Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jqisu l-mobilità sostenibbli bħala kruċjali għal Patt Ekoloġiku ta’ suċċess  

Fis-26 ta’ Frar, il-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iltaqgħet għall-ewwel darba din is-sena. Waqt il-laqgħa, il-membri ddiskutew kif l-ajruporti reġjonali tal-Ewropa u strateġija ta’ mobilità sostenibbli fis-settur tat-trasport jistgħu jgħinu biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u konnettività akbar bejn il-bliet Ewropej u fi ħdanhom. Il-membri ddiskutew ukoll l-esperjenzi u t-tagħlimiet miksuba waqt il-kriżi tal-COVID-19.

Ir-reġjuni Ewropej intlaqtu ħafna mill-pandemija, b’mod partikolari fiż-żoni transfruntiera. Minħabba l-kriżi tal-COVID-19, il-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri xi drabi kienet batuta. Biż-żieda fir-restrizzjonijiet fuq il-mobilità f’din l-aħħar sena, il-pandemija kellha wkoll impatt kbir fuq is-settur tat-trasport Ewropew, settur li diġà qed jinbidel b’mod rapidu u li qed jadatta minħabba l-għanijiet klimatiċi tal-UE.

Isabelle Boudineau (FR/PSE) , Viċi President tar-Reġjun ta’ Nouvelle-Aquitaine u President tal-Kummissjoni COTER, qalet: “Illum iddiskutejna l-ewwel passi li għandhom jittieħdu jekk irridu li s-sistemi tat-trasport u tal-mobilità tagħna jikkontribwixxu għas-suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Dawn jinkludu mistoqsijiet diffiċli, bħall-bidla modali mit-trasport bit-triq u bl-ajru għal modi tat-trasport aktar sostenibbli. Irridu niżguraw li dawn it-trasformazzjonijiet, u d-deċiżjonijiet iebsin li jinvolvu, ma jagħmlux ħsara lil dawk l-aktar vulnerabbli. Ma nistgħux ġurnata waħda niddikjaraw l-appoġġ qawwi tagħna għall-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-ġurnata ta’ wara naħsbuha darbtejn meta jkun wasal iż-żmien li nieħdu deċiżjonijiet diffiċli li huma kruċjali għall-ġejjieni tat-tfal tagħna!”

Il-punti diskussi fil-laqgħa tal-COTER ser jikkontribwixxu għall-isforzi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jimplimenta l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew fil-politiki kollha tal-UE. Illum, il-mobilità sostenibbli u t-trasport bl-ajru ġew diskussi sabiex jintlaħaq l-għan li jitnaqqas l-impatt negattiv tagħhom fuq il-klima b’90% sal-2050.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar żewġ Opinjonijiet futuri skedati li ser jiġu adottati fis-sessjoni plenarja tal-KtR ta’ Ġunju/Lulju:

L- istrateġija tal-mobilità sostenibbli u intelliġenti , li tfittex li tistabbilixxi l-pedamenti bi jintlaħqu l-objettivi tat-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-UE fis-settur tat-trasport Ewropew, hija l-fokus ewlieni ta’ Opinjoni abbozzata mir-relatur Robert Van Asten (NL/RE) , membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ The Hague.

L- isfidi u l-opportunitajiet tal-ajruporti reġjonali fl-Ewropa huma s-suġġett tal-Opinjoni abbozzata mir-relatur Władysław Ortyl (PL/KRE) , President tar-Reġjun ta’ Podkarpackie.

Il-membri ddiskutew ukoll il-progress tagħhom fl-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali u reġjonali u l-involviment tal-Kummissjoni COTER fil-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali . Bħala parti mill-prijorità tal-KtR “Nibnu komunitajiet reżiljenti” , il-KtR nieda l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali , li għandu l-għan li jqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-inizjattiva għandha l-għan li tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Sabiex tiġi ispirata u aċċellerata l-azzjoni, il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali jinkludi mappa online b’200 prattika tajba.

Ġiet diskussa wkoll Opinjoni ta’ prospettiva dwar l-esperjenzi u t-tagħlimiet miksuba mir-reġjuni u l-bliet matul il-kriżi tal-COVID-19 , abbozzata minn Joke Schauvliege (BE/PPE) , membru tal-Parlament Fjamming, biex jiġi enfasizzat ir-rwol kruċjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fir-rispons għall-kriżi. L-Opinjoni għandha l-għan li tipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jiġi ffaċilitat irkupru b’suċċess u tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE għal kriżijiet futuri, abbażi ta’ evidenza mil-livell lokali u reġjonali.

L-esperjenza ta’ livelli differenti ta’ gvern se jkollha wkoll rwol kruċjali fit-tħejjija għall-viżjoni fit-tul dwar il-kooperazzjoni transfruntiera. Tnediet konsultazzjoni pubblika fil-qafas tal- Alleanza Ewropea taċ-Ċittadini Transkonfinali li għandha l-għan li ttejjeb il-ħajja taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-reġjuni tal-fruntiera.

Persuna ta’ kuntatt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Share: