Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: sejħa ġdida għall-aħjar prattiki u impenji klimatiċi  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qed iniedi sejħa ġdida għall-aħjar prattiki għall-membri u s-sostituti tiegħu, il-Politiċi Eletti Żgħażagħ u l-membri tan-network tal-kunsillieri lokali u reġjonali tal-KtR biex jiġbru u jippromovu proġetti sostenibbli u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, kif ukoll impenji klimatiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE kollha. Ir-reġjun jew il-belt tiegħek għandhom proġett speċifiku mmirat biex jilħaq l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew? Ir-reġjun jew il-belt tiegħek stabbilixxew mira biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra sal-2030 jew sal-2050? Jekk it-tweġiba hija iva, din is-sejħa ġdida tgħodd għalikom.

Il-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżi tal-enerġija kkawżata mill-gwerra fl-Ukrajna wrew kemm hija importanti l-interazzjoni mill-qrib bejn l-ambjent u ċ-ċittadini. Fl-istess ħin, it-theddida tal-perikli naturali, tar-riskji ambjentali, tad-degradazzjoni tal-ekosistema u tat-tisħin globali għadha rilevanti, u l-azzjoni klimatika hija aktar urġenti minn qatt qabel. Il-bliet u r-reġjuni huma atturi ewlenin biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u biex l-UE titqarreb lejn in-newtralità klimatika.

Sabiex tiġi promossa aktar l-azzjoni reġjonali u lokali lejn il-Patt Ekoloġiku, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed iniedi sejħa ġdida għall-aħjar prattiki u impenji klimatiċi għall-membri u s-sostituti kollha tal-KtR, il-Politiċi Eletti Żgħażagħ u l-membri tan-Network Ewropew tal-Kunsillieri Lokali u Reġjonali. Il-proġetti se jikkontribwixxu għall-pjattaforma tal-aħjar prattiki li juru kif il-bliet u r-reġjuni qed jikkontribwixxu għal irkupru ekoloġiku biex tintlaħaq soċjetà aktar sostenibbli, inklużiva u reżiljenti.

Liema proġetti huma eliġibbli?

Il-membri u s-sostituti, il-politiċi eletti żgħażagħ u l-membri tan-network tal-kunsillieri lokali u reġjonali huma mistednin jikkondividu l-proġetti u l-inizjattivi li kisbu dan l-aħħar, jew li għadhom għaddejjin, dwar it-temi li ġejjin:

  • Adattament għat-tibdil fil-klima
  • Mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima
  • Ekonomija ċirkolari
  • Kwistjonijiet relatati mal-enerġija, bħall-effiċjenza enerġetika, il-faqar enerġetiku jew l-enerġija rinnovabbli
  • Mobbiltà nadifa
  • Tniġġis żero
  • Riforestazzjoni u ekoloġizzazzjoni urbana
  • Ibbaġitjar ekoloġiku

Qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC COP 27) li għandha se ssir f’Sharm El-Sheik, l-Eġittu, f’Novembru 2022, l-impenji dwar il-klima mill-awtoritajiet lokali u reġjonali se jinġabru f’mappa biex jiġu appoġġjati l-isforzi tal-KtR biex jissaħħaħ ir-rwol tal-bliet u r-reġjuni fil-governanza klimatika globali u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi.

Biex tikkondividi l-proġetti ekoloġiċi u l-impenji klimatiċi tiegħek, jekk jogħġbok imla dan l-istħarriġ qasir.

Il-proġetti u l-impenji se jiġu ppubblikati fil-mappa interattiva tal-KtR u se jkunu promossi lill-istituzzjonijiet tal-UE, il-partijiet interessati u l-istampa.

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: ikklikkja hawn biex tiskopri l-portal tal-KtR tal-Patt Ekoloġiku u l-grupp ta’ ħidma.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023