Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet lil Gentiloni: ma hemm l-ebda impatt mingħajr sħubija L-awtoritajiet lokali huma kruċjali fl-investiment f’fondi tal-UE għall-irkupru  

Il-Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa għandu jinkludi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex ikunu effettivi fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-kriżi. Approċċ ċentralizzat, bid-deċiżjonijiet meħuda minn fuq għal isfel, jirriskja li joħloq trikkib jew saħansitra kompetizzjoni fost l-għodod ta’ finanzjament. Dan jista’ jdgħajjef l-impatt tal-Faċilità l-ġdida għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qasmu dan it-tħassib f’dibattitu mal-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni. Il-fehmiet tagħhom u l-proposti għal titjib tagħhom se jikkontribwixxu għal Opinjoni adottata mill-Plenarja.

Ir-reġjuni u l-bliet Ewropej jitolbu li jiġu modifikati r-regolamenti dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) u dwar is-Semestru Ewropew biex jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-pjani ta’ rkupru. Il-KtR jipproponi li jappoġġja s-sħubija bejn l-awtoritajiet nazzjonali u lokali b’Kodiċi ta’ Kondotta li żżid il-leġittimità demokratika u l-effettività tas-Semestru. Dan se jgħin fil-koordinazzjoni tas-sett bla preċedent ta’ għodod ta’ investiment li se jkunu disponibbli dalwaqt, filwaqt li jiġu evitati d-duplikazzjoni u n-nuqqas ta’ koerenza.

M’hemm l-ebda impatt mingħajr sħubija ” enfasizza l-President tal-KtR, Apostolos Tzitzikostas matul id-dibattitu mal-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni , filwaqt li ppropona li jiġi promoss b’mod konġunt l-involviment tar-reġjuni u l-bliet u jiġi mmonitorjat l-impatt territorjali tal-RRF b’forum reġjonali annwali għall-irkupru u r-reżiljenza.

L-għarfien espert tar-reġjuni u l-bliet huwa kruċjali għall-istrateġija ta’ rkupru tal-UE ”, qal il-Kummissarju Gentiloni, u żied jgħid li: “ Il-pjani ta’ rkupru jistgħu jkunu ta’ suċċess biss jekk il-gvernijiet nazzjonali jaħdmu mal-awtoritajiet reġjonali u lokali. Aħna lesti li nikkooperaw f’din id-direzzjoni, inkluż billi nipparteċipaw f’fora reġjonali hekk kif dan ikun possibbli mill-ġdid”. Fir-rigward tal-prijoritajiet ta’ investiment, huwa enfasizza li: “Il-pjani mhux se jinkitbu fi Brussell iżda l-Kummissjoni se tiżgura li huma koerenti mal-qafas komuni tagħna, biex l-ekonomiji tagħna jsiru aktar sostenibbli u reżiljenti, b’kontribut qawwi għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. Ninsab kuntent li dan huwa kompletament konformi mat-talbiet tal-KtR dwar l-RRF”.

It-talbiet u l-proposti tal-mexxejja reġjonali u lokali huma inklużi fl-Opinjoni intitolata Pjan ta’ Rkupru Ewropew: Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza u Strument ta’ Appoġġ Tekniku , adottati mill-Plenarja tal-KtR.

“Għandna messaġġ ċar għall-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri: il-Pjan ta’ Rkupru mhux se jaħdem mingħajr ma jinvolvi l-bliet u r-reġjuni kemm fit-tħejjija kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali. Fl-istess ħin, il-miżuri ta’ rkupru meħtieġa b’mod urġenti biex nirreżistu t-tsunami ekonomiku u soċjali quddiemna m’għandhomx jiġu implimentati għad-detriment ta’ investiment sostenibbli fit-tul. Għalhekk aħna nopponu t-trasferiment ta’ riżorsi mill-fondi strutturali għall-Pjan ta’ Rkupru. U fl-aħħar nett, it-tagħlimiet mill-COVID-19 għandhom jiġu tradotti wkoll f’riforma profonda tal-governanza ekonomika Ewropea, li trid issir aktar demokratika, aktar parteċipattiva u sostenibbli ” , stqarr ir-relatur ġenerali Christophe Rouillon (FR/PSE) , President tal-Grupp Soċjalista tal-KtR u Sindku ta’ Coulaines.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli għal terz tan-nefqa pubblika (33,6 %) u għal 53 % tal-investiment pubbliku fl-UE ( ċifri tal-2018, OECD ). Dawn għandhom responsabbiltajiet u kompetenzi enormi fl-oqsma ta’ politika li huma kruċjali għall-irkupru u t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, mit-trasport jew l-appoġġ għan-negozji, l-ambjent, l-edukazzjoni jew l-akkomodazzjoni.

Il-finanzi tal-bliet u r-reġjuni ntlaqtu ħażin mill-pandemija tal-COVID-19. Fi stħarriġ tal-KtR u tal-OECD, inkluż fl- ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali , 76 % ta’ dawk li wieġbu qalu li n-nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji kien diffiċli ħafna fil-ġestjoni tal-kriżi. B’mod ġenerali, 85 % ta’ dawk li wieġbu stennew impatt negattiv għoli jew moderat fuq il-finanzi lokali u reġjonali tagħhom fuq terminu medju (2021-2022). L-effett tal-pandemija (scissors effect) – b’żieda fl-ispejjeż għas-servizzi pubbliċi u tnaqqis fid-dħul mit-taxxi u t-tariffi – huwa bomba li daqt tisplodi għall-finanzjament lokali.

Il-KtR u l-Kummissjoni qed jiddiskutu l-organizzazzjoni ta’ “Forum dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza” konġunt tal-UE f’sena waħda, biex jevalwaw il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-kontribut tagħha għall-kisba tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali u għall-koeżjoni. Dan se jibni wkoll fuq il-ħidma tal-KtR, flimkien mal-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, biex jiġi vvalutat l-involviment tal-bliet u r-reġjuni fit-tħejjija ta’ pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza, u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza b’mod aktar wiesa’.

Sfond:

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) hija l-istrument ta’ EUR 672,5 biljun (EUR 312,5 biljun f’għotjiet u EUR 360 biljun f’self) imfassla biex tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE fit-twettiq tar-riformi u l-investiment fil-prijoritajiet komuni tal-UE. L-RRF hija l-akbar għodda finanzjarja inkluża fl-istrument ta’ rkupru ta’ EUR 750 biljun ta’ Next Generation EU, magħruf ukoll bħala l- Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa .

Kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mob: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE
Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022