Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
(Re)New EUrope: Summit Ewropew tal-Bliet u r-Reġjuni ‎ li se jsir f’Bucharest fl-14 u l-15 ta’ Marzu 2019  
Aktar minn 500 politiku nazzjonali u lokali se jfasslu viżjoni dwar kif jistgħu jissaħħu d-demokrazija, il-qrubija u s-solidarjetà fl-Unjoni Ewropea

Aktar minn 500 mexxej Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali mill-Istati Membri kollha se jiltaqgħu f’Bucharest fl-14 u l-15 ta’ Marzu biex jiddibattu dwar il-futur tal-Ewropa u r-rwol tar-reġjuni u l-bliet f’Unjoni Ewropea mġedda. Bit-titolu “(Re)New EUrope”, is-Summit se jlaqqa’ wkoll rappreżentanti ta’ livell għoli tal-UE, fosthom il-President tar-Rumanija, Klaus Iohannis, il-Prim Ministru tar-Rumanija, Viorica Dăncilă, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz, il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Luca Jahier, u l-Kap Negozjatur tal-UE għall-Brexit, Michel Barnier .

L-isfond u t-temi tas-Summit

Is-Summit se jsir fi żmien kritiku għall-UE meta deċiżjonijiet importanti se jsawru l-futur tagħha, inkluż il-ħruġ mistenni tar-Renju Unit mill-UE, l-elezzjonijiet Ewropej f’Mejju, u n-negozjati dwar il-baġit fit-tul tal-UE wara l-2020.

Koorganizzat mill- Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – l-assemblea tal-UE tal-politiċi eletti fil-livell lokali u reġjonalii - il- Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-UE , u l-assoċjazzjonijiet ewlenin Rumeni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, ir-reġjuni u l-bliet tal-UE se jistabbilixxu l-viżjoni tagħhom għall-futur tal-Ewropa qabel ma jiltaqgħu l-mexxejja tal-UE f’Sibiu fid-9 ta’ Mejju.

Il-programm se jikkonsisti f’diskorsi prinċipali u sitt dibattiti tematiċi dwar: 1)  Il-koeżjoni soċjali u l-integrazzjoni fir-reġjuni u l-bliet; 2) Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jibnu futur sostenibbli; 3) Il-koeżjoni territorjali biex tgħaqqad liċ-ċittadini tal-UE; 4) Is-sussidjarjetà attiva; 5) It-tisħiħ tad-demokrazija Ewropea; u 6) L-aspettattivi tal-mexxejja lokali u reġjonali żgħażagħ fir-rigward tal-UE.

Brexit: Dibattitu ma’ Michel Barnier

Ftit qabel id-data ppjanata għall-Brexit (id-29 ta’ Marzu), il-Kap Negozjatur tal-UE għall-Brexit, Michel Barnier, huwa mistenni li jieħu sehem fis-Summit biex jiddiskuti dwar l-impatt tal-Brexit fuq ir-reġjuni u l-bliet tal-UE, kif l-UE se tappoġġja lil dawk l-aktar esposti, kif ukoll it-tagħlimiet misluta għall-futur tal-Ewropa. Fid-dawl taż-żmien tas-Summit u l-konsegwenzi tal-Brexit fuq il-bliet u r-reġjuni – b’mod partikolari fil-każ ta’ “ebda ftehim”, id-dibattitu se jagħmel referenza għal żewġ studji:

Stħarriġ tal-2018 immexxi mill-KtR u l-EUROCHAMBRES li jispjega fid-dettall il-konsegwenzi tal-Brexit fuq il-kummerċ u l-ekonomija fir-reġjuni u l-bliet tal-UE27 (ara l- istqarrija għall-istampa );

Studju li ġie ppubblikat ġimagħtejn ilu biss – immexxi mill-Università ta’ Birmingham – u ppreżentat fil-KtR li juri li “Brexit ta’ ebda ftehim” jikkawża ħsara kbira mmens lill-ekonomiji lokali kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju Unit (ara l- istqarrija għall-istampa ).

100 politiku elett żagħżugħ se jipparteċipaw fis-Summit

Ġew mistiedna 100 politiku żagħżugħ mil-livell lokali u reġjonali f’Bucharest biex jikkontribwixxu għad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa. Il-mexxejja żgħażagħ se jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar kwistjonijiet bħall-futur tal-Ewropa; kif l-UE tista’ tistabbilixxi skambju permanenti mal-mexxejja lokali u reġjonali żgħażagħ; u x’jistgħu jagħmlu r-reġjuni, il-bliet, il-parlamenti u l-partiti politiċi biex jinvolvu ruħhom aktar fil-politika Ewropea.

Regolamentazzjoni aħjar tal-UE: It-tnedija tan-Netwerk ta’ Ċentri Reġjonali

Peress li l-bliet u r-reġjuni huma responsabbli għat-twettiq ta’ żewġ terzi tal-leġislazzjoni tal-UE, il-Kumitat qiegħed jistabbilixxi Netwerk ta’ “Ċentri Reġjonali” (#RegHub) biex dawn ikunu jistgħu jikkontribwixxu aktar għall-monitoraġġ, għall-valutazzjoni u għat-titjib tal-liġijiet tal-UE . L-avveniment se jinvolvi t-tnedija uffiċjali tal-inizjattiva mal-20 reġjun li qed jieħdu sehem fil-fażi pilota (2019–2020).

Lejn Sibiu: Id-dikjarazzjoni tas-Summit se tistabbilixxi l-perspettiva tar-reġjuni u l-bliet dwar il-futur tal-Ewropa

Is-Summit se jikkonkludi bl-adozzjoni ta’ Dikjarazzjoni mill-mexxejja lokali u reġjonali dwar Nibnu l-UE mill-qiegħ mar-reġjuni u l-bliet tagħna . Id-dikjarazzjoni se tingħadda formalment lill-President tar-Rumanija, Klaus Iohannis . L-appell se jservi bħala l-pożizzjoni tar-reġjuni u l-bliet lill-mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern li se jiltaqgħu f’Sibiu, ir-Rumanija, fid-9 ta’ Mejju biex jiddiskutu l-futur tal-UE .

Informazzjoni lill-istampa u l-materjal tal-midja:

Il-programm tal-midja, il-kuntatti għall-istampa u l-materjal tal-midja rilevanti kollu huma disponibbli fuq is- sit web tas-Summit

Is-sessjonijiet ewlenin tas-Summit se jixxandru wkoll direttament fuq l-internet fuq il- paġna ewlenija tas-Summit

Segwi # EUlocal biex tinteraġġixxi ma’ oħrajn permezz tal-midja soċjali.

L-Istat tal-Unjoni Ewropea 2018: il-perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet tagħha ” - fuljett tal-KtR

Informazzjoni ta' sfond:

Is-Summit Ewropew tal-Bliet u r-Reġjuni inħoloq bil-għan li jiżgura li l-gvernijiet lokali u reġjonali jikkontribwixxu bis-sħiħ għall-aktar dibattiti importanti fl-Unjoni Ewropea. Inħoloq mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jissupplimenta l-ħidma tiegħu ta’ kuljum bħala korp konsultattiv għall-istituzzjonijiet tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Is-Summit isir kull sentejn. Is-Summits normalment isiru fl-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Is-Summits reċenti saru fi Bratislava (2016), Ateni (2014), Copenhagen (2012), Praga (2009) u Ruma (2007). Din it-tradizzjoni qed tinżamm din is-sena.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023