Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jinkwadra l-prijoritajiet ġodda tal-bliet u r-reġjuni  
Il-Kummissjoni ENVE li għadha kif ġiet kostitwita se tiffoka fuq l-opportunitajiet miġjuba mill-Patt Ekoloġiku hekk kif it-tisħin globali jiggrava l-isfidi tal-klima

Fis-27 ta’ Frar, is-sindku ta’ Sevilja Juan Espadas (ES/PSE) ippresieda l-ewwel laqgħa tiegħu bħala president tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR). Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-ogħla prijorità għal dan il-mandat il-ġdid. L-opinjonijiet tal-ENVE li jmiss jinkludu l-ilma, l-arja nadifa, l-idroġenu u l-bijodiversità. Inħatru relaturi ġodda għal ‘Liġi Ewropea dwar il-Klima’, ‘Il-Patt dwar il-Klima’ u ‘Il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid għal Ekonomija Ċirkolari’.

It-2 laqgħa tal-Kummissjoni ENVE bdiet b’dibattitu dwar il-Patt Ekoloġiku. Il-president tal-ENVE u s-Sindku ta’ Sevilja Juan Espadas (ES/PSE) iddikjara: “Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa sfida enormi iżda wkoll opportunità kbira li ma nistgħux nitilfu. Irridu nsaħħu l-alleanza tagħna mal-Parlament Ewropew sabiex il-vuċi tal-bliet u r-reġjuni tissaħħaħ fir-riformi leġislattivi u politiċi li għandna quddiemna. Għandna nkunu atturi attivi biex niżguraw li l-Patt Ekoloġiku jġib benefiċċji konkreti liċ-ċittadini tagħna b’impjiegi ġodda, kwalità aħjar tal-arja, enerġija affordabbli u soluzzjonijiet ta’ mobbiltà nadifa għal kulħadd. Bħala rappreżentanti lokali u reġjonali, irridu kemm nimpenjaw ruħna kif ukoll niżguraw li t-tranżizzjoni ekoloġika hija bidla fejn nirbħu kollha kemm aħna.”

L- MEP Pierre Larrouturou  enfasizza l-ħtieġa li “jiġu multiplikati r-riżorsi finanzjarji disponibbli bħala l-uniku mod kif nistgħu nirnexxu fit-tranżizzjoni li huwa l-għan tal-Green Paper” . Ir-rapporteur ġenerali tal-Parlament Ewropew dwar il-baġit 2021 ta parir li jiġu stabbiliti regoli ta’ trasparenza biex jiġi żgurat li l-banek u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jeliminaw gradwalment l-investimenti tal-fjuwils fossili. “Nistgħu nagħmlu dan iżda jeħtieġ li nistabbilixxu qafas ta’ żmien ċar issa”.

Ir-relatur tal-KtR dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, Vojko Obersnel (HR/PES) , fakkar li “Jekk l-UE hija verament impenjata li tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050, allura neħtieġu finanzjament adegwat, li ma jistax ikun ta’ detriment għall-Politika ta’ Koeżjoni. Fi żminijiet ta’ populiżmu li dejjem qed jikber, ma nistgħux naċċettaw li l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jintlagħab kontra l-Fond Soċjali Ewropew. Ma nistgħux nispjegaw liċ-ċittadini li jeħtieġ li jitnaqqsu l-programmi tas-suq tax-xogħol f’reġjun wieħed biex tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni ekoloġika ta’ reġjun ieħor. Neħtieġu finanzjament addizzjonali għal dan il-fond ġdid. Din l-isfida qed tagħfas fuq il-kredibbiltà tal-UE.” L-Opinjoni tar-relatur Obersnel għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja li jmiss tal-25 u s-26 ta' Ġunju 2020.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjonijiet li jmiss li ġejjin:

Idroġenu: Pjan Direzzjonali għal Idroġenu Nadif – il-kontribut tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għal Ewropa newtrali għall-klima mir-relatur Birgit Honé (DE/PSE) “ Għandna bżonn urġenti ta’ strateġija Ewropea dwar l-idroġenu ekoloġiku flimkien ma’ qafas tal-UE li jagħti spinta lill-ħolqien ta’ ekonomija tal-idroġenu b’saħħitha. Dan is-sors ta’ enerġija joffri opportunitajiet kbar għall-innovazzjoni, il-ħolqien tal-valur u l-impjiegi f’ħafna reġjuni tal-UE u huwa element ewlieni biex jintlaħqu l-objettivi tad-dekarbonizzazzjoni u n-newtralità tal-klima tal-Patt Ekoloġiku” , qal il-Ministru għall-Affarijiet Federali u Ewropej u l-Iżvilupp Reġjonali tal-Land tas-Sassonja t’Isfel. L-opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja tat-13 u l-14 ta' Mejju.

Ilma: Opinjoni dwar il-Kontroll tal-idoneità tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u tad-Direttiva dwar l-Għargħar , mir-relatur Piotr Całbecki  (PL/PPE). “Jeħtieġ li nużaw għodod innovattivi għall-ġestjoni tal-ilma, ibbażati fuq ir-riċerka, ix-xjenza interdixxiplinari u s-soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura. L-għan ta’ din l-opinjoni huwa li jitressqu proposti konkreti biex tittejjeb u tiġi ssemplifikata l-leġislazzjoni filwaqt li jogħlew l-istandards tal-kwalità tal-ilma fit-territorji tagħna” , qal il-President tar-Reġjun ta’ Kujawsko-Pomorskie. L-opinjoni ser tiġi adottata matul is-sessjoni plenarja tat-13 u l-14 ta’ Mejju.

Arja Nadifa: “Il-kwalità ħażina tal-arja tikkawża mwiet prematuri u problemi respiratorji kroniċi, taċċellera t-telf tal-bijodiversità u tħalli impatt negattiv fuq il-wirt kulturali. Huwa biss b’inizjattivi lokali u reġjonali u proġetti innovattivi, appoġġati minn fondi tal-UE, li jista’ jkollna impatt reali fuq it-titjib tal-kwalità tal-arja għaċ-ċittadini tagħna” , qal János Ádám Karácsony (HU/PPE), membru tal-Gvern Lokali ta’ Tahitótfalu u relatur tal-Opinjoni Il-Futur tal-Politika tal-UE għal Arja Nadifa fil-qafas ta’ ambizzjoni ta’ tniġġis żero . L-adozzjoni tal-opinjoni hija skedata għal matul is-sessjoni plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju 2020.

B ijodiversità: “Il-bijodiversità kbira u meraviljuża tal-pjaneta tagħna tinsab f’riskju. Jeħtieġ li tittieħed azzjoni issa biex jiġu protetti u rrestawrati l-ekosistemi u l-bijodiversità tagħna f’kull livell, minn dak lokali għal dak globali. Biex tirnexxi l-istrateġija tal-UE dwar il-bijodiversità, il-bliet u r-reġjuni għandhom jiġu involuti fil-ħolqien ta’ azzjonijiet politiċi ambizzjużi, finanzjament adegwati u l-implimentazzjoni” , enfasizza r-relatur Roby Biwer (LU/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, matul l-iskambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjoni Bliet u reġjuni bijodiversi lil hinn mill-2020 fil-COP 15 tal-KDB tan-NU u fl-istrateġija li jmiss tal-UE . L-opinjoni ser tiġi adottata matul is-sessjoni plenarja tat-13 u l-14 ta’ Mejju.

Il-membri tal-Kummissjoni ENVE ħatru lir-relaturi li ġejjin:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/PPE), President tar-reġjun ta’ Andalusija, inħatar bħala r-relatur dwar ‘Liġi Ewropea dwar il-Klima li tistabbilixxi l-għan tan-newtralità klimatika sal-2050’.

Tjisse Stelpstra  (NL/KRE), Membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja ta’ Drenthe, ġie maħtur bħala r-relatur dwar ‘Il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid għal Ekonomija Ċirkolari’.

Rafał Trzaskowski (PL/PPE), Sindku ta’ Varsavja, inħatar bħala r-relatur dwar ‘Il-Patt dwar il-Klima’.

Agħfas hawnhekk biex taċċessa d-dokumenti tal-laqgħa.

Ikkuntattja lil David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023