Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Lejn il-COP25 u Patt Ekoloġiku Ewropew: il-bliet u r-reġjuni tal-UE jinsabu abbord  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jistenna b’interess is-summit dwar il-klima tal-COP25 f’Madrid bħala opportunità biex formalment jiġi rikonoxxut ir-rwol ewlieni tal-bliet u r-reġjuni tal-UE fil-governanza klimatika strateġika u jiġi żgurat l-involviment adegwat tagħhom fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra. L-ewwel Viċi President Markku Markkula se jmexxi d-delegazzjoni tal-KtR f’Madrid, flimkien mal-presidenti tal-Kummissjoni ENVE Cor Lamers (PPE/NL) u Jean-Noël Verfaillie (RE/FR). Il-membri tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-KtR spjegaw ukoll li l-livell lokali u reġjonali huwa kruċjali għas-suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

F’dibattitu ta’ livell għoli mal-MEP Marie Toussaint (FR, Ħodor/EFA), Janez Potočnik , kopresident tal-Panel tar-Riżorsi Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti, u Diederik Samsom , il-Kap ġdid tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Frans Timmermans, membri tal-ENVE kellhom skambju ta’ fehmiet dwar kif il-Patt Ekoloġiku Ewropew propost mill-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, għandu jiġi implimentat fi sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Il-KtR ser jadotta riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew fis-sessjoni plenarja tiegħu li jmiss fl-4-5 ta’ Diċembru. Stieden ukoll delegazzjoni ta’ politiċi żgħażagħ eletti minn madwar l-UE sa Brussell biex jitgħallmu u jaqsmu fehmiet dwar kif tista’ titħaffef l-azzjoni klimatika lokalment.

“Aħna nilqgħu tajjeb ħafna l-Patt Ekoloġiku Ewropew, li għall-ewwel darba jqiegħed is-sostenibbiltà fil-qalba tal-politiki kollha tal-UE. Il-Patt irid isegwi approċċ ibbażat fuq il-post biex jiżgura li l-isfidi li jiffaċċjaw il-bliet u r-reġjuni tagħna jiġu indirizzati bl-għodod, ir-riżorsi u l-fondi adatti. Minħabba l-kompetenzi u l-qrubija tagħna lejn iċ-ċittadini, aħna impenjati li nfasslu l-politiki taħt il-Patt Ekoloġiku u li dawn jitwasslu fil-prattika għall-benefiċċju tal-pjaneta tagħna u tal-poplu tagħna”, qal is-Sur Lamers, President tal-ENVE .

Is-Summit tal-COP25, li tmexxa minn Santiago de Chile għal Madrid, ser isir bejn it-2 u t-13 ta’ Diċembru 2019. Il-KtR ser jiġi rrappreżentat f’Madrid mill-Ewwel Viċi President Markku Markkula (PPE/FI), il-President tal-ENVE Cor Lamers (PPE/NL; Sindku ta’ Schiedam), il-Viċi President tal-ENVE Jean-Noël Verfaillie (RE/FR; Kunsillier tal-Kontea ta’ Nord), Benedetta Brighenti (PSE/ I T; Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Castelnuovo Rangone), Andries Gryffroy (AE/BE; Membru tal-Parlament Fjamming) u Tjisse Stelpstra (KRE/NL; Membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja ta’ Drenthe). Id-delegazzjoni ġiet imħabbra fil-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE tal-21 ta’ Novembru fejn Jacob Werksman , il-Kap negozjatur tal-UE għall-COP25 tal-UNFCCC f’Madrid, ippreżenta l-qagħda attwali tan-negozjati bejn il-Partijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi.

Il-President tal-ENVE Cor Lamers qal: “L-emerġenza klimatika u l-ħtieġa għad-dekarbonizzazzjoni urġenti tal-ekonomija saru kwistjonijiet kruċjali fl-aġenda politika madwar id-dinja. Il-limitazzjoni tat-tisħin globali għal 1.5°C ’il fuq mil-livelli preindustrijali teħtieġ azzjoni immedjata u tranżizzjoni wiesgħa fis-setturi kollha għal sistema tal-enerġija sostenibbli u b’emissjonijiet baxxi. Dan jeħtieġ approċċ kompletament ġdid. Soluzzjonijiet integrati u kooperazzjoni mill-qrib fil-livelli kollha tal-gvern u tas-soċjetà ċivili huma meħtieġa biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli, l-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi kif ukoll il-miri tal-bijodiversità. Il-bliet u r-reġjuni impenjaw ruħhom favur miri klimatiċi ambizzjużi u jieħdu r-responsabbiltà biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, pereżempju permezz tal-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija.”

Waqt ċerimonja separata li saret matul il-laqgħa tal-ENVE tal-Ħamis, il-belt Portugiża ta’ Lousada tħabbret bħala r-rebbieħa tal- Premju Azzjoni Trasformattiva 2019 . L-inizjattiva tagħha “Edukazzjoni integrata għas-sostenibilità” ġiet magħżula minn ġurija ta’ esperti għall-potenzjal tagħha li twassal għat-trasformazzjoni soċjokulturali, soċjoekonomika u teknoloġika tal-komunità tagħha. Il-premju Ewropew għas-sostenibbiltà huwa organizzat mill-ICLEI, mill-Pajjiż Bask u mill-Belt ta’ Aalborg (id-Danimarka) u bl-appoġġ tal-KtR u tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI).

Il-Kummissjoni ENVE ddiskutiet ukoll l-abbozz ta’ opinjoni dwar "Lejn viċinanzi u komunitajiet żgħar sostenibbli – Politika ambjentali taħt il-livell muniċipali " (relatur: Gaetano Armao , IT/PPE, Viċi President u Ministru Reġjonali għall-Ekonomija tar-Reġjun ta’ Sqallija) li ġiet approvata b’mod unanimu u se tiġi vvutata fil-plenarja ta’ Frar 2020.

Aktar informazzjoni:

Id-dikjarazzjonijiet politiċi tal-KtR għall-COP25 huma bbażati fuq l-opinjonijiet li ġejjin mill-2019:

Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima , relatur Michele Emiliano (IT/PSE);

Ewropa Sostenibbli sal-2030: Segwitu tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, it-tranżizzjoni ekoloġika u l-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima , relatur Sirpa Hertell (FI/PPE);

L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta’ tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali , relatur Witold Stępień (PL/PPE);

L-Implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: l-NECPs bħala għodda għal approċċ ta’ governanza lokali u territorjali għall-klima, l-enerġija attiva u l-enerġija passiva , relatur József Ribányi (HU/EPP);

Il-governanza f’diversi livelli u l-kooperazzjoni transsettorjali fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku , relatur Kata Tüttő (HU/PSE);

Bliet intelliġenti: sfidi ġodda għal tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika: kif għandna nimplimentaw l-SDGs fil-ħajja reali? , relatur Andries Gryffroy (BE/AE);

Il-Patt tas-Sindki wara l-2020 , relatur Benedetta Brighenti (IT/PSE) – li għandu jiġi adottat fis-sessjoni plenarja ta’ Diċembru;

Id-dikjarazzjonijiet politiċi tal- Opinjoni għall-COP24 f’Katowice ta’ Andrew Cooper (UK/AE) għadhom validi wkoll, speċjalment wara l-konklużjonijiet ta’ Katowice, li jistiednu lill-Partijiet biex jikkunsidraw l-eżitu, l-inputs u l-outputs tad-Djalogu ta’ Talanoa.

Il-laqgħa ta’ Novembru kienet l-aħħar laqgħa tal-ENVE matul il-mandat attwali tal-KtR. Aqra r- rapport ta’ tmiem il-mandat .

Kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi: