Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-Istat tal-Unjoni Ewropea: ‎ approċċ minn fuq għal isfel ser iwaqqaf lill-Ewropa milli twettaq il-wegħdiet tagħha minflok iqarribha iktar lejn in-nies  

Stqarrija minn Apostolos Tzitzikostas, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Huwa u jikkummenta dwar id-diskors tal-lum dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea li sar mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, qal:

“Id-diskors dwar l-Istat tal-UE wera bir-raġun it-tisħiħ tas-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea u l-kapaċità tagħha li tirreaġixxi kif imiss għall-pandemija. Fl-Ewropa kollha, għandna nirrikonoxxu l-isforz kondiviż inkredibbli bejn il-gvernijiet, l-industrija u s-servizzi pubbliċi biex il-vaċċini jitwasslu lil kull reġjun u belt. Barra minn hekk, il-Kumitat tagħna jappoġġja bis-sħiħ il-prijoritajiet stabbiliti llum: bħala Unjoni, b’baġit u pjan ta’ rkupru tal-UE ta’ daqs bla preċedent, issa jeħtieġ li ninvestu flimkien sabiex nassiguraw li nirkupraw flimkien, filwaqt li fl-istess waqt inħaffu l-pass tat-tranżizzjoni klimatika u diġitali.

Madankollu, mhux se nwettqu dawn l-għanijiet kondiviżi billi nieħdu approċċ minn fuq għal isfel. L-UE trid twieġeb għall-ħtiġijiet reali tan-nies fil-postijiet fejn jgħixu u jaħdmu. Huwa biss bl-applikazzjoni ta’ approċċ minn isfel għal fuq li l-Ewropa tista’ tirnexxi u tibni mill-ġdid l-appoġġ taċ-ċittadini fil-qlub u l-imħuħ tagħhom. Il-pandemija, u l-għargħar u n-nirien reċenti, laqtu l-ħajja tal-komunitajiet tagħna, u kienu l-miljun mexxej lokali u reġjonali tal-Ewropa li kienu fuq quddiem nett f’ħidma mas-servizzi pubbliċi u ta’ emerġenza biex isalvaw il-ħajjiet u l-ekonomiji tagħna. In-nuqqas ta’ involviment tal-atturi lokali – responsabbli għat-twettiq ta’ 70 % tal-liġijiet kollha tal-UE – b’mod suffiċjenti fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza huwa theddida għall-irkupru tal-Ewropa. Il-Patt Ekoloġiku jsir realtà biss jekk iseħħ fil-livell lokali u reġjonali ma’ politiċi eletti lokalment. Jekk le, dan ser ifalli. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tinsab fil-periklu li ssir konkors ta’ sbuħija bejn l-istituzzjonijiet ta’ Brussell jekk ma tilħaqx il-komunitajiet lokali kollha madwar l-Ewropa.

Id-diskors tal-lum kien opportunità mitlufa biex jiġi rikonoxxut ir-rwol imperattiv tal-atturi lokali, u biex tiġi offruta viżjoni ġdida għall-governanza li se tagħmel lill-UE aktar effettiva u eqreb lejn in-nies. L-Ewropa ma tistax tibqa’ proġett astratt minn fuq għal isfel u trid toħloq sħubija reali ma’ dawk li huma s-sisien tad-Dar Ewropea tad-Demokrazija tagħna – il-presidenti eletti reġjonali u lokali, il-gvernaturi, is-sindki u l-kunsilliera. Din hija verità li ma tistax tiġi injorata jekk irridu nibnu flimkien futur aktar prosperuż, ġust u reżiljenti għan-nies tagħna. Ser nirduppjaw l-isforzi tagħna biex nerġgħu niksbu bilanċ permezz tar-rwol tagħna bħala leħen il-Gvern sottonazzjonali fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa din il-ħarifa.”

Ottubru 12: il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser joħroġ l-analiżi tiegħu tal-istat tar-reġjuni u l-bliet tal-UE

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser jippreżenta l- Barometru Reġjonali u Lokali Annwali tal-UE tiegħu fit-12 ta’ Ottubru 2021, li fih joffri stampa tal-ħafna effetti tal-pandemija fuq ir-reġjuni u l-bliet tal-UE u juri d-differenzi kbar li jeżistu fi ħdan l-Unjoni tagħna u f’kull Stat Membru. Se juri l-“effett ta’ mqass” tal-pandemija fuq il-finanzi lokali u reġjonali, kif ir-reġjuni u l-bliet tagħna qed jimxu 'l quddiem – jew qed ibatu – hekk kif qed jippruvaw jiksbu ħakma tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, kif l-isfida tat-tnaqqis tad-differenzi ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni saret aktar kumplessa, u kif ir-reġjuni u l-bliet qed jimmodernizzaw id-demokrazija lokali. U, bl-iktar stħarriġ wiesa’ li qatt sar fost il-1,15 miljun politiku lokali u reġjonali fl-UE, se juri l-fehmiet tal-politiċi li jibnu l-Unjoni tagħna kuljum fil-komunitajiet lokali tagħhom.

Persuna ta’ kuntatt :

Michele Cercone

Tel. +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023