Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja reġjonali u lokali: jeħtieġ rieżami tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE sabiex nindirizzaw aħjar il-pandemija  

Miljun politiku elett reġjonali u lokali jeħtieġ ikunu involuti bis-sħiħ biex jinstabu tweġibiet konkreti għat-tħassib taċ-ċittadini

Fil-11 ta’ Settembru, il-membri tal-Bureau* tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ddiskutew l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq l-irħula, il-bliet u r-reġjuni u l-ħtieġa li jittejjeb il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru President tar-Reġjun ta’ Nordrhein-Westfalen tal-Ġermanja, Armin Laschet, u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maroš Šefčovič ipparteċipaw ukoll fl-avveniment online.

Il-parteċipanti qalu li l-pandemija tal-COVID-19 qajmet mistoqsijiet mhux biss dwar ir-reżiljenza tal-UE, iżda wkoll dwar l-effettività tal-kompetenzi u l-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha fir-rispons għal kriżijiet kbar. Eluf ta’ sindki, presidenti ta’ reġjuni u kunsilliera servew bħala xbieki ta’ sikurezza tal-Ewropa u se jkunu atturi kruċjali fl-implimentazzjoni tal-pjani ta’ rkupru tal-UE u dawk nazzjonali. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa** li jmiss hija opportunità f’waqtha għal diskussjoni kollettiva dwar dawn il-kwistjonijiet fejn il-kontribut tal-awtoritajiet reġjonali u lokali se jkun essenzjali sabiex jintlaħqu l-istennijiet taċ-ċittadini.

“Matul it-tieni mewġa tal-pandemija, il-gvernijiet ċentrali u l-UE qed jerġgħu jiddependu fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jipprovdu s-servizzi, jipproteġu l-ħajjiet u jsalvaw l-impjiegi. Mill-ġestjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel, l-indirizzar tal-pressjonijiet fuq is-servizzi tas-saħħa, sal-iżgurar tal-impjiegi u l-appoġġ għall-SMEs, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jkomplu jkunu l-ewwel linja ta’ difiża matul din il-pandemija traġika ” qal il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas . Żied jgħid li: “ Mhijiex soluzzjoni li nagħlqu l-fruntiera nazzjonali. Ir-rispons tal-Ewropa għandu jinkludi mekkaniżmi konkreti għall-kooperazzjoni reġjonali transkonfinali dwar is-saħħa u servizzi pubbliċi oħrajn. Jekk irridu naġixxu b’mod effettiv għan-nies u n-negozji tagħna, irridu nevitaw il-kompartimentalizzazzjoni burokratika jew ċentralizzazzjoni żejda u nħeġġu aktar koordinazzjoni pan-Ewropea. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija okkażjoni tajba biex jittejjeb il-funzjonament tad-demokrazija tal-UE. Il-Kumitat huwa lest li jingħaqad mal-Länder fil-Ġermanja sabiex isemma’ leħen il-miljun rappreżentant elett fil-livell lokali u reġjonali tal-UE. Issa wasal iż-żmien li jiġi żgurat li, minbarra l-awtoritajiet nazzjonali u tal-UE, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jiġu rikonoxxuti darba għal dejjem bħala waħda mit-tliet dimensjonijiet tad-Dar Ewropea tad-Demokrazija tagħna.

“Biex niġġieldu l-coronavirus u nsawru l-futur wara l-kriżi, irridu naħdmu flimkien fl-Ewropa fil-livelli kollha. Ir-reġjuni jaqdu rwol ewlieni f'dan. Jeħtieġ insibu soluzzjonijiet Ewropej b’responsabbiltà reġjonali. L-istess kif il-virus jaqsam il-fruntieri, irridu naġixxu wkoll lil hinn mill-fruntieri biex niġġieldu l-virus ", qal Armin Laschet , il-Ministru President ta’ Nordrhein-Westfalen.

Il-parteċipanti enfasizzaw li l-pandemija kienet u għadha qed tagħmel pressjoni fuq il-livelli kollha tal-gvern biex jaħdmu flimkien u jaġixxu b’mod effiċjenti. L-identifikazzjoni tal-aħjar livell ta’ gvern biex jitfasslu u jiġu implimentati l-politiki tal-UE – is-sussidjarjetà – filwaqt li jitqiesu l-impatt finanzjarju u amministrattiv – il-proporzjonalità – huma l-pilastri tal-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn iż-żewġ pilastri jintużaw biex jagħtu spinta lill-ftuħ u t-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u jtejbu l-kwalità ta’ liġijiet ġodda tal-UE.

Diġà qabel il-pandemija, il-Kummissjoni von der Leyen kienet ġeddet l-impenn tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar u l-ħtieġa kontinwa għal tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza. Issa, f’dinja li nbidlet, dan huwa saħansitra aktar rilevanti. Għall-Kummissjoni, huwa importanti ħafna li ċ-ċittadini kif ukoll in-negozji jingħataw opportunitajiet biex jipparteċipaw fit-tfassil tal-politika, u jkollhom ċertezza legali u standards għoljin ta’ protezzjoni. Dan ma jistax jinkiseb f’livell wieħed waħdu. Minflok, l-atturi lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej jeħtieġ jgħaqqdu l-isforzi tagħhom. B’dan il-mod nistgħu niżguraw li mhux biss noħorġu mill-kriżi, iżda navvanzaw u nibnu Ewropa ekoloġika, diġitali u ġusta. F’dan il-kuntest, napprezza l-kontribut reċenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-Aġenda tagħna għal Regolamentazzjoni Aħjar, b’mod partikolari permezz tal-ħolqien ta’ Ċentri Reġjonali u l-appoġġ tiegħu għall-konsultazzjonijiet u l-evalwazzjonijiet magħżula ”, qal Maroš Šefčovič , il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva, waqt dikjarazzjoni bil-vidjo.

Matul id-dibattitu, il-membri tal-Bureau enfasizzaw li, l-għoti ta’ feedback tekniku fi stadju bikri dwar l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE fil-livell lokali u reġjonali huwa essenzjali biex nirnexxu, b’mod partikolari matul il-pandemija tal-COVID-19. Fl-2018, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni nieda n-network tar-RegHub biex tinġabar data lokali u reġjonali dwar l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE permezz ta’ konsultazzjonijiet immirati. Dan huwa mgħammar tajjeb biex joffri kontributi sinifikanti għar-rieżamijiet u l-evalwazzjonijiet tal-politiki tal-UE b’rispons għall-COVID-19.

Kuntest:

* Il-Bureau tal-KtR huwa inkarigat mit-tħejjija tal-aġenda politika tal-assemblea. Huwa magħmul minn żewġ jew tliet membri tal-KtR minn kull Stat Membru. Tradizzjonalment il-Bureau jiltaqa’ kull semestru fil-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill b’rotazzjoni. Il-laqgħa tal-Bureau kellha ssir f’Dusseldorf iżda saret online minħabba ż-żieda reċenti fin-numru ta’ każijiet tal-COVID-19 madwar l-Ewropa.

** Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa mistennija li ssaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fid-demokrazija tal-UE lil hinn mill-elezzjonijiet u tiżgura li l-vuċi tagħhom tasal aktar u tiġi mismugħa. Kienet maħsuba li tibda f’Jum l-Ewropa, fid-9 ta’ Mejju 2020, u tibqa’ għaddejja għal sentejn iżda l-kriżi tal-COVID-19 wasslet għal dewmien. Il-Presidenza Ġermaniża tal-UE impenjat ruħha li tniedi l-Konferenza mill-aktar fis possibbli.

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

Mob. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023