Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja reġjonali u l-Kummissjoni Ewropea jingħaqdu flimkien biex jippromovu l-valuri tal-UE fl-iskejjel  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Kummissjoni Ewropea se jiżviluppaw proġetti konġunti biex jappoġġjaw it-tagħlim tal-valuri tal-UE fil-klassi tal-iskola bl-għajnuna tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u fuq bażi volontarja. F’dibattitu plenarju ma’ Margaritis Schinas – Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew Tagħna – il-mexxejja reġjonali u lokali enfasizzaw ukoll li s-sistemi edukattivi għandhom jirrispettaw u jippromovu bis-sħiħ il-libertà, l-ugwaljanza, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni. Huma enfasizzaw ukoll li t-tagħlim dwar l-Unjoni Ewropea, il-valuri, il-wirt kulturali u d-diversità tagħha huwa vitali u għandu jiġi offrut fil-komunitajiet kollha, għall-etajiet kollha u għal kull ċittadin tal-UE.

Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “Nirringrazzja lill-Viċi President Schinas għad-dibattitu eċċellenti dwar kif nistgħu nippromovu l-valuri Ewropej tagħna permezz tal-edukazzjoni u l-kultura. Hija r-responsabbiltà tagħna – bħala ġenituri u mexxejja – li noffru lill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ tagħna l-għodod biex jirrealizzaw li l-UE għamlet possibbli l-paċi u l-għaqda tal-lum. Dan huwa dak li rridu nagħmlu llum, jekk irridu li jkollna futur. Flimkien miegħu u mal-Kummissarju Gabriel, irridu nniedu proġett pilota biex nippromovu l-valuri komuni Ewropej tagħna fil-klassi tal-iskola. Dan ser isir fuq bażi volontarja u b’rispett sħiħ tas-sussidjarjetà, u billi nużaw il-momentum tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa”.

Margaritis Schinas , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, responsabbli għall-Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew Tagħna, qal: “Ġewwa u barra l-Unjoni Ewropea, l-Istil ta’ Ħajja Ewropew tagħna qed jiġi sfidat. Neħtieġu lil dawk kollha li jiddefendu r-rispett tad-dinjità tal-bniedem, f’soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza biex jesprimu l-fehmiet tagħhom u jaġixxu. Ninsab kuntent li l-Kummissjoni flimkien mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser jingħaqdu flimkien u jappellaw lir-reġjuni u l-bliet madwar l-Unjoni biex jagħmlu wegħdiet għall-iżvilupp tal-klassijiet Ewropej. Jeħtieġ li ż-żgħażagħ tagħna jingħataw l-għodod biex jifhmu l-valuri komuni tagħna, l-istorja komuni tagħna, il-wirt kulturali tagħna u l-importanza tad-diversità u l-pluraliżmu għall-Istil ta’ Ħajja Ewropew tagħna”.

Anne Karjalainen (FI/PSE), President tal-Kummissjoni għall-Politika Soċjali, l-Impjieg, l-Edukazzjoni, ir-Riċerka u l-Kultura (SEDEC) tal-KtR u membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Kerava, qalet: “Il-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea huma l-essenza tal-identità Ewropea komuni tagħna. Minn dawn l-istess valuri jinbtu d-drittijiet kollha tagħna marbuta maċ-ċittadinanza Ewropea. Din hija r-raġuni għaliex in-nuqqas ta’ azzjoni fil-livell Ewropew f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ksur tal-valuri Ewropej idgħajjef il-proġett Ewropew. Dawn il-valuri għandhom jiġu difiżi u mrawma b’mod sinifikanti mis-sistemi edukattivi Ewropej kollha u fil-livelli kollha tal-edukazzjoni, mill-edukazzjoni ta’ qabel il-primarja sal-edukazzjoni postterzjarja u vokazzjonali. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jista’ jkun alleat b’saħħtu f’dan l-isforz.”

Matul id-dibattitu, ir-rappreżentanti lokali u reġjonali esprimew ukoll tħassib dwar il-liġi Ungeriża l-ġdida li tipprojbixxi referenzi għal-LGBTIQ fejn jidħlu l-minorenni. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser jadotta l-pożizzjoni tiegħu dwar l- Istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ f’Ottubru. L- abbozz ta’ Opinjoni , li ġie abbozzat minn Kate Feeney (IE/Renew Europe), Membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Dun Laoghaire Rathdown, ġie adottat mill-Kummissjoni SEDEC adottat mill-Kummissjoni SEDEC f’April. L-Opinjoni tenfasizza r-rwol tal-edukazzjoni sesswali universali fil-ġlieda kontra l-isterjotipi u d-diskriminazzjoni u t-trawwim tad-diversità.

Aktar informazzjoni:

Il- Pjan ta’ Azzjoni Konġunt iffirmat bejn il-KtR u s-servizzi tal-Kummissarju Mariya Gabriel f’Novembru 2020 jistabbilixxi l-għan li l-valuri, l-identitajiet u ċ-ċittadinanza Ewropea jiġu promossi flimkien permezz tal-edukazzjoni u l-kultura fil-livell reġjonali u lokali. B’mod konkret, dan jista’ jfisser l-iżvilupp ta’ materjal ta’ tagħlim innovattiv dwar il-valuri Ewropej u d-diversità Ewropea, l-iżvilupp ta’ kampanji edukattivi jew it-twaqqif ta’ networks ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali.

Fl-2018, il-KtR adotta Opinjoni dwar It-tisħiħ tal-identità Ewropea permezz tal-edukazzjoni u l-kultura (relatur: Tanya Hristova, BG/PPE). Tirrakkomanda l-promozzjoni tat-tagħlim tal-lingwi minn età bikrija u l-familjarizzazzjoni tal-istudenti mal-wirt kulturali Ewropew komuni, l-istorja Ewropea u l-proċessi tal-integrazzjoni Ewropea.

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023