Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni iqarrbu l-ispazju lejn id-dinja  

Membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni taw l-appoġġ tagħhom lil Andres Jaadla (ET/ALDE) permezz tal-adozzjoni tal-opinjoni tiegħu dwar “Strateġija Spazjali għall-Ewropa” . Il-KtR jaqbel mal-viżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ispazju li ppubblikat f’Ottubru 2016. Madankollu, jitlob li id-dimensjoni reġjonali tagħha tiġi żviluppata aktar sabiex it-teknoloġiji spazjali jitqarrbu lejn iċ-ċittadini. It-teknoloġiji, id-data u s-servizzi spazjali jiżguraw komunikazzjoni, sorveljanza, kontroll tal-fruntiera u tas-sigurtà, rispons rapidu għad-diżastri naturali u appoġġ għall-ġestjoni tal-agrikoltura, tas-sajd u tat-trasport.

It-teknoloġiji, id-data u s-servizzi spazjali saru parti indispensabbli mill-ħajja ta’ kuljum tagħna. Fit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT), it-teknoloġija spazjali tippermetti skambju ta’ informazzjoni f’ħin reali. Fis-servizzi diġitali, twassal għal sistemi ta’ sorveljanza b’riżoluzzjoni għolja kontinwa. Is-satelliti fl-ispazju iwasslu għal reazzjonijiet rapidi għal diżastri naturali u jikkontribwixxu għat-titjib tal-amministrazzjoni urbana u l-ġestjoni tat-trasport pubbliku. Il-kapaċitajiet u s-servizzi relatati mal-ispazju jaqdu rwol importanti f’termini ta’ sigurtà u ta’ difiża Ewropea, kif ukoll fil-monitoraġġ ambjentali, il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-ġlieda kontra t-tisħin globali.

“Il-politika spazjali tista’ jgħin biex tingħata spinta lill-impjiegi, lit-tkabbir u lill-investiment fl-Ewropa filwaqt li twessa’ l-konfini tax-xjenza u r-riċerka,” qal ir-relatur, Andres Jaadla. Il-membru tal-kunsill tal-belt ta’ Rakvere żied jgħid li: 'jeħtieġ niżviluppaw id-dimensjoni reġjonali sabiex il-benefiċċji mill-ispazju jaslu aktar viċin iċ-ċittadini. Il-politika u l-istrateġija spazjali tal-UE, madankollu, hemm bżonn li tikkonvinċi aħjar lis-soċjetà dwar il-benefiċċji potenzjali kollha. L-utenti għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-politika spazjali tal-Ewropa”.

Ir-relatur Jaadla kompla jgħid li "L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom il-kompetenza u r-rieda biex ikunu involuti fl-implimentazzjoni tal-politika spazjali tal-UE. Filwaqt li ħafna reġjuni ngħaqdu fin-Netwerk tar-reġjuni Ewropej li Jużaw Teknoloġiji Spazjali (NEREUS), li juri l-importanza dejjem tikber tal-ispazju għall-ekonomiji reġjonali, hemm bżonn li dawn l-azzjonijiet jiġu enfasizzati aktar u li jitrawmu sħubijiet integrattivi bejn is-soċjetà ċivili, in-negozji, l-istituzzjonjiiet pubbliċi u l-komunità tax-xjenza.” Ir-relatur Jaadla talab li l-istrateġija spazjali tkompli tiġi marbuta u integrata ma’ politiki tal-UE oħrajn, bħalma huma l-Aġenda Urbana, il-bliet intelliġenti u l-politika dwar il-klima.

Andres Jaadla qal ukoll li: '“l-edukazzjoni u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku flimkien ma’ speċjalisti mħarrġa aħjar, u ma' iktar inġiniera u xjenzati għandhom jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini Ewropej biex jaqdu rwol ċentrali fl-iżvilupp tas-sistemi kumplessi t’għada, kemm fuq wiċċ l-art kif ukoll fl-ajru b’satelliti, permezz ta’ programmi bħalma huma Galilei u Copernicus.”

B’referenza għall-programm Copernicus, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jixtieq jipprovdi appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tiegħu. Il-KtR jipproponi li jipprovdi membru permanenti sħiħ biex ikun parti mill-forum tal-utenti tal-programm. “Tali parteċipazzjoni diretta tipprovdi kontribut fil-forum dwar il-perspettiva tal-atturi lokali fir-rigward tal-użu tad-data ta’ Copernicus”, qal Andres Jaadla.

“Il-KtR jista’ jkun sieħeb kruċjali biex ikun hemm rabta bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-Aġenzija Spazjali Ewropea, l-akkademiċi, il-gvernijiet lokali u l-utenti, sabiex jinbnew sħubiji ġodda ma’ politiki tal-UE oħrajn”, ikkonkluda Andres Jaadla.

Noti lill-edituri

26 ta' Ottubru 2016. Strateġija dwar l-ispazju għall-Ewropa . Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: