Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet lil Gentiloni: ma hemm l-ebda impatt mingħajr sħubija L-awtoritajiet lokali huma kruċjali fl-investiment f’fondi tal-UE għall-irkupru  

Il-Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa għandu jinkludi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex ikunu effettivi fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-kriżi. Approċċ ċentralizzat, bid-deċiżjonijiet meħuda minn fuq għal isfel, jirriskja li joħloq trikkib jew saħansitra kompetizzjoni fost l-għodod ta’ finanzjament. Dan jista’ jdgħajjef l-impatt tal-Faċilità l-ġdida għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qasmu dan it-tħassib f’dibattitu mal-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni. Il-fehmiet tagħhom u l-proposti għal titjib tagħhom se jikkontribwixxu għal Opinjoni adottata mill-Plenarja.

Ir-reġjuni u l-bliet Ewropej jitolbu li jiġu modifikati r-regolamenti dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) u dwar is-Semestru Ewropew biex jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-pjani ta’ rkupru. Il-KtR jipproponi li jappoġġja s-sħubija bejn l-awtoritajiet nazzjonali u lokali b’Kodiċi ta’ Kondotta li żżid il-leġittimità demokratika u l-effettività tas-Semestru. Dan se jgħin fil-koordinazzjoni tas-sett bla preċedent ta’ għodod ta’ investiment li se jkunu disponibbli dalwaqt, filwaqt li jiġu evitati d-duplikazzjoni u n-nuqqas ta’ koerenza.

M’hemm l-ebda impatt mingħajr sħubija ” enfasizza l-President tal-KtR, Apostolos Tzitzikostas matul id-dibattitu mal-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni , filwaqt li ppropona li jiġi promoss b’mod konġunt l-involviment tar-reġjuni u l-bliet u jiġi mmonitorjat l-impatt territorjali tal-RRF b’forum reġjonali annwali għall-irkupru u r-reżiljenza.

L-għarfien espert tar-reġjuni u l-bliet huwa kruċjali għall-istrateġija ta’ rkupru tal-UE ”, qal il-Kummissarju Gentiloni, u żied jgħid li: “ Il-pjani ta’ rkupru jistgħu jkunu ta’ suċċess biss jekk il-gvernijiet nazzjonali jaħdmu mal-awtoritajiet reġjonali u lokali. Aħna lesti li nikkooperaw f’din id-direzzjoni, inkluż billi nipparteċipaw f’fora reġjonali hekk kif dan ikun possibbli mill-ġdid”. Fir-rigward tal-prijoritajiet ta’ investiment, huwa enfasizza li: “Il-pjani mhux se jinkitbu fi Brussell iżda l-Kummissjoni se tiżgura li huma koerenti mal-qafas komuni tagħna, biex l-ekonomiji tagħna jsiru aktar sostenibbli u reżiljenti, b’kontribut qawwi għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. Ninsab kuntent li dan huwa kompletament konformi mat-talbiet tal-KtR dwar l-RRF”.

It-talbiet u l-proposti tal-mexxejja reġjonali u lokali huma inklużi fl-Opinjoni intitolata Pjan ta’ Rkupru Ewropew: Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza u Strument ta’ Appoġġ Tekniku , adottati mill-Plenarja tal-KtR.

“Għandna messaġġ ċar għall-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri: il-Pjan ta’ Rkupru mhux se jaħdem mingħajr ma jinvolvi l-bliet u r-reġjuni kemm fit-tħejjija kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali. Fl-istess ħin, il-miżuri ta’ rkupru meħtieġa b’mod urġenti biex nirreżistu t-tsunami ekonomiku u soċjali quddiemna m’għandhomx jiġu implimentati għad-detriment ta’ investiment sostenibbli fit-tul. Għalhekk aħna nopponu t-trasferiment ta’ riżorsi mill-fondi strutturali għall-Pjan ta’ Rkupru. U fl-aħħar nett, it-tagħlimiet mill-COVID-19 għandhom jiġu tradotti wkoll f’riforma profonda tal-governanza ekonomika Ewropea, li trid issir aktar demokratika, aktar parteċipattiva u sostenibbli ” , stqarr ir-relatur ġenerali Christophe Rouillon (FR/PSE) , President tal-Grupp Soċjalista tal-KtR u Sindku ta’ Coulaines.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli għal terz tan-nefqa pubblika (33,6 %) u għal 53 % tal-investiment pubbliku fl-UE ( ċifri tal-2018, OECD ). Dawn għandhom responsabbiltajiet u kompetenzi enormi fl-oqsma ta’ politika li huma kruċjali għall-irkupru u t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, mit-trasport jew l-appoġġ għan-negozji, l-ambjent, l-edukazzjoni jew l-akkomodazzjoni.

Il-finanzi tal-bliet u r-reġjuni ntlaqtu ħażin mill-pandemija tal-COVID-19. Fi stħarriġ tal-KtR u tal-OECD, inkluż fl- ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali , 76 % ta’ dawk li wieġbu qalu li n-nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji kien diffiċli ħafna fil-ġestjoni tal-kriżi. B’mod ġenerali, 85 % ta’ dawk li wieġbu stennew impatt negattiv għoli jew moderat fuq il-finanzi lokali u reġjonali tagħhom fuq terminu medju (2021-2022). L-effett tal-pandemija (scissors effect) – b’żieda fl-ispejjeż għas-servizzi pubbliċi u tnaqqis fid-dħul mit-taxxi u t-tariffi – huwa bomba li daqt tisplodi għall-finanzjament lokali.

Il-KtR u l-Kummissjoni qed jiddiskutu l-organizzazzjoni ta’ “Forum dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza” konġunt tal-UE f’sena waħda, biex jevalwaw il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-kontribut tagħha għall-kisba tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali u għall-koeżjoni. Dan se jibni wkoll fuq il-ħidma tal-KtR, flimkien mal-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, biex jiġi vvalutat l-involviment tal-bliet u r-reġjuni fit-tħejjija ta’ pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza, u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza b’mod aktar wiesa’.

Sfond:

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) hija l-istrument ta’ EUR 672,5 biljun (EUR 312,5 biljun f’għotjiet u EUR 360 biljun f’self) imfassla biex tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE fit-twettiq tar-riformi u l-investiment fil-prijoritajiet komuni tal-UE. L-RRF hija l-akbar għodda finanzjarja inkluża fl-istrument ta’ rkupru ta’ EUR 750 biljun ta’ Next Generation EU, magħruf ukoll bħala l- Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa .

Kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mob: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi: