Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet jappellaw għal appoġġ finanzjarju Ewropew aktar b’saħħtu għat-territorji l-aktar milquta mill-Brexit  

Il-gvernijiet nazzjonali għandhom jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil ta’ miżuri biex itaffu l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Żieda fid-daqs tar-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit minn EUR 5 biljun għal EUR 6 biljun; appoġġ għas-sajd adattat għall-impatt reġjonali; aktar flessibbiltà fir-rigward tal-għajnuniet mill-istat u l-involviment tar-rappreżentanti lokali u reġjonali fit-tfassil u l-ġestjoni tal-proċessi tal-istrument il-ġdid. Dawn huma t-talbiet ewlenin inklużi fl-Opinjoni abbozzata minn Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), President tar-Reġjun tal-Bretanja, adottata mill-Plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet baġit ta’ EUR 5 biljun għal Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit biex tappoġġja lin-negozji, ir-reġjuni u l-komunitajiet lokali l-aktar milquta mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. F’Opinjoni adottata mill-assemblea plenarja, il-KtR jilqa’ l-istabbiliment tar-riżerva bħala espressjoni tanġibbli ta’ solidarjetà intra-Ewropea li għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Il-Kumitat jenfasizza, madankollu, li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jitqiegħdu fil-qalba ta’ dan l-istrument finanzjarju ġdid, peress li l-impatt tal-Brexit huwa differenti ħafna minn reġjun għal ieħor.

Ir-relatur Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE) , President tar-Reġjun tal-Bretanja, qal: “B’xorti tajba, il-biċċa l-kbira tar-reġjuni b rabtiet mill-qrib mar-Renju Unit ma qagħdux jistennew l-aħħar verżjoni tal-Brexit f’Diċembru li għadda biex jantiċipaw il-konsegwenzi tiegħu, iżda s’issa kienu qed iħossu li tħallew għal riħhom. Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea turi, u malajr, li hija lesta tipproteġi liċ-ċittadini u lir-reġjuni tagħha. Iżda nibża’ li l-ammont ta’ EUR 5 biljun deċiż fil-livell Ewropew mhux se jkun biżżejjed. Jeħtieġ ukoll li din ir-riżerva tkun immirata reġjonalment biex tkun verament effettiva. It-tfassil mill-ġdid reġjonali tagħha huwa essenzjali għaliex dan mhuwiex biss dwar it-tiswija tad-danni tal-Brexit, iżda dwar l-appoġġ għall-konverżjoni u l-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda, b’mod partikolari permezz ta’ taħriġ vokazzjonali .”

Loïg Chesnais-Girard huwa wkoll il-president tal- Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit , stabbilit fl-2020 biex jiżgura li jkompli d-djalogu politiku bejn iż-żewġt ixtut tal-Kanal Ingliż.

Il-membru tal-Parlament Ewropew Pascal Arimont (BE/PPE) , rapporteur dwar ir-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit, ħa sehem fid-dibattitu fil-Plenarja fejn enfasizza li “ irridu niżguraw li l-għajnuna offruta mill-Unjoni Ewropea tasal fil-pajjiżi, ir-reġjuni u l-persuni l-aktar milquta mill-Brexit. Il-kumpaniji Ewropej, speċjalment l-SMEs, li diġà qed ibatu mill-kriżi tal-COVID-19, m’għandhomx iħallsu darbtejn għall-fjask tal-Brexit. Huwa għalhekk li din ir-Riżerva hija tant importanti u jeħtieġ li tiġi adottata mingħajr dewmien, sabiex tkun tista’ titqassam malajr kemm jista’ jkun.”

Sabiex ikun hemm rispons aħjar għall-ħtiġijiet fuq perjodu qasir u medju u l-koeżjoni tinżamm bħala valur fundamentali Ewropew, l-Opinjoni tal-KtR tinkludi sensiela ta’ proposti:

żieda fil-kapaċità baġitarja tar-riżerva minn EUR 5 biljun għal EUR 6 biljun , sabiex twieġeb aħjar għall-ħtiġijiet fuq perjodu qasir u medju

żieda fil-finanzjament riżervat għas-sajd għal EUR 1 biljun u l-eżenzjoni tagħhom mir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat

modifika fil-kriterji ta’ allokazzjoni għas-sajd , li għandhom ikunu bbażati fuq telf reali minflok fuq il-proporzjon tat-telf meta mqabbel mas-settur kollu tas-sajd ta’ Stat Membru partikolari. Dan għandu jiffaċilita distribuzzjoni finanzjarja aktar ġusta bejn ir-reġjuni Ewropej milqutin, irrispettivament mid-daqs tal-Istat Membru

– l-għoti ta’ aktar flessibbiltà fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat , biex tiġi żgurata l-kapaċità rapida ta’ intervent favur l-operaturi ekonomiċi l-aktar milqutin. L-arranġamenti temporanji li saru għall-COVID-19 jeħtieġ li jiġu estiżi għall-impatt dirett tal-Brexit

– l-iżgurar li l-miżuri biex jittaffa t-tfixkil ikkawżat mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-programm Erasmus+ isiru eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tar-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit

Kuntest:

Wara l-ftehim milħuq mill-Kunsill Ewropew f’Lulju 2020, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat f’Jannar 2021 il-proposta tagħha għal Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit ta’ EUR 5 biljun. L-istrument finanzjarju jkun disponibbli permezz ta’ żewġ ċikli ta’ allokazzjonijiet, fl-2021 (EUR 4 biljun) u fl-2024 (EUR 1 biljun). Il-KtR jipproponi li t-tieni porzjon jiżdied minn EUR 1 biljun għal EUR 2 biljun.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, l-akbar benefiċjarji tar-riżerva jkunu l-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, Franza u n-Netherlands. Flimkien, dawn is-sitt Stati Membri jirċievu kważi EUR 3 biljun mill-EUR 4 biljun allokati fl-2021 fil-forma ta’ prefinanzjament .

Fl-2020, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni stabilixxa grupp ta’ kuntatt għar-relazzjonijiet mar-rappreżentanti tal-gvern lokali tar-Renju Unit u ma’ amministraturi deċentralizzati biex jiġi żgurat li wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE d-djalogu politiku ma’ dawn ir-rappreżentanti jkompli. Il-Grupp ta’ Kuntatt KtR-UK huwa ppresedut minn Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE).

Id-delegazzjoni tal-KtR hija magħmula minn 12-il membru u osservatur wieħed , magħżula biex jirriflettu bilanċ politiku, ġeografiku u bejn il-ġeneri. Ir-rappreżentanti tar-Renju Unit tal-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit jintgħażlu skont ftehimiet bejn il-korpi tal-gvern lokali u l-parlamenti, l-assembleji u l-gvernijiet deċentralizzati tar-Renju Unit.

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023