Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Kumitat Ewropew tar-Reġjuni: Punti saljenti tal-plenarja ta’ Jannar  

Il-Prim Ministru tal-Portugall António Costa reġa’ lura fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fil-31 ta’ Jannar biex jippreżenta l-viżjoni tiegħu għall-UE. Fis-sessjoni plenarja tal-KtR fejn il-mistednin kienu jinkludu Tomislav Donchev, Viċi Prim Ministru tal-Bulgarija, u Frans Timmermans, l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, l-assemblea tal-UE tal-politiċi lokali u reġjonali qalet li l-UE27 trid iżżid il-kontribuzzjonijiet tal-baġit futur tal-UE biex jiġi protett l-investiment reġjonali, u hedded li tmur quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk l-UE tipprova tiddevja fondi allokati għar-reġjuni u l-bliet biex tgħin lill-gvernijiet nazzjonali għall-finanzjament ta’ riformi strutturali.

Messaġġ ta’ riforma mill-PM tal-Portugall : fil-31 ta’ Jannar il-Prim Ministru António Costa wassal messaġġ ta’ urġenza ekonomika u tiġdid politiku, meta qal lill-mexxejja lokali u reġjonali li l-UE trid tlesti r-riformi ekonomiċi u tiffoka fuq it-tnaqqis tad-differenzi ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni u l-bliet. Il-Prim Ministru Costa, li huwa eks membru tal-KtR u eks Sindku ta’ Lisbona, qal li: “F’dinja globalizzata l-Ewropa teħtieġ iktar koeżjoni u ekonomija iktar kompetittiva” u li “m’għandniex indgħajfu l-pedamenti tal-Unjoni tagħna, bħalma huija l-politika ta’ koeżjoni”.

Il-Viċi PM tal-Bulgarija qal li l-UE qed tiffaċċja prova deċiżiva : Huwa u jitkellem f’isem il-Presidenda tal-UE, Tomislav Donchev, Viċi Prim Ministru tal-Bulgarija qal, "Id-dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss u l-politika ta’ koeżjoni jrid jitqies bħala prova deċiżiva għall-ġejjieni tal-Unjoni” u bħala “indikazzjoni ta’ kemm tabilħaqq nemmnu fl-Unjoni”. Huwa wissa li l-baġit li jmiss huwa fil-periklu li jitqies “pjuttost bħala riżultat tal-uragan politiku attwali minflok ta’ aġenda ambizzjuża”. Huwa qal li “il-Politika ta’ Koeżjoni għandha toħloq inċentivi għal riformi”.

‘Soluzzjonijiet lokali u reġjonali fejn possibbli u meħtieġa': F’ dibattitu mal-membri tal-KtR , li laqat diversi temi u li kien jinkludi skambju jaħraq dwar l-indipendenza tal-Katalunja, l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans enfasizza li l-proposti tal-Kummissjoni għar-riforma tal-UE, inkluża l-alternattiva li "isir anqas b’aktar effiċjenza", għandhom isaħħu l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Bħala parti mill-isforzi tagħha biex issib l-aħjar livell biex jinkiseb l-aħjar riżultat, il-Kummissjoni stabbilixxiet 'Task Force’ li għandha l-għan li ssib modi biex tinvolvi aktar l-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tfassil tal-politika tal-UE. Tlieta mis-sitt politiċi fit-Task Force huma membri tal-KtR.

Il-Kummissjoni Ewropea tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà : F’ riżoluzzjoni adottata bl-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha tiegħu, il-KtR qal li se jirrikorri għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jekk ikun hemm qbil dwar il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea li toffri lill-Istati Membri l-possibilità li jużaw il-fondi ta’ koeżjoni tal-UE biex jappoġġjaw ir-riformi strutturali. Il-KtR huwa tal-fehma li l-pjan tal-Kummissjoni jmur kontra l-prinċipji tas-sussidjarjetà, il-governanza f’diversi livelli, il-kofinanzjament u l-ġestjoni kondiviża.

Appoġġ għal azzjoni kontra l-Polonja : F’riżoluzzjoni li tappoġġja d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tinvoka l-Artikolu 7 tat-Trattat tal-UE, il-KtR qal li l-bidliet legali li jaffettwaw il-ġudikatura Pollakka huma ta’ "rilevanza diretta u immedjata” għall-awtoritajiet lokali u reġjonali.. Ħeġġeġ lill-UE, madankollu, biex ma tissospendix il-finanzjament lill-bliet u r-reġjuni tal-Polonja, u żied jgħid li l-awtoritajiet sottonazzjonali m’għandhomx “jinżammu ostaġġi għall-politiki segwiti mill-gvernijiet nazzjonali”.

Politika ta’ koeżjoni: Wara li adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni f’Mejju 2017, il-KtR elabora l-pożizzjonijiet tiegħu dwar erba’ kwistjonijiet relatati mal-politika ta’ koeżjoni, inkluż il-futur tal-finanzi tal-UE. F’rakkomandazzjonijiet imfassla minn Marek Woźniak (PL/PPE), Marixxall tar-reġjun ta’ Wielkopolski, il-KtR jargumenta li wara l-Brexit, l-Istati Membri għandhom iżidu l-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-baġit tal-UE, u l-politiki ta’ koeżjoni u agrikoli għandhom jibqgħu l-akbar benefiċjarji tal-fondi tal-UE.

Il-KtR wissa wkoll kontra l-emarġinazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. F’opinjoni mmexxija minn Oldřich Vlasák (CZ/KRE), membru tal-kunsill ta’ Hradec Králové u eks Viċi President tal-Parlament Ewropew, il-KtR identifika n-nuqqasijiet fil-proposti mill-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-Simplifikazzjoni għall-benefiċjarji tal-finanzjament strutturali tal-UE, filwaqt li appoġġja s-sejħa tal-Grupp għal aktar fil-livell lokali u reġjonali. Il-KtR indirizza kif jista’ jżid l-impatt tal-finanzjament ta’ koeżjoni permezz tal-'investimenti territorjali integrati', f’rapport ippreżentat minn Petr Osvald (CZ/PSE), membru tal-kunsill ta’ Plzeň u President tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE.

L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir : L-irkupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea qed jinżamm lura minħabba li naqas milli jirrikonixxi l-potenzjal tar-reġjuni u li jikkunsidra d-differenzi reġjonali fir-riformi ekonomii tiegħu, il-KtR ikkonkluda f’riżoluzzjoni dwar L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-UE tal-2018. Il-KtR wissa wkoll li pjan ta’ investiment maħluq bħala reazzjoni għall-kriżi – il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) – mhux qed ikun aċċessibbli għal ħafna reġjuni fl-UE.

Il-massimizzazzjoni tal-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi : il-KtR appoġġja opinjoni abbozzata mill-President tal-Gżejjer Kanarji, Fernando Clavijo (ES/ALDE), li jappella għal strateġija riveduta sabiex jitrawwmu l-impjiegi, l-iżvilupp ekonomiku, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ugwali fir-reġjuni ultraperiferiċi. Fil-preżenza ta’ MEP Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), il-KtR esprima appoġġ għal investiment f’setturi bħall-enerġiji rinnovabbli u l-ekonomija blu, u ssuġġerixxa li r-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE jistgħu jsiru laboratorji għall-innovazzjoni.

L-Ewropa Attiva : il-membri tal-KtR indirizzaw l-implikazzjonijiet lokali u reġjonali ta’ żewġ proposti leġislattivi fil-pakkett “L-Ewropa Attiva” tal-Kummissjoni Ewropea. F’opinjoni minn Spyros Spyridon (GR/PPE, mill-kunsill ta’ Poros) il-KtR indirizza t-tħassib dwar il-kompetizzjoni fis-settur tat-trasport u t-trattament ta’x-xufiera b’rabta mad-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta’ Ħaddiema, li tiffissa t-termini li skonthom il-kumpaniji u l-ħaddiema tagħhom jistgħu joperaw barra minn pajjiżhom. Fil-preżenza tal-MEP Wim van de Camp (NL/PPE), membri stabbilixxew ukoll ideat biex tiżdied il-konformità mal-leġislazzjoni tal-UE bil-għan li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, is-sikurezza fit-triq u l-kompetizzjoni.

F’rapport minn Ivan Žagar (SI/PPE), Sindku ta’ Slovenska Bistrica, il-KtR appoġġja wkoll il-proposti tal-Kummissjoni biex jitnaqqsu l-formalitajiet konnessi ma’ sistemi ta’ pedaġġ fit-toroq tal-Ewropa u biex tiġi armonizzata l-informazzjoni pprovduta mit-trasport pubbliku.

Suq uniku diġitali : Fir-reviżjoni ta’ nofs it-term tas-suq uniku diġitali, il-KtR enfasizza li l-bliet u r-reġjuni huma f’pożizzjoni ewlenija biex jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomija diġitali. L-opinjoni, abozzata minn Alin Nica (RO/PPE), Sindku ta’ Dudeștii Noi, twissi li l-UE għandha tagħti aktar attenzjoni taċ-ċibersigurtà, il-privatezza tad-data, u li jitnaqqas id-distakk diġitali.

L-ekonomija blu : il-Punent tal-Mediterran huwa “ferm” vulnerabbli għat-tibdil fil-klima, it-tibdil demografiku u l-isfidi umanitarji, Samuel Azzopardi (MT/PPE) tal-kunsill tar-Rabat wissa f’opinjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija blu tar-reġjun. L-opinjoni tistabbilixxi rakkomandazzjonijiet għal aktar sigurtà fil-Punent tal-Mediterran, l-iżvilupp ta’ “ekonomija marittima intelliġenti u reżiljenti”, u li titjieb il-governanza tal-baħar.

Negozji żgħar : Robert Negoiţă (RO/PSE), Sindku tal-Muniċipalità Distrettwali ta’ Bukarest 3, kiseb l-appoġġ għal proposti mmirati biex jgħinu l-iżvilupp fit-tul tal-programm COSME, li jappoġġjaw l-akbar sors ta’ impjiegi fl-ekonomiji lokali u reġjonali – l-intrapriżi mikro u dawk żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). Prodott tas-Small Business Act tal-UE (SBA) tal-2008, il-COSME jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għal finanzjament u swieq barranin.

" Erasmus għar-rappreżentanti lokali u reġjonali ": il-KtR appella lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkunsidra l-istabbiliment ta’ programm ta’ skambju għall-2018-2020 li jista’ jipprovdi taħriġ dwar il-politiki tal-UE lill-politiċi lokali u reġjonali. L-opinjoni kienet abbozzata minn François Decoster (FR/ALDE), Viċi President tar-Reġjun ta’ Haut-de-France u Sindku ta’ Saint-Omer, u li kien wieħed mill-100 parteċipant fi proġett pilota fl-2012-2013. L-MEP Mercedes Bresso (IT/S&D) tenniet l-appoġġ tagħha għall-inizjattiva.

It-titjib fil-bilanċ bejn l-ispeċijiet f’kunflitt u l-attività tal-bniedem: relatur Csaba Borboly (RO/PPE), mexxejja ta’ komunità – Harghita – fejn tinsab waħda mill-ikbar popolazzjonijiet ta’ orsijiet fl-Ewropa, kisbet l-appoġġ għal proposti mmirati li jnaqqsu l-għadd ta’ inkontri diffiċli ma’ predaturi kbar. Fl-UE hemm ħames karnivori kbar, mill-inqas wieħed minnhom li attwalment jinsab f’21 pajjiż.

Aktar materjal:

Ara l-filmat sommarju tal-avveniment, kontribuzzjonijiet individwali jew is-sessjoni kollha tal-31 ta’ Jannar u tal-1 ta’ Frar.

• Ritratti huma disponibbli wkoll fuq Flickr

Kuntatt:
pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi: