Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni intensifikaw l-azzjoni tagħhom biex jiġu rregolati l-pjattaformi online u titwitta triq sikura għall-SMEs għas-swieq diġitali  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jsaħħaħ l-impenn tiegħu fil-konfront tal-proġett leġiżlattiv wiesa’ tal-UE għat-tisħiħ tal-kontroll demokratiku fuq il-pjattaformi tal-internet dominanti u għar-restawr ta’ ekonomija online b’kundizzjonijiet ekwi li tiffunzjona kemm għall-SMEs kif ukoll għall-konsumaturi individwali. Matul is-sessjoni plenarja ta’ Ġunju, il-membri tal-Kumitat adottaw Opinjoni li tappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ ir-regolamentazzjoni tas-swieq u s-servizzi diġitali, filwaqt li fl-istess ħin tenfasizza l-innovazzjonijiet u l-kompetenzi tal-bliet u r-reġjuni li jistgħu jikkontribwixxu għal regolamentazzjoni robusta u effettiva. L-Opinjoni tal-KtR dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali hija integrata f’network usa’ ta’ inizjattivi mmirati lejn it-tisħiħ tal-profil tal-KtR bħala wieħed mill-ixpruni tal-UE għat-trasformazzjoni diġitali inklużiva.

Il- pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali huwa proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni Ewropea magħmul minn żewġ elementi: l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali. Il-pakkett jinkludi aġġornament u tisħiħ tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE biex tiġi ssodisfata d-domanda għal regolamentazzjoni tal-pjattaformi soda. Huwa għandu l-għan li jrażżan is-saħħa fis-suq tal-hekk imsejħa “pjattaformi gwardjani” li jikkontrollaw l-aċċess tal-intrapriżi iżgħar għall-konsumaturi u jaġixxu bħala leġiżlaturi privati. Il-pakkett għandu l-għan ukoll li jiġġieled kontra t-tixrid bla rażan tad-diżinformazzjoni billi jinforza r-responsabbiltà tal-pjattaformi għall-kontenut distribwit.

Ir-regolamentazzjoni tal-pjattaformi għandha dimensjoni reġjonali b’saħħitha. Ħafna mis-setturi li fihom il-pjattaformi online għandhom rwol dominanti – bħat-trasport urban, l-akkomodazzjoni, l-akkomodazzjoni turistika u l-għoti tas-servizzi pubbliċi – huma regolati fil-livell lokali u reġjonali. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, għalhekk, għandhom rwol fundamentali fit-tfassil u l-infurzar ta’ leġiżlazzjoni effettiva: huma għandhom l-informazzjoni, l-esperjenza u huma l-aktar livell politiku qrib tal-partijiet interessati kkonċernati.

Ir-relatur Rodi Kratsa (EL/EPP), Gvernatur tar-Reġjun tal-Gżejjer Jonji, qalet: “ Din l-Opinjoni ssaħħaħ il-vuċi tal-awtoritajiet sottonazzjonali u tisħaq li r-regolamentazzjoni għandha titfassal bi preċiżjoni sabiex ikollha l-akbar impatt pożittiv possibbli u tevita li toħloq problemi ġodda meta jissolvew dawk eżistenti. Id-diġitalizzazzjoni hija realtà – u żdiedet aktar b’riżultat tal-pandemija – bħalma qed tiżdied id-dipendenza tagħna mill-infrastruttura diġitali. Jeħtiġilna nipproteġu lill-SMEs, li ħafna drabi huma fi stat ta’ dipendenza miil-pjattaformi l-kbar u jintlaqtu b’mod konsiderevoli jekk jitilfu l-aċċess għal pjattaformi jew servizzi li jiddependu minnhom dejjem aktar għall-intrapriżi tagħhom ”.

Ir-regolamentazzjoni tal-pjattaformi għandha wkoll implikazzjonijiet importanti għal ħafna SMEs. Hekk kif aktar u aktar negozji qed jiddiġitalizzaw, l-interazzjonijiet tagħhom mal-konsumaturi, mal-fornituri, u ma’ kuntatti kummerċjali oħra qed jgħaddu dejjem aktar minn intermedjarji ta’ pjattaformi online privati – u b’hekk iżidu d-dipendenza tagħhom minn dawn l-atturi l-ġodda u jesponu l-mudelli tan-negozju tagħhom għal riskji u inċertezza. L-Opinjoni tal-KtR targumenta favur qafas legali b’saħħtu li jipproteġi l-aċċess dirett tal-SMEs għall-konsumaturi u b’hekk il-kapaċità tagħhom li jikkompetu fuq termini ugwali. Dikjarazzjoni li ġiet ikkonfermata wkoll mir-riżultati ta’ studju dwar il-kundizzjonijiet legali u politiċi meħtieġa biex tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni diġitali tal-kumpaniji tradizzjonali, li ġiet diskussa f’ webinar reċenti tal-KtR . L-istudju finali se jiġi ppubblikat f’nofs Lulju.

Tħassib kbir ieħor li joħroġ mill-Opinjoni tal-KtR huwa li jiġi mitigat u jingħeleb id-“distakk diġitali doppju”, li huwa kkawżat mid-distribuzzjoni inugwali tal-prerekwiżiti meħtieġa biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-benefiċċji soċjali u ekonomiċi mid-diġitalizzazzjoni: aċċess għal networks ta’ kapaċità għolja u litteriżmu diġitali. Sabiex jiġu miġġielda d-disparitajiet territorjali u soċjali u tiġi żgurata l-koeżjoni diġitali, il-KtR jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġi appoġġjat il-bini tal-kapaċitajiet fil-livell lokali u li titħaffef l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-broadband. Dawn l-isfidi kritiċi huma wkoll indirizzati regolarment mill- Pjattaforma tal-Broadband tal-KtR – forum li ġie stabbilit b’mod konġunt mal-Kummissjoni Ewropea biex jiġbor l-għarfien legali, tekniku u prattiku, u jitħaffef l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet li jippermettu liċ-ċittadini, lill-SMEs u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha biex jinnavigaw id-dinja online b’suċċess.

Persuni ta’ kuntatt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023