Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Novembru #CoRplenary: l-effett tal-Brexit fuq il-bliet u r-reġjuni tal-UE  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), l-assemblea tal-UE għall-politiċi lokali u reġjonali, se jkollu l-aħħar sessjoni plenarja tiegħu tas-sena fit-30 ta’ Novembru u l-1 ta’ Diċembru. Il-kelliema ewlenin se jinkludu Pierre Moscovici, Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, it-Tassazzjoni u d-Dwana, u Margrethe Vestager, Kummissarju għall-Kompetizzjoni.

Il-Ħamis, 30 ta' Novembru 2017

Brexit: il-perspettiva mill-bliet u r-reġjuni tal-UE

Ġimagħtejn qabel il-mexxejja nazzjonali tal-UE huma mistennija jiddiskutu l-progress li sar fin-negozjati dwar il-ħruġ tal-UE mill-UE, mexxejja lokali u reġjonali minn madwar l-Ewropa se jiddibattu l-implikazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u politiċi possibbli li l-Brexit se jkollu fuq il-bliet u r-reġjuni tagħhom. Ħafna gvernijiet lokali u reġjonali ħadu sehem fi stħarriġ madwar l-UE kollha li l-UE se taqsam mal-istituzzjonijiet tal-UE li jieħdu d-deċiżjonijiet. Id-dibattitu se jinfetaħ mill-President Reġjonali ta’ Madrid, Cristina Cifuentes, li se tiddiskuti l-impatt soċjoekonomiku tal-Brexit għar-reġjuni u l-bliet. Neale Richmond, li ppreseda l-kumitat tas-senat Irlandiż li investiga l-implikazzjonijiet tal-Brexit, umbagħad se jmexxi diskussjonijiet dwar l-isfidi għall-fruntieri esterni. Il-kumplessitajiet ta’ ċittadinanza Ewropea li qed titlef is-sħuħija tagħha umbagħad se jkun l-enfasi prinċipali, b’kontribuzzjonijiet mill-Viċi Sindku Portugiż ta’ Lambeth, f’Londra, Guilherme Rosa, u Derek Monks - kunsillier lokali f’Alicante (Spanja) imwieled fil-Gran Brittanja.

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja: dibattitu mal-Kummissarju Moscovici

L-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja sal-2025 u l-implikazzjonijiet reġjonali u lokali tiegħu se jiġu diskussi mal-Kummissarju tal-UE għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, it-Tassazzjoni u d-Dwana, Pierre Moscovici. Id-dokument ta’ riflessjoni tiegħu ppreżentat fi tmiem Mejju huwa wkoll is-suġġett ta’ opinjoni, ippreparat minn Christophe Rouillon, Viċi President tal-Assoċjazzjoni ta’ Sindki Franċiżi u s-Sindku ta’ Coulaines, skedat għal adozzjoni eżatt wara d-dibattitu.

X’inhu r-rwol tal-inċinerazzjoni tal-iskart fl-ekonomija ċirkolari?

L-iskart għall-enerġija huwa dwar il-konverżjoni tal-iskart sabiex jipproduċi l-elettriku. Filwaqt li l-bliet u r-reġjuni jibqgħu impenjati b’mod qawwi għal livelli għoljin ta’ prevenzjoni tal-iskart, l-użu mill-ġdid tal-prodotti u r-riċiklaġġ, huma jirrikonoxxu r-rwol li jaqdi fil-progress lejn ekonomija ċirkolari aktar sostenibbli. L-awtoritajiet lokali għandhom kompetenzi tal-ġestjoni tal-iskart madwar l-Ewropa. Huma jappellaw lill-UE biex tqis is-sensiela ta’ rakkomandazzjonijeit li huma jinkludu fl-opinjoni "Ir-rwol tal-enerġija mill-iskart fl-ekonomija ċirkolari" ta’ Kata Tüttő, Membru tal-Kunsill tat-12-il distrett ta' Budapest.

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Diċembru 2017

Il-politika dwar il-kompetizzjoni tal-UE u l-għajnuna mill-Istat

Il-multi rekord li weħlu Google u Apple ħolqu ħafna interess fil-mezzi tax-xandir fil-passat, li juri l-impatt u l-importanza tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE. Madankollu, aspetti oħrajn tal-politika tal-kompetizzjoni għandhom influwenza akbar fuq il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej, kwistjoni li se tiġi diskussa mal- Kummissarju Vestager matul is-sessjoni plenarja. Id-diskussjoni se tiġi segwita mill-adozzjoni tal-opinjoni imħejjija minn Michael Murphy, Kunsillier tal-Kontea ta' Tipperary (l-Irlanda), li jappella għal aktar flessibilità fl-infurzar tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat għal reġjuni periferiċi u fi żminijiet diffiċli mil-lat ekonomiku u soċjali.

Opinjonijiet oħrajn li se jiġu adottati:

L-implimentazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali, relatur Raffaele Cattaneo (IT/PPE), President tar-Reġjun tal-Lombardija

Atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, relatur François Decoster (FR/ALDE), Viċi President tar-Reġjun ta’ Hauts-de-France

Ir-Rapport tal-2017 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE, relatur Guillermo Martínez Suárez (ES/PSE), Ministru tal-Presidenza tal-Prinċipalità ta’ Asturias

Il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw, relatur Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), President tal-Kunsill tal-Kontea ta' Finistère

L-immodernizzar tal-edukazzjoni skolastika u għolja, relatur Csaba Borboly (RO/PPE), President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Harghita

Il-perspettiva lokali u reġjonali dwar il-promozzjoni tal-innovazzjoni tas-settur pubbliku permezz ta’ soluzzjonijiet diġitali, relatur Frank Cecconi (FR/ALDE), Kunsillier Reġjonali għal Île de France

Pjan ta’ Azzjoni għal Strateġija Marittima fiż-Żona tal-Atlantiku - Il-Provvediment ta’ Tkabbir Intelliġenti, Sostenibbli u Inklużiv, relatur Jerry Lundy (IE/ALDE), Membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Sligo

Id-deistituzzjonalizzazzjoni tas-sistemi tal-kura fil-livell lokali u reġjonali, relatur Xamuel Gonzalez Westling (SE/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Hofors

Ir-rivitalizzazzjoni taż-żoni rurali permezz tal-Irħula Intelliġenti, relatur Enda Stenson (IE/AE), Kunsill tal-Kontea ta’ Leitrim

Lejn Aġenda Ewropea għall-Abitazzjoni, relatur Hicham Imane (BE/PSE), Membru tal-Kunsill Munċipali ta’ Charleroi

Informazzjoni prattika:

Post: Bini Charlemagne, Rue de la Loi, Brussels

Data u Ħin: 30 ta’ Novembru, 3pm-9pm – 1 ta’ Diċembru 9am-1pm

• Ara l-aġenda & d-dokumenti tal-plenarja

Tista’ ssegwi xandira diretta (streaming) tal-plenarja fuq is-sit web tal-KtR.

Programm tal-mezzi tax-xandir tal-plenarja

Kuntatt: PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :