Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-President Lambertz ser jagħti l-ewwel diskors dwar “L-Istat tal-Unjoni: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet”  

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), Karl-Heinz Lambert, ser jagħti l-ewwel diskors li qatt sar dwar “L-istat tal-Unjoni Ewropea: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet” matul is-sessjoni plenarja tal-KtR fl-10 ta’ Ottubru fi Brussell. Wara d-diskors ser ikun hemm dibattitu mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u mal-mexxejja lokali tal-UE dwar il-ġejjieni tal-Ewropa. Il-Kummissarju tal-UE għall-Azzjoni dwar il-Klima, Miguel Arias Cañete, imbagħad ser jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-UE għat-taħditiet tan-NU dwar il-klima f’Bonn hekk kif il-bliet u r-reġjuni tal-UE ser jerġgħu jniedu koalizzjoni dwar il-klima mal-kontropartijiet Kanadiżi u tal-Istati Uniti.

#SOTREG "L-Istat tal-Unjoni: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet" , #CoRplenary, 10 ta’ Ottubru 2:30pm

Hekk kif ikompli d-dibattitu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa, id-diskors tal-President tal-KtR ser jikkontribwixxi għall-istabbiliment tal-aġenda tal-UE billi jagħti l-perspettiva tal-bliet u r-reġjuni dwar l-istat tal-Unjoni. Ser jagħti ħarsa lejn l-isfidi għall-gvernijiet lokali u reġjonali fis-snin li ġejjin f’oqsma bħall-migrazzjoni, l-impjiegi u t-tkabbir, u t-tibdil fil-klima u l-koeżjoni soċjali u territorjali.

L-avveniment ser ikun imxandar dirett fuq l-EbS, is-sit web tal-KtR u l-Facebook.

#EURegionsWeek, 9-12 ta’ Ottubru

Is-sessjoni inawgurali tal-plenarja ser tagħti bidu wkoll għall-15-il edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet, fejn aktar minn 5 000 awtorità lokali, esperti tal-politika reġjonali tal-UE u prattikanti ser ikunu preżenti fi Brussell mid-9 sat-12 ta’ Ottubru. Il-130 workshop ser jipprovdu opportunità unika sabiex jiġu skambjati l-fehmiet u l-esperjenzi dwar tliet temi prinċipali: Il-bini ta’ reġjuni u bliet reżiljenti – #LocalResilience; Ir-reġjuni u l-bliet bħala aġenti tal-bidla – #TakeAction; Nikkondividu l-għarfien biex ikollna r-riżultati – #SharingKnowledge. Il-ġurnalisti huma offruti programm speċifiku għall-mezzi tax-xandir. Is-sessjoni inawgurali ser tixxandar dirett fuq l-internet fuq is-sit web tal-KtR.

Tnedija tal-#CohesionAlliance, 9 ta’ Ottubru

Is-sessjoni inawgurali tal-#EURegionsWeek tara t-tnedija uffiċjali tal-#CohesionAlliance: koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tibqa’ pilastru ta-ġejjieni tal-UE. Maħluqa mill-assoċjazzjonijiet Ewropej prinċipali tal-bliet u r-reġjuni u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, din tappella sabiex il-baġit tal-UE wara l-2020 jgħin biex il-politika ta’ koeżjoni ssir aktar b’saħħitha, aktar effettiva, viżibbli u disponibbli għal kull reġjun tal-UE. Mill-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali sal-SMEs, l-NGOs, l-iskejjel, l-universitajiet, u l-organizzazzjonijiet kulturali, kull min jemmen fil-politika ta’ koeżjoni tal-UE huwa mistieden jissieħeb. Is-sit web www.cohesionalliance.eu ser jibda jaħdem fid-9 ta’ Ottubru.

Il-bliet u r-reġjuni għall-klima. Daqt tasal il-#COP23.

Xahar qabel it-taħditiet tan-NU dwar il-klima li ser isiru f’Bonn, il-Kummissarju Arias Cañete, ser jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-UE matul il-plenarja tal-KtR bil-għan li titħaffef l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi. Nixtiequ naraw involviment sħiħ tar-reġjuni u l-bliet fil-governanza klimatika globali ġdida u tiġdid ta’ koalizzjoni klimatika transatlantika bejn il-bliet tal-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada. Sfida ċentrali – kif għandu jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-bliet u r-reġjuni għall-klima – hija s-suġġett tal-opinjoni mfassla minn Marco Dus (IT/PSE) bit-titolu Il-finanzjament tal-azzjoni klimatika: għodda essenzjali għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi.

It-tnedija tal-pjattaforma Ewropea tal-broadband , 12 ta’ Ottubru

Fit-12 ta’ Ottubru, il-President Lambertz u l-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali Mariya Gabriel ser jippresiedu l-laqgħa inawgurali tal-pjattaforma tal-broadband stabbilita b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea u l-KtR. Il-pjattaforma ser tistabbilixxi djalogu regolari bejn l-esperti u r-rappreżentanti lokali u reġjonali, bil-għan li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ broadband b’veloċità għolja iktar rapida, aħjar u sostenibbli fir-reġjuni kollha tal-UE.

Il-ġestjoni tad-diżastri naturali fir-reġjuni tal-UE , #IDDR2017, 12 ta’ Ottubru

It-tnaqqis tal-impatt ta’ temp estrem – problema aggravata mit-tibdil fil-klima – u diżastri oħra huwa s-suġġett ta’ . Il-President Lambertz, il-Kummissarju tal-UE għall-Fondi Reġjonali, Corina Cretu, u r-Rappreżentant Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tnaqqis tar-Riskju tad-Diżastri, Robert Glasser, ser jiftħu l-konferenza lejlet . Fuq tema simili, fil-11 ta’ Ottubru, il-KtR ser jadotta opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar “Politika Ewropea dwar l-adattament antisismiku tal-istokk tal-bini u tal-infrastruttura”, abbozzata minn Vito Santarsiero (IT/PSE).

Opinjonijiet oħrajn li għandhom jiġu adottati:

PAC – Analiżi tal-Implimentazzjoni Ambjentali, relatur Andrew Varah Cooper (UK/AE)

Il-futur tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa - Trasport, relatur Ximo Puig I Ferrer (ES/PSE)

Strateġija Ewropea dwar is-Sistemi tat-Trasport Intelliġenti u Kooperattivi, relatur Bouke Arends (NL/PSE)

Ir-riforma tar-riżorsi proprji tal-UE fi ħdan il-QFP li jmiss wara l-2020 relatur Isabelle Boudineau (FR/PSE)

Approċċ Strateġiku għar-Reżiljenza fl-azzjoni esterna tal-UE, relatur Marcin Ociepa(PL/KRE)

PAK – Strateġija Spazjali għall-Ewropa relatur Andres Jaadla (ET/ALDE)

Il-protezzjoni tat-tfal migranti, relatur Yoomi Renström (SE/PSE)

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u Dokument ta’ riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa, relatur Mauro D'Attis (IT/PPE)

Il-bini ta' ekonomija Ewropea tad-data, relatur Kieran McCarthy (IE/AE)

Il-pakkett tas-servizzi: ekonomija tas-servizzi li taħdem favur l-Ewropej, relatur Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

It-tisħiħ tar-reżiljenza territorjali: tingħata s-setgħa lir-reġjuni u l-bliet biex jiffaċċjaw il-globalizzazzjoni, relatur Micaela Fanelli (IT/PSE)

Informazzjoni prattika:

Sessjoni inawgurali ( #CoRplenary u #EURegionsWeek):

Post: L-Emiċiklu tal-Parlament Ewropew, 60 rue Wiertz

Data u ħin: it-Tnejn 9 ta’ Ottubru; 2.30pm-4.30pm;

o Is-sessjoni inawgurali ser tixxandar dirett fuq l-internet fuq is-sit web tal-KtR.

o Programm tal-mezzi tax-xandir dwar Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet

Sessjoni #CoRplenary:

Post: Bini Charlemagne (Kummissjoni Ewropea), Rue de la Loi, Brussell

Data u ħin: it-Tlieta, 10 ta' Ottubru, 3pm-9pm; l-Erbgħa 11 ta' Ottubru, 9am-1pm

o Ara l-aġenda u d-dokumenti tal-plenarja

o Tista’ ssegwi xandira diretta tal-plenarja fuq is-sit web tal-KtR.

o Programm tal-mezzi tax-xandir tal-plenarja.

Kuntatt :PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022