Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali Reġjonali: Riċerka ġdida turi li aktar minn 80 % tar-reġjuni tal-UE qed jagħmlu progress iżda għad hemm inugwaljanzi reġjonali  
Il-President tal-KtR Lambertz: “L-UE jeħtieġ tqiegħed il-progress soċjali u l-investiment reġjonali fil-qalba tal-aġenda tagħha”

Il-kejl tal-progress soċjali fil-livell reġjonali huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-investimenti Ewropej, nazzjonali u reġjonali jappoġġjaw l-objettivi soċjali tal-UE. Huwa għalhekk li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) pproduċa l-ewwel Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali Reġjonali , li turi li l-biċċa l-kbira tar-reġjuni tal-UE għamlu progress bejn l-2014 u l-2018, għalkemm hemm differenzi reġjonali sinifikanti fl-UE.

Sa mill-2018, il-Kummissjoni Ewropea ilha tissorvelja l-progress soċjali madwar l-Istati Membri permezz ta Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali li tkopri 12-il qasam ta’ politika li jinkludu l-qgħad, l-edukazzjoni, il-kura tat-tfal, il-kura tas-saħħa u l-ħiliet diġitali. Madankollu, il-KtR – l-assemblea tal-UE ta’ mexxejja lokali u reġjonali – qajjem tħassib li t-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Kummissjoni tipprovdi biss data fil-livell nazzjonali. Bl-użu tad-data tal-Eurostat, sussegwentement nieda t-Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali Reġjonali biex ikejjel il-progress soċjali fir-reġjuni tal-UE.

Skont it-Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali Reġjonali , it-tendenza ġenerali bejn l-2014 u l-2018 hija pożittiva: aktar minn 80% tar-reġjuni tal-UE għamlu titjib rigward il-progress soċjali. Fl-istess ħin, jeżistu differenzi konsiderevoli fl-Istati Membri individwali, pereżempju bejn ir-reġjuni tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar tal-Italja, xejra osservata wkoll fit-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Reġjonali li ġiet ippubblikata aktar kmieni din is-sena mill-Kummissjoni Ewropea.

Karl-Heinz Lambertz , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal li:

“Is-suċċess tal-Ewropa m’għandux jiġi definit biss mill-progress ekonomiku, iżda wkoll mill-progress soċjali. Billi nifhmu s-sitwazzjoni fir-reġjuni tagħna, il-politiki u l-investimenti tal-UE jistgħu jkunu aktar effettivi biex jindirizzaw il-lakuni reġjonali u jiġi żgurat li ma jitħalla lura l-ebda ċittadin. Sar progress, iżda r-rapport tal-lum jenfasizza li l-UE għandha tindirizza l-inugwaljanzi soċjali u tippromovi l-koeżjoni territorjali fil-qalba tal-aġenda tagħha. Din ir-riċerka hija biss il-bidu u nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tibni fuq l-isforzi tagħna u tinkorpora d-dimensjoni reġjonali fil-politiki tagħha inkluż it-Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali tagħha. Ir-reġjuni u l-bliet huma lesti jibnu Ewropa sostenibbli iżda għandhom bżonn investiment li huwa r-raġuni għaliex neħtieġu flessibbiltà fil-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, kif ukoll politika ta’ koeżjoni u Fond Soċjali Ewropew b’saħħithom fil-baġit li jmiss tal-UE”

Sejbiet ewlenin:

Permezz tad-data disponibbli tal-Eurostat jistgħu jiġu koperti 8 mit-12-il qasam ta’ politika tat-Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali tal-Kummissjoni Ewropea fil-livell reġjonali ( NUTS 2 ) b’ċerti aġġustamenti. Minn din il-perspettiva, il-KtR ħoloq Tabella ta’ Valutazzjoni Soċjali Reġjonali li twassal għall-konklużjonijiet li ġejjin:

- Il-persuni li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ: Praga tinsab fuq quddiem. Filwaqt li r-rata ta’ tluq bikri mill-edukazzjoni fl-UE naqset mill-2010 minn 13.9% għal 10.6% fl-2018, id-data reġjonali turi differenzi sinifikanti bejn ir-reġjuni: pereżempju, ir-Repubblika Ċeka għandha medja ta’ 6.2%, iżda dak il-livell ivarja bejn 2.7% fi Praga u 17.1% fil-Majjistral. Bl-istess mod, fi Spanja l-medja nazzjonali hija ta’ 21.5% iżda l-livell ivarja minn 6.9% fil-Pajjiż Bask sa 29.5% f’Melilla.

- Distakk bejn il-ġeneri: l-ebda reġjun fejn hemm aktar nisa jaħdmu milli rġiel. Fl-2018 ma kien hemm ebda reġjun fl-UE fejn ir-rata ta’ impjieg tan-nisa kienet taqbeż dik tal-irġiel. Ir-reġjuni li raw l-akbar titjib fit-tnaqqis tad-distakk bejn il-ġeneri rigward l-impjieg bejn l-2014 u l-2018 kienu Övre Norrland fl-Iżvezja (minn 2.2% fl-2014 għal 0.5% fl-2018, li jikkorrispondu għal tnaqqis ta’ 77.27% mid-distakk), Haute-Normandie fi Franza (tnaqqis ta’ 63.83%) u Brandenburg fil-Ġermanja (tnaqqis ta’ 62.22%).

- Persuni f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali: differenzi kbar fl-Italja. Għalkemm m’hemmx data preċiża disponibbli għar-reġjuni kollha tal-UE, kien hemm titjib ġenerali minkejja li għad hemm disparitajiet reġjonali: fl-Italja, l-esklużjoni soċjali f’Bolzano kienet ta’ 8.5% meta mqabbla ma’ Sqallija b’livell ta’ 52.1%.

- Żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs): żidiet fir-Renju Unit. Jeżistu differenzi sinifikanti bejn ir-reġjuni, fejn ir-reġjuni Nederlandiżi għandhom l-iktar perċentwali baxxi (Utrecht, 3.2%). Filwaqt li l-ogħla livell għall-2018 jinsabu f’Guyane, Franza (33.1%), segwit minn reġjuni fin-Nofsinhar tal-Italja (Sqallija 31.5%), ir-reġjuni li raw l-ikbar żieda fir-rati tan-NEET tagħhom jinsabu primarjament fir-Renju Unit (pereżempju, fil-Grigal tal-Iskozja minn 7.7% għal 12%).

- Rata ta’ impjieg: l-aqwa prestaturi jinsabu fl-Iskandinavja. Jeżistu disparitajiet enormi (minn 40.8% f’Mayotte, Franza, sa 85.7% fi Stokkolma, l-Iżvezja). Ir-reġjuni fin-Nofsinhar tal-Italja u r-reġjuni extra-Ewropej ta’ Franza għandhom l-aktar livelli baxxi ta’ impjieg, filwaqt li r-reġjuni Skandinavi għandhom l-ogħla livelli. Ir-reġjuni Spanjoli u Ungeriżi kellhom l-ogħla żidiet fl-aħħar erba’ snin.

- Rata tal-qgħad: il-Greċja għadha qed tirkupra mill-kriżi. B’għadd żgħir ta’ eċċezzjonijiet, ir-reġjuni Ewropej kollha tjiebu fl-aħħar erba’ snin, bl-akbar titjib jidher fir-reġjuni fil-pajjiżi tal-Lvant u dawk mhux fiż-żona tal-euro. Ir-reġjuni Griegi u Spanjoli għandhom l-ogħla rati ta’ qgħad fl-Ewropa kontinentali (il-Maċedonja tal-Punent tilħaq il-quċċata b’27%), ir-reġjuni Ġermaniżi u dawk Ċeki bl-aktar livelli baxxi.

- Il-qgħad fit-tul: differenzi reġjonali kbar filwaqt li l-Polonja turi l-ikbar titjib. Hemm disparitajiet enormi fil-livelli tal-qgħad fit-tul (minn livell baxx ta’ 0.3% sa livell għoli ta’ 28.7%). Ir-reġjuni fil-Greċja huma dawk bl-aktar prestazzjoni dgħajfa, iż-żoni fir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u r-Renju Unit huma l-aktar b’saħħithom. Ir-reġjuni Pollakki wrew l-akbar titjib fl-aħħar erba’ snin.

- L-istennija tal-għomor mat-twelid: Ir-reġjuni Spanjoli u Taljani fuq quddiem. Dan l-indikatur huwa l-uniku wieħed fil-qasam tal-kura tas-saħħa li għalih hemm disponibbli data reġjonali. L-istennija tal-għomor hija l-ogħla fir-reġjuni Spanjoli u Taljani (li laħqu 85.1 sena fil-Komunità ta’ Madrid), filwaqt li r-reġjuni Bulgari għandhom l-inqas stennija tal-għomor (73.5 fil-Majjistral tal-Bulgarija).

Ir-rapport jikklassifika l-281 reġjun tan-NUTS 2 f’erba’ kategoriji, u jkejjel il-progress tagħhom bejn l-2014 u l-2018 (dan ikopri sebgħa mit-tmien indikaturi msemmija hawn fuq, bl-eċċezzjoni ta’ “persuni f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali” minħabba l-frammentazzjoni tad-data):

Reġjuni li qed jitjiebu b’rata għolja fejn matul dawn is-snin kien hemm 7 indikaturi pożittivi (38 reġjun; 7 minnhom fir-Renju Unit, 5 fl-Italja, 4 fin-Netherlands, 3 fil-Ġermanja, fil-Poland u fi Spanja kull pajjiż)

Reġjuni li qed jitjiebu b’rata moderata li fihom bejn 5 u 6 indikaturi huma pożittivi (188 reġjun)

Reġjuni b’rata staġnata fejn 3-4 indikaturi huma pożittivi (47 reġjun)

Reġjuni li sejrin lura fejn 1-2 indikaturi biss huma pożittivi (5 reġjuni, fosthom Aquitaine u Mayotte fi Franza, Gießen fil-Ġermanja u l-Iskozja tal-Grigal fir-Renju Unit).

Kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023