Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE u tar-Renju Unit jiltaqgħu fi grupp ta’ kuntatt ġdid  

Għall-ewwel darba, il-politiċi lokali u reġjonali mir-Renju Unit iltaqgħu ma’ membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fi grupp ta’ kuntatt maħsub biex jiżgura li l-linji ta’ komunikazzjoni żviluppati matul kważi 47 sena ta’ sħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea jibqgħu miftuħa fil-livell reġjonali u lokali wara l-2020. Wara l-ħolqien tiegħu fl-1994, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjun sar il-punt ewlieni ta’ kuntatt bejn ir-reġjuni u l-bliet mir-Renju Unit u Stati Membri oħra tal-UE.

Ir-Renju Unit ħareġ mill-UE fil-31 ta’ Jannar 2020 u l-perjodu ta’ tranżizzjoni jintemm fil-31 ta’ Diċembru. F’dak il-mument, il-ftehimiet legali li jirfdu r-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-UE u s-27 Stat Membru tagħha ser jiskadu, sakemm ma jintlaħaqx ftehim ġdid fis-sitt ġimgħat li ġejjin.

Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), President tal-Kunsill Reġjonali tal-Bretanja u President tal-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit, qal: “Il-politiċi mir-Renju Unit u mill-UE ħolqu rabtiet b’saħħithom matul 25 sena ta’ kuntatt permezz tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni; u kważi 5 deċennji ta’ sħubija fl-UE rabtet lir-Renju Unit mill-qrib mar-reġjuni u l-bliet tas-27 Stat Membru tal-UE. Irridu li r-rabtiet jibqgħu mill-qrib wara l-2020, u l-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit ser jaħdem biex iżomm linji tajbin ta’ komunikazzjoni u ser ifittex relazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit li tinkludi kooperazzjoni mill-qrib u effettiva fil-livelli reġjonali u lokali. Ikunx hemm ftehim jew le, ser ikun hemm bidliet sinifikanti mill-1 ta’ Jannar 2021, u l-politiċi lokali u reġjonali fuq iż-żewġ naħat għandhom l-istess interess li tiġi llimitata l-ħsara lill-ekonomiji reġjonali u lokali tagħhom.”

Huwa kompla jgħid: “Meta nitkellem bħala politiku tal-UE, nappella lill-gvern tar-Renju Unit biex jirrikonoxxi li r-relazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit – inklużi dawk tal-amministrazzjonijiet deċentralizzati tiegħu u tal-awtoritajiet reġjonali u lokali – ma tistax titqabbel ma’ relazzjonijiet oħra. Il-laqgħa ferm kostruttiva tal-lum ma’ sett varjat ta’ kontropartijiet tar-Renju Unit turi li għandna rabtiet sodi u antiki fil-livelli lokali u reġjonali, u dawn ir-relazzjonijiet jeħtieġ li jinżammu u jiġu żviluppati aktar fil-futur.”

Il-membri tal-KtR tal-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit għandhom mandat fiss, filwaqt li r-rappreżentanti tar-Renju Unit tal-awtoritajiet lokali, il-parlamenti u l-assemblej deċentralizzati ser ivarjaw minn laqgħa għal laqgħa skont is-suġġetti li jkunu qed jiġu diskussi.

Waqt din il- laqgħa inizjali, ir-rappreżentanti ġew mill-Ingilterra, Wales, l-Iskozja, l-Irlanda ta’ Fuq, u Ġibiltà. Il-perspettiva ta’ Wales ġiet ipprovduta mill-President tal- Kumitat għall-Affarijiet Esterni tal-Parlament ta’ Wales , David Rees, u minn Anthony Hunt mill- Assoċjazzjoni tal-Gvern Lokali ta’ Wales . L- Assoċjazzjoni tal-Gvern Lokali , li tirrappreżenta lill-awtoritajiet Ingliżi, bagħtet lill-President tat-Taskforce għall-Ħruġ mill-UE, il-Kunsillier Kevin Bentley. Angela Constance, membru tal- Parlament Skoċċiż , u l-Kunsillier Alison Evison, President tal- Konvenzjoni tal-Awtoritajiet Lokali Skoċċiżi (COSLA), irrappreżentaw lill-Iskozja, filwaqt li l-Kunsillier Matt Garrett tkellem bħala President tal- Assoċjazzjoni tal-Gvern Lokali tal-Irlanda ta’ Fuq (NILGA). Il- Parlament ta’ Ġibiltà kien irrappreżentat minn Joseph Garcia MP.

F’parti mil-laqgħa limitata għal politiċi mill-UE, il-President tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni UE-Renju Unit tal-Parlament Ewropew – David McAllister (DE/PPE) – aġġorna lill-membri tal-KtR dwar il-perspettiva tal-Parlament dwar il-progress tan-negozjati. Il-KtR enfasizza l-ħtieġa li r-Riżerva l-ġdida ta’ Aġġustament għall-Brexit, faċilità ta’ EUR 5 biljun għall-Istati Membri u s-setturi l-aktar milquta mill-Brexit, tkun operattiva mill-aktar fis possibbli.

Il-Kap Negozjatur tal-UE, Michel Barnier , li indirizza l- laqgħa inawgurali tal-Grupp ta’ Kuntatt fit-22 ta’ Settembru, huwa skedat li jindirizza l-laqgħa plenarja li jmiss tal-KtR, fid-9 ta’ Diċembru.

Flimkien mas-Sur Chesnais-Girard, il-membri tal-KtR tal-Grupp ta’ Kuntatt huma: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/PPE), Kap tad-Delegazzjoni Netherlandiża u Sindku ta’ Hof van Twente; Michael Murphy (IE/PPE), Kap tad-Delegazzjoni Irlandiża tal-KtR u membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tipperary; Ximo Puig i Ferrer (ES/PSE), President tar-reġjun ta’ Valencia; Aleksandra Dulkiewicz (PL/PPE), Sindku ta’ Gdańsk; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), Sindku ta’ Lemvig; Pehr Granfalk (SE/PPE), Sindku ta’ Solna; Antje Grotheer (DE/PSE), Viċi President tal-Parlament tal-Belt ta’ Bremen; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), membru tal-kunsill provinċjali ta’ Flevoland; Maria Gomes (PT/PSE), Sindku ta’ Portimão; Karl Vanlouwe (BE/AE), membru tal-Parlament Fjamming u Oldřich Vlasák (CZ/ECR), kunsillier tal-belt minn Hradec Králové. Henrike Müller (DE), membru tal-Parlament tal-Belt ta’ Bremen, huwa l-osservatur tal-Grupp tal-Ħodor.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi: