Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Reġjuni fl-azzjoni: min-newtralità tal-klima sal-eradikazzjoni tal-faqar enerġetiku  
Osservatorju Ewropew dwar in-Newtralità tal-Klima u miri tal-UE biex jinqered il-faqar enerġetiku fost il-gvernijiet lokali u reġjonali ssuġġerew miżuri biex titwassal Ewropa newtrali mil-lat ta’ klima sal-2050

Il-faqar enerġetiku u l-ġlieda kontra t-tisħin globali kienu fuq quddiem fl-aġenda tat-23 laqgħa tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. L-implimentazzjoni fil-livell lokali tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u l-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima flimkien ma’ appoġġ espliċitu għar-reġjuni tal-faħam kienu wkoll fuq il-mejda tad-diskussjoni. Qabel l-elezzjonijiet Ewropej f’Mejju, il-President tal-Kummissjoni ENVE Cor Lamers enfasizza l-ħtieġa li “nilħqu l-aspettattivi taż-żgħażagħ tagħna dwar l-emerġenza klimatika li qed ngħixu”.

Meta fetaħ it-23 laqgħa tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE), il-President tagħha, Cor Lamers (NL/PPE) , Sindku ta’ Schiedam, qal: “Iż-żgħażagħ Ewropej qed ifakkruna kull ġimgħa fl-emerġenza klimatika li qed ngħixu u rridu nilħqu l-aspettattivi tagħhom. Irridu nuru miżuri ġodda u innovattivi biex nimmassimizzaw il-potenzjal li t-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa tal-Ewropa twassal għal tkabbir sostenibbli u impjiegi. Bħala assemblea tal-bliet u r-reġjuni tal-UE, aħna impenjati li nwettqu l-isforzi kollha biex jiġu konkretizzati l-mekkaniżmi formali li jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-politiki tal-UE u nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija.”

Il-membri adottaw abbozz ta’ opinjoni dwar Pjaneta Nadifa għal kulħadd - Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima . Ir-relatur Michele Emiliano (IT/PSE) , President tar-Reġjun tal-Puglia, qal: “Neħtieġu miżuri ġodda u finanzjament pubbliku mmirat aħjar fil-livell tal-UE u dak nazzjonali jekk nixtiequ ekonomija b’emissjonijiet żero netti u biex nilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU. It-tranżizzjoni għal karbonju newtrali hija opportunità biex jiġu pprovduti inċentivi għal teknoloġiji nodfa, u ħiliet u impjiegi ġodda. L-ipprezzar xieraq tal-enerġija bbażat fuq il-fjuwils fossili permezz ta’ kwoti tal-emissjonijiet u tassazzjoni huwa essenzjali għat-tranżizzjoni lejn enerġija rinnovabbli. Id-Direttiva dwar it-Taxxa fuq l-Enerġija u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għandhom inaqqsu t-taxxi fuq l-enerġija rinnovabbli sabiex titrawwem l-adozzjoni tagħha fis-suq.”

Il-bliet u r-reġjuni jitolbu li l-infiq tal-baġit tal-UE għall-klima jiżdied għal mill-inqas 30 % flimkien ma’ eżenzjonijiet mit-taxxa fi ħdan il-programmi ta’ finanzjament tal-UE li huma newtrali mil-lat ta’ klima. L-opinjoni tal-President Emiliano ttenni t-talba tal-KtR lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu pjattaforma permanenti f’diversi livelli għad-djalogu dwar l-enerġija, biex il-Kontributi Determinati fil-Livell Lokali (LDCs) jiġu istituzzjonalizzati fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima (NECPs) u jiġi stabbilit osservatorju Ewropew dwar in-Newtralità tal-Klima biex jiġu mmappjati u megħjuna ż-żoni vulnerabbli mil-lat tal-klima. 

L-opinjoni tal-President Emiliano titlob li sistematikament jiġu involuti r-reġjuni u l-awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni tal-SDGs, il-ftehim ta’ Pariġi u l-ħidma preparatorja tal-COP25, inkluż rappreżentant tal-KtR li jkollu status ta’ osservatur fil-korpi preparatorji kollha tal-UNFCCC. L-opinjoni, li għandha tiġi vvutata matul il-plenarja ta’ Ġunju, tikkontribwixxi għall- istrateġija newtrali għall-klima tal-2050 , ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2018.

Il-membri adottaw b’mod unanimu opinjoni dwar Governanza f’diversi livelli u l-kooperazzjoni transsettorjali fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku . Ir-relatur, Kata Tüttő (HU/PSE) , Rappreżentant tal-Gvern Lokali għad-Distrett 12 ta’ Budapest, qalet: “Aktar minn 50 miljun Ewropew jiffaċċjaw diffikultajiet biex isaħħnu djarhom fix-xitwa minħabba l-prezzijiet għoljin tal-enerġija, dħul baxx u djar umdi u ħżiena għas-saħħa. Wisq Ewropej iridu jagħżlu bejn l-ikel u t-tisħin fix-xitwa. L-UE għandha miri ambizzjużi ħafna dwar l-enerġija u l-ambjent. Wasal iż-żmien li jkollna għan Ewropew biex jintemm il-faqar enerġetiku.”

Ir-relatur Tüttő tiddifendi d-dritt ta’ kulħadd li jgawdi minn enerġija affordabbli u tipproponi "moratorju fuq is-sospensjoni ta’ servizzi pubbliċi minħabba nuqqas ta’ ħlas" sabiex "l-ebda dar ma tkun nieqsa mit-tisħin u t-tkessiħ bażiku." L-opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2019

Il-membri qablu li jniedu opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar il-Patt tas-Sindki wara l-2020 u ħatru lil relatur Benedetta Brighenti (IT/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Castelnuovo Rangone fir-reġjun ta’ Emilia-Romagna.

Il-membri tal-Kummissjoni ENVE ser jiltaqgħu fit-12-14 ta’ Ġunju 2019 f’Bukarest għal Konferenza Konġunta mat-12-il Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika (SET) tal-Kummissjoni Ewropea. Flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet tar-Rumanija u l-presidenza Rumena tal-Kunsill tal-UE, l-avveniment se jħares lejn l-istrumenti teknoloġiċi u finanzjarji li jistgħu jrawmu l-adozzjoni ta’ prodotti u servizzi ekoloġiċi innovattivi fis-suq u jiżguraw li t-tranżizzjoni tal-enerġija tista’ sseħħ lokalment.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-opinjonijiet li ġejjin:

Ewropa Sostenibbli sal-2030: Segwitu tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, it-tranżizzjoni ekoloġika u l-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima mir-relatur Sirpa Hertell (FI/PPE). Il-bliet u r-reġjuni jappellaw għal miri u indikaturi ta’ progress dwar l-implimentazzjoni tal-SDGs fil-livell lokali u reġjonali. L-opinjoni għandha tiġi adottata f’Ottubru 2019.

L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta’ tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali mir-relatur Witold Stępień (PL/PPE) L-opinjoni għandha tiġi adottata f’Ottubru 2019.

L-Implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: l-INECPSs bħala għodda għal approċċ ta’ governanza lokali u territorjali għall-klima, l-enerġija attiva u l-enerġija passiva mir-relatur József Ribanyi (HU/PPE). L-opinjoni għandha tiġi adottata f’Ottubru 2019.

Nota lill-edituri:

Ir-ritratti tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE jistgħu jitniżżlu hawnhekk.

Ikklikkja hawnhekk biex taċċessa d-dokumenti kollha tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni rreaġixxa għall-aspetti differenti tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa fl-opinjonijiet li ġejjin:

Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija , relatur: Michel Lebrun (BE/PPE), membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Viroinval (April 2016).

Il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u l-Enerġija Nadifa , relatur: Bruno Hranić (HR/PPE), Sindku ta’ Vidovec (Lulju 2017).

L-effiċjenza fl-enerġija u l-bini , relatur: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Membru tal-Kunsill tal-Provinċja ta’ Flevoland (Lulju 2017).

L-enerġija rinnovabbli u s-suq intern tal-elettriku , relatur: Daiva Matonienė (LT/KRE), Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Šiauliai.

Jannar 2019 – Stqarrija għall-istampa tal-KE. “Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima”. L-istrateġija sħiħa (MT).

Jannar 2019 – it-tielet rapport dwar il-prezzijiet u l-ispejjeż tal-enerġija fl-Ewropa tal-Kummissjoni Ewropea.

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: