Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Għall-ġlieda kontra d-deforestazzjoni, il-gvernijiet lokali jitolbu aktar ambizzjoni u forestrija sostenibbli  

Fis- sessjoni plenarja ta’ Lulju , Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta, kważi b’mod unanimu, , Opinjoni abbozzata minn Roby Biwer bit-titlu “It-Tisħiħ tal-Azzjoni tal-UE għall-Protezzjoni u għar-Restawr tal-Foresti tad-Dinja” . Ir-relatur tal-Opinjoni tal-KtR jappella għal skema b’saħħitha ta’ ċertifikazzjoni tal-UE u għal sistema ta’ informazzjoni li jiggarantixxu prodotti tal-forestrija sostenibbli u ktajjen tal-provvista trasparenti minn pajjiżi mhux tal-UE.

“Il-foresti huma l-pulmun ekoloġiku tal-pjaneta tagħna u rridu nieħdu ħsiebu bl-istess mod daqslikieku kien il-pulmun tagħna stess. Mhux se nilħqu l-miri tagħna dwar il-klima u l-bijodiversità mingħajr ma nżidu l-isforzi biex nipproteġu u nirrestawraw il-foresti tad-dinja. Nappellaw lill-Kummissjoni biex tkun aktar ambizzjuża. L-inkoraġġiment mhuwiex biżżejjed. Jeħtieġ niggarantixxu li l-prodotti kkunsmati fl-UE jkunu ġejjin minn ktajjen ta’ provvista sostenibbli tal-foresti f’pajjiżi terzi, peress li l-biċċa l-kbira tal-foresti primarji tad-dinja jinsabu barra mill-UE. Il-prevenzjoni tat-telf tal-foresti jista’ jkollha diversi benefiċċji għan-nies u għall-ekosistemi inkluż il-konservazzjoni tal-bijodiversità, it-tnaqqis fl-emissjonijiet permezz tal-assorbiment tal-karbonju u l-provvista ta’ servizzi tal-ekosistemi li jistgħu jixprunaw it-tkabbir sostenibbli. “Il-bliet u r-reġjuni se jaqdu rwol importanti fit-tisħiħ ta’ dawn l-isforzi” qal Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, il-Lussemburgu.

Ir-relatur jinsisti fuq kif l-importazzjonijiet tan-negozji tagħna, l-azzjonijiet tagħna bħala individwi u fuq il-fatt li l-għażliet ta’ politika tagħna għandhom impatt kbir fuq il-foresti. L-akkwist pubbliku jista’ jkun mod importanti biex is-settur privat jiġi mħeġġeġ jiżgura kuntratti ta’ provvista ta’ prodotti aktar sostenibbli. Għal dan il-għan, il-fatt li d-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku tipprojbixxi x-xiri pubbliku ta’ prodotti mid-deforestazzjoni jista’ jkollu impatt pożittiv sinifikanti fuq il-promozzjoni ta’ prodotti li ma jinvolvux deforestazzjoni.

L-Opinjoni tappella għal koerenza politika biex tallinja l-isforzi, l-objettivi u r-riżultati prodotti mill-politiki differenti tal-UE fi strateġija ta’ sostenibbiltà komprensiva. Dan jinkludi l-Patt Ekoloġiku Ewropew biż-żewġ strateġiji l-ġodda tiegħu dwar il-bijodiversità u mill-Għalqa sal-Platt, il-Politika Agrikola Komuni l-ġdida u l-impenji internazzjonali kollha tal-UE, inkluża l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli (SDGs), il-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-tibdil fil-klima u l-politika kummerċjali tal-UE.

“Meta l-UE tinnegozja ftehimiet kummerċjali, il-kapitoli tagħhom dwar il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġlieda kontra d-deforestazzjoni jridu jissaħħu. Jekk l-imsieħba tagħna ma jissodisfawx l-impenji ambjentali u klimatiċi tagħhom, għandna nkunu lesti biex nirreaġixxu! Id-deforestazzjoni drammatika tal-Amażonja fil-Brażil turi li l-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Mercosur sa issa falla f’dan ir-rigward” qal Roby Biwer.

It-tkabbir tal-popolazzjoni u d-domanda dejjem tikber għall-ikel qed iwasslu biex il-foresti jinbidlu f’art agrikola, u biex tingħata aktar attenzjoni lill-produttività agrikola. Il-foresti tad-dinja jinsabu mhedda – bejn l-1990 u l-2016 intilfet żona forestali ta’ 1,3 miljun kilometru kwadru. Dan huwa ekwivalenti għal madwar 800 grawnd tal-futbol ta’ foresti li jintilfu kull siegħa.

L-Opinjoni tfakkar l-importanza tat-tisħiħ tal-informazzjoni u l-azzjonijiet edukattivi biex niżguraw li l-konsumaturi jkunu konxji mill-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tad-drawwiet tal-konsum tal-ikel tagħhom. Għal dak l-istess skop, il-gvernijiet lokali jridu jippromovu wkoll dieti tajbin għas-saħħa u etikament korretti, filwaqt li jenfasizzaw kemm il-benefiċċji nutrittivi kif ukoll dawk soċjoekonomiċi tal-konsum ibbażat fuq il-pjanti b’livelli għoljin ta’ frott u ħaxix li jkunu ċċertifikati u ġejjin minn ktajjen ta’ provvista mingħajr deforestazzjoni.

L-Opinjoni tistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkunsidra li tistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Forestrija fid-dawl tal-importanza tal-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja.

L-Opinjoni ġiet adottata flimkien ma’ dibattitu ta’ livell għoli dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-istrateġija tal-UE dwar it-tkabbir biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050. Fil-15 ta’ Ġunju, il-KtR nieda l-grupp ta’ ħidma dwar il- “Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali” . Magħmul minn 13-il rappreżentant elett fuq livell lokali u reġjonali , il-grupp għandu l-għan li jittrasforma l-Ftehim Ekoloġiku fi proġetti konkreti u jwassal il-finanzjament dirett fil-bliet u r-reġjuni biex iwettqu t-tranżizzjoni sostenibbli fuq il-post.  

Noti:

L-Unjoni Ewropea għandha qrib 182 miljun ettaru ta’ foresti, li jkopru 43 % tat-territorju tagħha, li jagħmilha waħda mill-aktar reġjuni fid-dinja li fihom foresti. L-espansjoni agrikola tibqa’ l-ixprun ewlieni tad-deforestazzjoni, tad-degradazzjoni tal-foresti u tat-telf assoċjat tal-bijodiversità tal-foresti. Dan u tagħrif ieħor jistgħu jinstabu fir-rapport

“The State of the World's Forests. 2020” (L-Istat tal-Foresti fid-Dinja, 2020).
Mill-1990 ’il hawn, huwa stmat li ntilfu 420 miljun ettaru ta’ foresti fid-dinja kollha minħabba l-konverżjoni għal użi oħrajn tal-art, għalkemm ir-rata ta’ deforestazzjoni naqset matul l-aħħar tliet deċennji. Bejn l-2015 u l-2020, ir-rata ta’ deforestazzjoni kienet stmata għal 10 miljun ettaru fis-sena, li huwa tnaqqis minn 16-il miljun ettaru fis-sena fis-snin 90.

Ikklikkja hawn biex taqra intervista reċenti ma’ Roby Biwer.

Kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mobile: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023