali .

Peress li huwa mħasseb li l-kriżi tal-COVID-19 se tirriżulta f’kollass tal-investiment fir-riċerka u fl-innovazzjoni fir-reġjuni l-aktar fraġli u milqutin, il-Kumitat jappella għal appoġġ aktar b’saħħtu mill-istrument għall-rkupru “Next Generation EU” u mill-qafas finanzjarju l-ġdid għall-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex jintlaħqu l-objettivi taż-ŻER. Il-programm React EU u l- Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandhom jiġu mobilizzati wkoll f’konformità mal-programmi operazzjonali adottati mir-reġjuni, u mal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti tagħhom.

Aktar informazzjoni

Il-politiki tar-riċerka u l-innovazzjoni jokkupaw post speċifiku fil- pjan ta’ azzjoni konġunt adottat f’Novembru 2020 mas-servizzi tal-Kummissarju Mariya Gabriel (DĠ RTD, DĠ EAC u JRC) liema pjan jipprevedi kooperazzjoni msaħħa u skambji ta’ politika bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. B’mod partikolari, il-kooperazzjoni strateġika tal- Pjattaforma għall-Iskambju tal-Għarfien (KEP) se tiffoka fuq iż-ŻER ġdida. L-azzjonijiet tal-KEP 2.0 se jqarrbu l-kunċetti taż-ŻER lejn il-popolazzjoni ġenerali u se jipprovdu lill-atturi reġjonali/lokali l-opportunità li jippromovu l-attivitajiet rilevanti tagħhom tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tél. + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023