Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mewġa ta’ Rinnovazzjoni: Il-KtR u l-Kummissjoni tal-UE jniedu kooperazzjoni biex jagħtu spinta lit-tiġdid tal-binjiet  

Is-sħubija bejn il-mexxejja tal-UE, reġjonali u lokali hija kruċjali biex taċċellera l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni li tista’ toħloq 160 000 impjieg. Fl-UE l-binjiet ineffiċjenti fl-enerġija jlaħħqu l-75 % u bħalissa huma biss 1 % li jiġu rinnovati kull sena. Il-bini jirrappreżenta 40 % tal-konsum tal-enerġija tal-Ewropa u 36 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Kummissjoni Ewropea llum nedew kooperazzjoni biex jaċċelleraw it-tiġdid u d-dekarbonizzazzjoni tal-istokk tal-bini tal-UE. Permezz tal-potenzjal għal impjiegi ġodda, l-iffrankar tal-enerġija u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’serra (GHG) l-inizjattiva tal-UE “Mewġa ta’ Rinnovazzjoni” għas-settur tal-bini hija mutur ewlieni biex toħloq irkupru robust u sostenibbli wara l-COVID-19. Is-sħubija għandha l-għan li tappoġġja lill-gvernijiet lokali u reġjonali biex iġeddu l-istokk tal-bini tagħhom. Il-kriżi tas-saħħa tal-COVID-19 amplifikat il-ħtieġa li jittejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien fil-bini tagħna u li jinqered il-faqar enerġetiku.

Flimkien mad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u l-ekoloġizzazzjoni tal-bliet, ir-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini tal-UE hija prijorità ewlenija tal- Patt Ekoloġiku , l-istrateġija tat-tkabbir tal-UE biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Fil- ftuħ tad-dibattitu fil-plenarja dwar il- Mewġa ta’ Rinnovazzjoni mal-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija, Kadri Simson, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas , qal li: "Meta l-bini tagħna jsir effiċjenti fl-użu tal-enerġija dan se jwassal biex jiġu ffrankati l-flus, jitnaqqsu l-emissjonijiet u jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku li jaffettwa 34 miljun persuna fl-Ewropa. Jeħtieġ li niżguraw li l-gvernijiet lokali u reġjonali jkunu konxji ta’, u jkollhom aċċess għall-baġit tal-UE mingħajr preċedent u għall-fondi disponibbli għall-irkupru u r-reżiljenza. Għalhekk ninsab kuntent li qed inniedi l-kooperazzjoni tagħna bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tagħna biex nappoġġjaw il-mewġa ta’ rinnovazzjoni fit-territorji kollha tagħna ".

Waqt li tkellmet fid-dibattitu, Kadri Simson, il-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija , qalet li: " Illum għandna l-opportunità li nerġgħu nagħtu nifs ġdid lill-ekonomija tagħna filwaqt li nagħtu spinta akbar lill-isforzi favur l-enerġija nadifa. Il-Kummissjoni se tkompli tipprovdi diversi modi ta’ appoġġ u assistenza teknika lill-bliet u r-reġjuni sabiex ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom mal-oqsma kollha tas-soċjetà għat-tranżizzjoni doppja u biex jintroduċu l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni. Bi pjaċir ninnota li l-Patt tas-Sindki qed isir saħansitra aktar inklużiv, aċċessibbli u ambizzjuż f’termini ta’ newtralità klimatika".

Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja u President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali, qal: " Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni hija pilastru kruċjali tal-irkupru tal-Ewropa li tgħin biex it-territorji tagħna jinbnew mill-ġdid b’mod aħjar, biex tittejjeb il-kapaċità tagħna li niġġieldu kontra l-kriżi klimatika u, fl-istess ħin, biex nieħdu ħsieb is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Bħala parti minn din l-istrateġija, l-inizjattiva Bauhaus Ewropew Ġdid tista’ tkun essenzjali biex tagħti ħajja ġdida lir-riġenerazzjoni urbana u biex isir rieżami radikali dwar il-viċinati tagħna. Irridu nisfruttaw il-potenzjal kreattiv fir-reġjuni u l-bliet tagħna u ninvolvu liċ-ċittadini fil-proċess tat-trasformazzjoni biex inqarrbu l-Patt Ekoloġiku lejhom u nfasslu futur aktar sostenibbli flimkien."

Enrico Rossi (IT/PSE) huwa r-relatur tal-KtR dwar l- Opinjoni dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni . Il-Membru tal-Kunsill Komunali ta’ Signa (Firenze) u eks president tar-Reġjun tat-Toskana (2010-2020), qal li: " Bil-mewġa ta’ Rinnovazzjoni, l-UE toffri opportunità kbira lill-bliet u r-reġjuni tagħna. Filwaqt li qabel iffukajna biss fuq appartamenti jew binjiet individwali, issa fl-aħħar qed nagħtu ħarsa lejn il-viċinati b’mod olistiku. Huwa għalhekk li nilqgħu l-approċċ distrettwali u l-attenzjoni għall-komunitajiet tal-enerġija. Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tista’ tikkontribwixxi wkoll biex jintemm il-faqar enerġetiku minħabba li tgħin liċ-ċittadini jsiru “prosumaturi”, sabiex mhux talli jkunu jistgħu jikkunsmaw l-enerġija, iżda jipproduċuha wkoll. Il-Patt Ekoloġiku u l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tiegħu jistgħu jirnexxu biss jekk itejbu l-benesseri tan-nies u l-kwalità tal-ħajja fi djarna u fil-viċinanzi madwar djarna, filwaqt li niżguraw li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura."

Wara d-dibattitu, il-membri ddiskutew il-bosta proposti inklużi fl-Opinjoni tal-KtR dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni. Il-KtR jappella għal reviżjoni tal-iskemi ta’ għajnuna mill-Istat, regoli baġitarji aktar flessibbli biex jiġu sfruttati l-investimenti u r-rinnovazzjonijiet, u l-implimentazzjoni ta’ miri sottonazzjonali għar-rinnovazzjoni tal-binjiet u l-integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Il-KtR jirrakkomanda wkoll it-tisħiħ u d-deċentralizzazzjoni tal- faċilità ELENA tal-BEI billi jiġi stabbilit punt uniku ta’ servizz li joffri assistenza teknika lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u lin-negozji kollha. L-Opinjoni tħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jinkorporaw bis-sħiħ il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni fil-programmi għall-irkupru u r-reżiljenza kif ukoll fil-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE).

It-test finali tal- Opinjoni tal-KtR dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni ilu disponibbli mid-19 ta’ Marzu 2021.

Informazzjoni ta’ sfond:

Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tnediet fl-14 ta’ Ottubru 2020 permezz tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar “Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għall-Ewropa – l-ekoloġizzazzjoni tal-binjiet tagħna, il-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-ħajja” . Hija pilastru ewlieni tal- pjan direzzjonali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew .

Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għandha l-għan li tneħħi l-ostakli għar-rinnovazzjonijiet tal-bini. Il-Grupp ta’ Istituzzjonijiet Finanzjarji għall-Effiċjenza fl-Enerġija ( EEFIG ) identifika sitt tipi ta’ ostakli: ostakli strutturali, ostakli għall-informazzjoni, fallimenti tas-suq, nuqqas ta’ għarfien espert, taħlita ta’ fatturi li jagħmluha diffiċli biex il-proġetti jiġu aggregati u/jew jitwettqu approċċi distrettwali aktar effiċjenti, u ostakli regolatorji. Dawn l-ostakli kollha jaffettwaw direttament lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u jxekklu l-kapaċità tagħhom li jinvestu aktar fi proġetti effiċjenti fl-enerġija.

Flimkien mad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u l-ekoloġizzazzjoni tal-bliet, ir-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini tal-UE hija prijorità ewlenija tal- Patt Ekoloġiku . Mhux biss minħabba l-kapaċità potenzjali tagħha li tnaqqas kemm l-użu tal-enerġija kif ukoll l-emissjonijiet tas-CO 2 , iżda wkoll bħala xprun għat-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi. Is-settur tal-kostruzzjoni huwa l-akbar ġeneratur ta’ impjiegi għal kull miljun euro investit ( Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija 2020 ).

Ir-rinnovazzjoni tal-binjiet hija prijorità ewlenija tal- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali (GDGL) , inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tat-tranżizzjoni tal-UE lejn in-newtralità klimatika. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk . Skopri 200 prattika tajba tal-Patt Ekoloġiku fil- mappa online tagħna.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023