Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Schengen u d-drittijiet tal-migrazzjoni ma għandhomx jiġu kompromessi fi kriżijiet  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa kontra l-għeluq unilaterali tal-fruntieri ta’ Schengen matul il-kriżijiet u jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati jikkonsultaw lir-reġjuni.

Ir-restrizzjonijiet fil-fruntieri interni tal-UE għandhom jiġu introdotti mill-ġdid fi kriżijiet bħala l-aħħar alternattiva biss u bil-kunsens tal-UE, b’modi li jimminimizzaw it-tfixkil għar-reġjuni tal-fruntiera, u jkunu limitati fiż-żmien, qal il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni b’reazzjoni għall-proposti tal-Kummissjoni Ewropea biex jinbidel il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen. Ir-reviżjonijiet – li jkopru ż-żona Schengen li tippermetti l-moviment liberu fi ħdan 22 pajjiż tal-UE u mhux tal-UE – huma segwitu tal-esperjenza tal-għeluq mhux ikkoordinat tal-fruntieri nazzjonali matul il-pandemija tal-COVID.

Il-proposti jindirizzaw ukoll direttament l-isfida ppreżentata mill-pajjiżi ġirien tal-UE li taffew ir-restrizzjonijiet fil-fruntieri tagħhom biex jinkoraġġixxu movimenti mhux awtorizzati fuq skala kbira ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi lejn l-UE u biex jagħmlu pressjoni fuq il-fruntieri esterni tal-UE. Il-problema – imsejħa l-“istrumentalizzazzjoni” tal-migrazzjoni fil-proposti – ġiet fiċ-ċentru tal-attenzjoni pubblika fl-2021 meta l-Belarussja bdiet torganizza titjiriet u vjaġġar intern biex tiffaċilita t-tranżitu tal-migranti lejn l-UE.

Ir-relatur tal-Opinjoni tal-KtR dwar Governanza riveduta taż-żona Schengen, Antje Grotheer (DE/PSE), Viċi President tal-Parlament tal-Belt ta’ Bremen, qalet: “L-għeluq mhux ġestit tal-fruntieri nazzjonali matul il-pandemija tal-COVID kien ta’ tfixkil kbir għar-reġjuni tal-fruntiera u l-libertà tal-moviment. Jeħtieġ li nillimitaw l-impatt tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq ir-reġjuni tal-fruntiera. Meta niffaċċjaw l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti għal skopijiet politiċi, neħtieġu definizzjoni ċara u restrittiva tat-terminu fil-livell Ewropew, li ma tħalli l-ebda lok għal miżinterpretazzjonijiet, u għandna nidderieġu l-isforzi tagħna kontra l-gvernijiet responsabbli aktar milli nippenalizzaw lin-nies li jsiru vittmi ta’ tali azzjonijiet”.

Il-proposti tal-Kummissjoni biex jiġi emendat il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen jiċċaraw u jissikkaw il-kriterji dwar meta l-Istati Membri tal-UE jistgħu jimponu kontrolli fil-fruntieri interni. L-Opinjoni tal-KtR, adottata b’maġġoranza kbira, laqgħet dan l-isforz ġenerali. B’mod partikolari, il-KtR appoġġja rekwiżiti biex jiġi kkunsidrat l-impatt ta’ tfixkil probabbli fuq il-ħajja soċjali u kummerċjali tar-reġjuni tal-fruntiera, u biex tiġi inkluża konsultazzjoni obbligatorja mal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Id-dibattitu fi ħdan il-KtR iffoka ħafna fuq li jiġi żgurat li l-ġestjoni tal-fruntieri tkun effiċjenti, effettiva u ma tagħmilx ħsara lir-reġjuni jew tnaqqas id-dritt għall-ażil għall-migranti, li ħafna minnhom – tinnota l-Opinjoni – huma minorenni. Fl-Opinjoni tiegħu, il-KtR jargumenta li d-definizzjoni proposta ta’ “strumentalizzazzjoni” tal-migrazzjoni hija wiesgħa wisq u mhijiex ċara, li l-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja l-proposta ta’ Schengen mhijiex kompluta, u li l-proposti joħolqu wisq opportunitajiet għal derogi, għad-detriment potenzjali ta’ dawk li jfittxu ażil. Il-pożizzjoni li għadha kif ġiet adottata tal-KtR tissuġġerixxi li jiġu stabbiliti kriterji kwantitattivi u kwalitattivi tanġibbli biex sitwazzjoni tiġi kkwalifikata bħala “strumentalizzazzjoni” u tintuża biss jekk l-Istat Membru affettwat ikun f’pożizzjoni li jiġġustifika għaliex in-natura ta’ tali azzjonijiet tpoġġi f’riskju l-funzjonijiet essenzjali tal-Istat.

Deċiżjoni dwar meta t-terminu huwa adatt għandha tittieħed fil-livell tal-UE, aktar milli mill-Istati Membri individwali, u m’għandhiex tintuża b’modi li jitnaqqsu l-protezzjonijiet stabbiliti fil-liġi internazzjonali dwar l-ażil, iddikjara l-KtR. Il-KtR qal li t-terminu m’għandux jiġi applikat b’modi li jirrestrinġu l-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja minn organizzazzjonijiet mhux statali. Biex jgħin fl-isforzi ta’ prevenzjoni, il-KtR appella wkoll lid-delegazzjonijiet tal-UE biex jipprovdu rapporti regolari dwar is-sitwazzjoni.

Sfond

Fl-2020, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Patt dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil li fih, fost id-diversi proposti tagħha, hija qalet li kellha l-ħsieb li taġġorna r-regoli taż-Żona Schengen sabiex tagħti spinta lir-reżiljenza tal-blokk ta’ 26 pajjiż għal theddid serju u biex tadatta r-regoli ta’ Schengen għall-isfidi li qed jevolvu. F’Ġunju 2021, hija pproponiet strateġija ġdida ta’ Schengen u reviżjoni tal-Mekkaniżmu ta’ Evalwazzjoni u Monitoraġġ ta’ Schengen. Ir-Regolament li l-KtR ivvota Opinjoni dwaru fit-12 ta’ Ottubru 2022 – il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera – ġie ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea f’Diċembru 2021.

F’April 2022, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet li l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fil-fruntieri interni trid tkun limitata għal sitt xhur anke f’każ ta’ theddida serja, sakemm ma titfaċċax theddida ġdida.

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner, uffiċjal tal-istampa, +32 473 843 981.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023