Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-SMEs jeħtieġu aktar appoġġ mill-UE biex jikkompetu fis-swieq globali  
Strateġija ġdida tal-UE għan-negozji ż-żgħar għandha tkun appoġġjata minn finanzjament addizzjonali, minn programmi għall-bini tal-kapaċità, u minn sħubija usa’ mal-gvern lokali.

In-negozji ż-żgħar jeħtieġu azzjoni usa’ u aktar fit-tul mill-Unjoni Ewropea biex tgħinhom jespandu l-operazzjonijiet tagħhom, jiksbu aċċess għall-offerti pubbliċi, u jibbenefikaw aktar mis-suq uniku, jargumenta l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet maħsuba biex jikkontribwixxu għal strateġija ppjanata mill-president il-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-proposti tal-assemblea tal-UE għall-politiċi lokali u reġjonali, li ġew adottati fit-8 ta’ Ottubru, jinkludu aġġustament fid-definizzjoni ta’ negozju żgħir u ta’ daqs medju, aċċess iżjed faċli għal finanzjament akbar mill-UE, u mudell ta’ sħubija favur in-negozju li jagħti aktar attenzjoni lid-dimensjoni lokali u reġjonali.

L-Opinjoni – intitolata “ Il-kontribut tar-reġjuni u l-bliet għall-qafas ta’ politika ġdid tal-UE għall-SMEs ” – tespandi fuq riżoluzzjoni adottata f’Ġunju 2019, li fiha l-KtR talab li l-Kummissjoni l-ġdida, li għandha tibda l-kariga tagħha f’Novembru, “iżżid il-kapaċità tal-SMEs biex ikunu innovattivi, joperaw b’mod transkonfinali u jadattaw għal mudelli ekonomiċi ġodda” u ssaħħaħ “[i]d-dimensjoni tal-SMEs fit-tfassil tal-politika tal-UE”. Ir-rakkomandazzjonijiet ġew abbozzati minn Tadeusz Truskolaski (PL/AE), Sindku tal-belt Pollakka ta’ Białystok u eksekonomista li kiteb żewġ Opinjonijiet preċedenti dwar l-appoġġ tal-UE għan-negozji żgħar.

Is-Sur Truskolaski qal: “Is-Small Business Act tal-UE li ilu għaddej għaxar snin kien rivoluzzjonarju u l-Kummissjoni li se ttemm il-mandat tagħha dalwaqt għamlet kontributi importanti, inkluż li għamlitha aktar faċli għall-SMEs biex ikollhom aċċess għas-swieq tal-flus pubbliċi u billi tiżgura li jkun hemm dimensjoni reġjonali u lokali b’saħħitha għan- Netwerk Enterprise Europe . Iżda jeħtieġ li nimlew il-lakuni li għad fadal u nirreaġixxu għal żviluppi ġodda, inklużi aspettattivi dejjem akbar dwar ir-rwol tan-negozji ż-żgħar fit-tranżizzjoni għal ekonomija soċjalment u ambjentalment sostenibbli. B’mod ġenerali, is-suq uniku huwa storja ta’ suċċess għall-UE, iżda ninsabu ’l bogħod minn suq uniku li verament jaħdem għall-SMEs. Għalhekk ninsab kuntent ħafna li l-President eletta tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen ipproponiet strateġija ġdida għall-SMEs, inkluża enfasi akbar fuq id-diġitalizzazzjoni tal-SMEs.”

Huwa ssokta jgħid li: “Bħalissa, qed naraw polarizzazzjoni ekonomika tar-reġjuni tal-UE, minħabba li negozji akbar – ħafna minnhom ikkonċentrati f’ċentri ekonomiċi nazzjonali – qed jikbru b’rata aktar mgħaġġla min-negozji ż-żgħar. Għalhekk, it-tisħiħ tal-politiki tal-SMEs se jgħin lill-ekonomija Ewropea biex issir aktar ġusta u inklużiva soċjalment. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-SMEs u l-assoċjazzjonijiet tagħhom għandu jkollhom rwol aktar attiv fit-tfassil u l-koordinazzjoni tal-politiki tal-UE. Fil-fehma tagħna, dan jirrifletti l-ħtieġa li tingħata prijorità lil approċċ orjentat l-ewwel lejn il-livell lokali u reġjonali, imbagħad lejn dak nazzjonali u internazzjonali. B’mod ġenerali, għandna nappoġġjaw lin-negozji ż-żgħar biex jespandu u jinnovaw mill-mument li jidħlu fis-suq lokali sa meta jidħlu fis-suq globali.”

L-Opinjoni tal-KtR tappella għal żieda fil-livell ta’ finanzjament tal- Programm għas-Suq Uniku tal-UE. “L-investiment tal-UE fin-negozji ż-żgħar – u, b’mod iżjed ġenerali, fl-ikkompletar tas-suq uniku – jiżgura benefiċċji finanzjarji u soċjali kbar għar-reġjuni tal-UE,” qal is-Sur Truskolaski, “u n-negozji ż-żgħar huma wkoll atturi kruċjali fl-emerġenza tal-ekonomija ċirkolari fl-Ewropa.” Huwa żied jgħid li, fir-reġjun tiegħu tal-Lvant tal-Polonja, hemm raggruppamenti ta’ negozji kompetittivi u innovattivi attivi fil-produzzjoni tat-tagħmir mediku, tessuti u softwer li bbenefikaw mill-għajnuna tal-UE.

Minbarra li jitlob baġit akbar għall-iżvilupp tas-suq uniku, il-KtR jargumenta li l-fondi strutturali u ta’ investiment tal-UE għandhom jitfasslu b’mod li jappoġġjaw l-SMEs u l-mikrointraprenditorija f’firxa ta’ programmi. Huwa jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tissemplifika l-modi għall-SMEs biex ikollhom aċċess għall-fondi tal-UE u biex tiżviluppa programmi li jgħinu biex tinbena l-kapaċità ta’ appoġġ għal ambjent li jiffavorixxi n-negozju.

Il-KtR huwa wkoll favur reviżjoni tad-definizzjoni ta’ “SMEs” attwalment użata fil-livell tal-UE, għall-benefiċċju tal-intrapriżi ta’ daqs medju (kumpaniji li jħaddmu sa 500 ruħ). Huwa jargumenta li l-intrapriżi ta’ daqs medju “jistgħu jiġu mqabbla fl-istrutturi tagħhom” mal-SMEs (kumpaniji b’inqas minn 250 impjegat) “iżda xorta ma jibbenefikaw mill-ebda privileġġ meta mqabbla ma’ kumpaniji kbar”.

Filwaqt li jinnota li n-negozji ż-żgħar fl-UE huma kawti rigward il-kummerċ transkonfinali u dwar l-applikazzjoni għal kuntratti ta’ servizz pubbliku, l-Opinjoni tissuġġerixxi li l-għoti ta’ punti ta’ bonus lil kumpaniji ta’ oriġini lokali u reġjonali jista’ jinkoraġġixxi aktar offerti minn negozji żgħar. Fid-9 ta’ Ottubru, il-KtR iddedika Opinjoni separata għall-akkwist pubbliku. Din l-Opinjoni, ta’ Thomas Habermann (DE/PPE), kienet ibbażata fuq feedback minn netwerk ta’ 36 reġjun tal-UE , minn Alentejo fil-Portugall sa Mazowsze fil-Polonja.

Fil-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, bħalissa huwa mistenni li l-politika dwar l-SMEs tkun ir-responsabbiltà ta’ tliet persuni: Margrethe Vestager, Viċi President Eżekuttiv għall-portafoll “Ewropa Adatta għall-Era Diġitali” u Kummissarju għall-Kompetizzjoni; Valdas Dombrovskis, Viċi President Eżekuttiv għall-portafoll “Ekonomija li taħdem għan-nies” u Kummissarju għas-Servizzi Finanzjarji; u Sylvie Goulard, Kummissarju għas-Suq Intern.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Ċerimonja tal-għoti tal-premju Reġjun Intraprenditorjali Ewropew 2024: l-applikazzjonijiet jinsabu miftuħin għall-bliet u r-reġjuni li jippromovu tkabbir sostenibbli, reżiljenti u diġitali
Ċerimonja tal-għoti tal-premju Reġjun Intraprenditorjali Ewropew 2024: l-applikazzjonijiet jinsabu miftuħin għall-bliet u r-reġjuni li jippromovu tkabbir sostenibbli, reżiljenti u diġitali
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022