Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jeħtieġu l-Unjoni Ewropea. ‎ L-Unjoni Ewropea teħtieġ il-bliet u r-reġjuni.  
Il-President Lambertz jagħti d-diskors dwar “L-Istat tal-Unjoni Ewropea: ‎ il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet” #SOTREG

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), Karl-Heinz Lambert, ta llum it-tieni diskors dwar “L-Istat tal-Unjoni Ewropea: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet” matul dibattitu mal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Id-diskors li sar illum fi Brussell matul is-sessjoni plenarja tal-KtR saħaq li l-Ewropea teħtieġ aktar minn bidla biss, iżda wkoll bidla fid-direzzjoni u l-metodu, fejn ir-reġjuni u l-bliet jingħataw leħen ikbar fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa.

Matul id-diskors tiegħu, il- President Lambertz appella għal iktar finanzjament mill-UE u għal leħen iktar b’saħħtu fit-teħid tad-deċiżjonijiet għar-reġjuni u l-bliet, u enfasizza li jekk indgħajfu lill-bliet u r-reġjuni tagħna nkunu qed indgħajfu l-Unjoni tagħna. Dan ma jistax ikun parti mill-pjan tagħna għall-ġejjieni. Anzi, bil-kontra: billi nsaħħu t-territorji tagħna nsaħħu l-Unjoni tagħna.

Waqt li tkellem fid-dibattitu, il- President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani enfasizza li għalkemm b’mod differenti, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jiġbru flimkien dawk li huma eletti miċ-ċittadini fil-livell Ewropew, lokali u reġjonali. Imsaħħa minn din il-prerogattiva, irridu naħdmu flimkien biex nagħtu tweġibiet konkreti liċ-ċittadini tagħna, u li nfasslu, magħhom, Ewropa li hija iktar effettiva, ġusta u iktar kapaċi tirrappreżentahom.

Messaġġi Ewlenin tad- diskors dwar l-Istat tal-UE tal-2018: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet :

Dwar il-baġit tal-UE: is-sens komuni jgħidilna li meta nitkellmu dwar il-koeżjoni, il-Politika Agrikola Komuni jew kwalunkwe politika oħra, speċjalment b’baġit Ewropew diġà mhux adegwat, ma nistgħux nagħmlu iktar b’inqas.

Dwar il-politika ta’ koeżjoni tal-UE: il-koeżjoni hija l-affari ta’ kulħadd. Kif juru t-8,000 firmatarju li żiedu isimhom mal-appell għal Alleanza ta’ Koeżjoni li issa tkopri kważi l-Unjoni kollha. Il-koeżjoni hija politika li tgħin it-territorji tagħna jiżviluppaw. Il-koeżjoni hija politika għall-ġejjieni, imfassla biex tindirizza l-isfidi l-kbar ta’ żminijietna, filwaqt li tilħaq ukoll mal-bżonnijiet ta’ kuljum. Il-ġlieda tar-rappreżentanti lokali u reġjonali eletti biex jippreżervaw il-koeżjoni tal-Unjoni qed tkompli .

Dwar il-migrazzjoni: jum wara jum, il-bliet tagħna qed jiġġieldu biex imantnu l-koeżistenza fl-Ewropa. Filwaqt li l-Kunsill jitkellem bla waqfien dwar il-”migrazzjoni”, fil-livell l-iżjed bażiku nisma’ l-kelma “integrazzjoni” ħafna iżjed ta’ spiss... F’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, se nniedu kampanja biex nixħtu dawl fuq proġetti ta’ integrazzjoni li qed jiġu implimentati fil-bliet u r-reġjuni tagħna.

Dwar id-djalogi taċ-ċittadini: irridu nirċievu reazzjonijiet ġenwini dwar il-politiki tal-UE. Li nisimgħu mhuwiex biżżejjed. Id-djalogi taċ-ċittadini jridu jiġu organizzati u jrid ikun hemm segwitu sabiex titjieb l-azzjoni tal-Unjoni f’oqsma speċifiċi... Huwa għalhekk li pproponejt lill-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li naħdmu flimkien biex infasslu mekkaniżmu permanenti u Ewropew għad-djalogi taċ-ċittadini .

Dwar id-drittijiet soċjali: forsi l-Ewropa trid tibdel l-arloġġ: iżda fuq kollox trid tibdel id-direzzjoni... Id-drittijiet soċjali jridu jiġu rikonoxxuti fuq l-istess grad bħad-drittijiet ekonomiċi . L-Ewropa tkun iktar b’saħħitha jekk l-ewwel ngħinu lil dawk li huma l-iżjed fil-bżonn.

Dwar is-sussidjarjetà: il-prinċipju gwida għandu jkun “iżjed Ewropa fejn hi meħtieġa iżjed Ewropa” u “inqas Ewropa fejn hu meħtieġ inqas”. Is-sussidjarjetà tfisser ukoll Unjoni b’saħħitha li tuża l-awtoritajiet lokaliu reġjonali biex tkun eqreb taċ-ċittadini tagħha... U se nagħmlu l-ideat tagħna fil-prattika billi nistabbilixxu netwerk pilota ġdid ta’ ċentri reġjonali sabiex nappoġġaw reviżjonijiet tal-implimentazzjoni tal-politika.

Rakkomandazzjonijiet tal-KtR dwar kif għandna tinbena mill-ġdid il-fiduċja fl-UE

Id-dibattitu tal-plenarja ġie segwit mill-adozzjoni tal- Opinjoni tal-KtR dwar “ Nirriflettu dwar l-Ewropa: leħen l-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex terġa’ tinkiseb il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea ”, kif mitlub mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Ir-rapport huwa l-qofol ta’ involviment estensiv ta’ sentejn imniedi f’Marzu 2016 – il-kampanja " Nirriflettu dwar l-Ewropa – li laħqet ‘il fuq minn 40,000 ċittadin u 266 awtorità lokali u reġjonali. Il-kampanja kienet tikkonsisti l-iktar fi djalogi taċ-ċittadini u dibattiti lokali organizzati fil-livell lokali fuq inizjattiva tal-membri tal-KtR. Flimkien ma’ Stħarriġ onljan madwar l-UE kollha u konsultazzjoni tal-bliet u r-reġjuni, il-kontributi globali jifformaw il-bażi għall-Opinjoni, mmexxija mill- President Lambertz u l- Ewwel Viċi President Markku Markkula .

L-Opinjoni tenfasizza s-sejbiet ewlenin tal-kampanja:

X’qalulna ċ-ċittadini: iridu proġett tal-UE li jibni fuq is-solidarjetà, il-koeżjoni u l-prossimità

80% taċ-ċittadini esprimew xewqa għal iktar solidarjetà mill-UE;

In-nies jafdaw ir-rappreżentanti lokali u reġjonali tagħhom iktar milli jafdaw politiċi fil-livell tal-UE jew nazzjonali;

Ħafna nies enfasizzaw id-distanza li jħossu bejnhom u l-politiki u l-istituzzjonijiet tal-UE, u jħosshom frustrati bl-UE, billi l-Unjoni ta’ sikwit hija perċepita bħala wisq remota u mhux affidabbli.

X’qalulna r-reġjuni u l-bliet: iridu jkunu involuti bis-sħiħ fit-tiswir ta’ politiki tal-UE

Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali trid tiġi rikonoxxuta b’mod aktar sħiħ, kemm fit-tmexxija ta’ kuljum tal-affarijiet tal-UE kif ukoll f’aġġustamenti futuri għat-Trattati tal-UE – fejn il-KtR għandu jkun rappreżentat bi drittijiet sħaħ fi kwalunkwe Konvenzjoni futura;

L-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-politiki tal-UE u l-ħolqien ta’ djalogu permanenti maċ-ċittadini lil hinn mill-2019

L-UE se tikseb il-fiduċja u l-kredibiltà biess jekk il-valur miżjed tal-azzjoni tal-UE jintwera b’mod ċar

L-involviment taċ-ċittadini ma jridx ikun limitat għal dawk il-perjodi qabel l-elezzjonijiet Ewropej;

Qabel l-elezzjonijiet tal-UE, il-KtR se jipproponi l-istabbiliment ta’ sistema permanenti u strutturata ta’ djalogu bejn iċ-ċittadini, il-politiċi u l-istituzzjonijiet tal-UE, li jinvolvi l-awtoritajiet lokaliu reġjonali permezz tal-KtR.

It-Tmien Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet

Sabiex isir kontribut ulterjuri għad-dibattitu politiku li għaddej bħalissa dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea wara l-Brexit, il-President ħabbar ukoll it- Tmien Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet tal-KtR li se jsir fl-14-15 ta’ Marzu 2019. Is-sena d-dieħla, is-Summit se jkun l-akbar laqgħa politika ta’ sindki, presidenti reġjonali u mexxejja lokali minn madwar l-Ewropa b’aktar minn 800 parteċipant mistennija jieħdu sehem, inklużi l-mexxejja ewlenin tal-istituzzjonijiet tal-UE

Noti lill-edituri

Kull sena f’Ottubru l-President tal-KtR jagħti d-diskors tiegħu dwar “L-Istat tar-Reġjuni tal-UE” fil-plenarja tal-KtR . L-għan huwa li jittieħed kont tas-sitwazzjoni attwali tal-bliet u r-reġjuni tal-UE u nħarsu ‘l quddiem lejn l-isfidi ewlenin għas-snin li ġejjin. Id-diskors għandu jitqies ukoll bħala reazzjoni inizjali tal-KtR għall-proposti mħabbra fil-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni Ewropea permezz tad-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-President tal-Kummissjoni. Wara d-diskors ikun hemm dibattitu waqt il-plenarja flimkien mal-membri tal-KtR u r-rappreżentanti ta’ livell għoli tal-UE.

Aktar informazzjoni:

Is-sit web tal-KtR dwar " L-Istat tal-Unjoni Ewropea: il-perspettiva tar-reġjuni u l-bliet "

Segwina fuq Twitter permezz tal-hashtags #SOTREG u #EULocal

Is-Sit tal-KtR dwar il- kampanja tiegħu dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa

Fuljett dwar " Il-kampanja dwar il-futur tal-Ewropa fil-qosor "

Il-gallerija ta’ ritratti fuq Flickr

Punt ta’ kuntatt:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tel. +32 (0)2 282 24 99

Ikkondividi :