Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Klimatiku: flimkien fit-triq lejn in-newtralità klimatika  

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huma mistiedna jingħaqdu man-network il-ġdid tal-UE dwar il-klima bħala Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR

Il-Kummissjoni Ewropea nediet uffiċjalment il- Patt Klimatiku, inizjattiva mifruxa mal-UE kollha li tistieden individwi, komunitajiet u organizzazzjonijiet biex jinvolvu ruħhom fl-azzjoni klimatika u jibnu Ewropa aktar ekoloġika. Bħala l-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jimpenja ruħu li jikkontribwixxi b’mod attiv għall-Patt Klimatiku, billi jibda billi jippromovi l-objettivi tiegħu u jrawwem il-parteċipazzjoni, b’mod partikolari mill-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE. Il-Patt Klimatiku huwa pjattaforma parteċipattiva b’appoġġ għall- Patt Ekoloġiku Ewropew , l-istrateġija l-ġdida tal-UE għat-tkabbir biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050.

Il-Patt Klimatiku tnieda llum taħt it-tmexxija ta’ Frans Timmermans , Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-Patt Ekoloġiku Ewropew. Fil-bidu tas-sessjoni, is-Sur Timmermans qal: “B’xorti tajba daqt se jkollna t-tilqima li se tgħinna negħlbu l-pandemija tal-COVID-19. Iżda ma hemm l-ebda tilqima għall-kriżijiet klimatiċi u dawk tal-bijodiversità. Il-Patt Klimatiku Ewropew se jlaqqa’ flimkien lil kull min irid jieħu azzjoni favur il-pjaneta tagħna. Bil-Patt, irridu ngħinu lil kulħadd fl-Ewropa jieħu azzjoni fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, u nagħtu lil kulħadd l-opportunità li jinvolvi ruħu fit-tranżizzjoni ekoloġika u jispira wieħed lill-ieħor. Fil-kwistjoni tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kulħadd jista’ jieħu azzjoni, u kulħadd jista’ jikkontribwixxi”.

Il- Patt Klimatiku se jipprovdi spazju li jippermetti l-konnessjoni bejn persuni minn kull qasam tal-ħajja sabiex dawn jiżviluppaw u jimplimentaw b’mod kollettiv soluzzjonijiet klimatiċi, kemm kbar kif ukoll żgħar. Iż-żewġ għanijiet ewlenin tiegħu huma li jżid u jxerred is-sensibilizzazzjoni u jappoġġja l-azzjoni klimatika madwar l-UE.

Is-Sindku ta’ Varsavja, Rafał Trzaskowski (PL/PPE) , relatur tal- Opinjoni tal-KtR dwar il-Patt Klimatiku , tkellem waqt l-avveniment uffiċjali tat-tnedija u qal: “Biex tinkiseb in-newtralità klimatika, jeħtieġ li l-bliet ikunu fiċ-ċentru tal-azzjoni klimatika. Mhux biss peress li l-bliet huma konsumaturi kbar tal-enerġija u huma responsabbli għal 70 sa 80% tal-emissjonijiet dinjija, iżda minħabba li huwa fil-livell tal-belt li ċ-ċittadini qed jinvolvu ruħhom fl-azzjoni klimatika. Aħna nħossuna responsabbli għal dawn l-emissjonijiet u nixtiequ nieħdu rwol ta’ tmexxija fl-azzjoni klimatika. Il-Patt Klimatiku huwa l-opportunità biex jinħoloq moviment madwar l-Ewropa kollha li jappoġġja, jinkoraġġixxi u jirrikonoxxi l-kisbiet klimatiċi individwali. Flimkien ma’ proġetti pan-Ewropej li jaċċelleraw l-azzjoni klimatika lokalment, neħtieġu li ċ-ċittadini jingħaqdu fit-triq lejn in-newtralità klimatika. Ma nistgħux inwettqu l-Patt Ekoloġiku mingħajr iċ-ċittadini u l-livell lokali.”

Uħud mill-modi konkreti biex wieħed jieħu sehem fil-Patt Klimatiku huma:

Biex tappoġġja n-network tal-Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku, il-KtR nieda sejħa lill-membri tiegħu biex isiru Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR . Huma se jippromovu b’mod attiv id-diversi aspetti tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-muniċipalitajiet tagħhom stess permezz ta’ attivitajiet politiċi u l-aħjar prattiki u jipprovdu feedback perjodiku dwar l-effettività tal-politiki tal-UE fuq il-post. L- Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR se jkunu parti min-network usa’ mniedi mill-Kummissjoni Ewropea. Permezz tal-proġett CoR 4 Climate Pact, il-KtR se jappoġġja wkoll lill- Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti lokali dwar il-klima li għandhom l-għan irawmu sensibilizzazzjoni u jħaffu l-azzjoni klimatika fil-livell lokali.

Is-Sindku ta’ Varsavja Rafał Trzaskowski (PL/PPE) huwa wieħed mill-ewwel Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR .

Il-fażi tal-bidu tal-Patt Klimatiku se tipprijoritizza l-azzjonijiet dwar “ Żoni ekoloġiċi ”, “ Trasport ekoloġiku ”, “ Binjiet ekoloġiċi ” u “ Ħiliet ekoloġiċi ”. Maż-żmien, il-Patt Klimatiku għandu jespandi għal oqsma oħrajn, bħall-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, il-kwalità tal-ħamrija, l-ikel tajjeb għas-saħħa u d-dieti sostenibbli, l-oċeani, u ż-żoni rurali u kostali. Il-Patt Klimatiku għandu mandat miftuħ u l-ambitu tiegħu se jevolvi abbażi tal-ideat u l-kontributi tan-nies u l-organizzazzjonijiet li jsiru parti minnu.

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il- komunikazzjoni tagħha dwar Il-Patt Klimatiku fid-9 ta’ Diċembru 2020.

Informazzjoni ta’ sfond

  • Għal dawk il-membri u s-sostituti tal-KtR li lesti jsiru Ambaxxatur tal-Patt Klimatiku tal-KtR, jekk jogħġobkom ikklikkjaw hawn (skadenza 31 ta’ Jannar 2021)

Persuna ta’ kuntatt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023