Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-pjani nazzjonali ta’ rkupru se jkunu inqas effettivi jekk ir-reġjuni u l-bliet jitħallew barra  

L-irkupru ekonomiku u soċjali, kif ukoll it-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali, jistgħu jirnexxu biss jekk l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti direttament fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Sħubija mill-qrib bejn il-livelli kollha ta’ governanza, l-imsieħba soċjali u l-NGOs hija ta’ importanza kbira biex jiġi żgurat li l-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza jikkorrisondu mal-ħtiġijiet territorjali u tiġi evitata d-duplikazzjoni ma’ politiki u fondi oħra tal-UE. Dawn huma l-messaġġi ewlenin li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) bagħat lill-gvernijiet nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-UE permezz ta’ Opinjoni mfassla minn Rob Jonkman, Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Opsterland, fin-Netherlands. Din l-Opinjoni ġiet adottata fil-Plenarja tal-KtR fl-1 ta’ Diċembru.

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huma diżappuntati li, fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri , it-tħejjija tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza kienet prinċipalment proċess minn fuq għal isfel, u jesprimu t-tħassib tagħhom dwar in-nuqqas ta’ involviment tal-livell sottonazzjonali fil-fażijiet ta’ implimentazzjoni u evalwazzjoni. Dan l-approċċ jippreżenta r-riskju ta' ċentralizzazzjoni tal-investimenti pubbliċi importanti u ta' sottovalutazzjoni tad-differenzi territorjali, u b’hekk jiġi mminat l-impatt tal-pjani ta’ rkupru.

Għaldaqstant, l- Opinjoni ssostni li r-reġjuni li diġà kienu għadhom lura f’termini ta’ żvilupp qabel it-tifqigħa tal-pandemija jistgħu jesperjenzaw diskrepanza saħansitra akbar fl-iżvilupp, kemm f’termini ta’ impjiegi, appoġġ għan-negozju, diġitalizzazzjoni u anke f'oqsma ta’ politika ewlenin oħra. Barra minn hekk, l-involviment insuffiċjenti tar-reġjuni u l-muniċipalitajiet jippreżenta r-riskju ta’ investimenti li jikkoinċidu bejn il-fondi għall-irkupru u l-fondi tal-politika ta’ koeżjoni, u b’hekk tinħoloq kompetizzjoni bejniethom. Għaldaqstant, il-mexxejja lokali jqisu li huwa inkoraġġanti li l-Kummissjoni Ewropew dalwaqt se tippubblika online t-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Kif spjegat f’ittra mibgħuta mill-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, Valdis Dombrovskis lill-President tal-KtR, Apostolos Tzitzikostas u lill-President tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika tal-KtR, Michael Murphy, it-tabella l-ġdida ta’ valutazzjoni se tipprovdi informazzjoni dwar l-ipproċessar tat-talbiet għal pagament mill-Istati Membri, u fejn possibbli, tinkludi metodu ta’ monitoraġġ orjentat aktar lejn it-territorji.

Ir-relatur, Rob Jonkman  (NL/KRE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Opsterland, qal: “ Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija r-riżultat ta’ ftehim storiku bejn il-mexxejja tal-UE, u hija għodda ambizzjuża sabiex noħorġu aktar b’saħħitna mill-kriżi tal-COVID-19. Madankollu, għalkemm l-awtoritajiet lokali u reġjonali kienu fuq quddiem nett fil-ġlieda biex ilaħħqu mal-konsegwenzi soċjoekonomiċi sa mill-bidu tal-pandemija, f’ħafna Stati Membri ninsabu fl-aħħar post fir-rigward tal-involviment fi pjani ta’ rkupru. Għandna bżonn kooperazzjoni, mhux ċentralizzazzjoni.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli għal terz tal-infiq pubbliku kollu , u għal aktar minn nofs l-investiment pubbliku tal-UE, li ħafna minnu jikkonċentra fuq oqsma ta’ politika ewlenin għall- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza , il-pedament tal-pjan ta’ rkupru Next Generation EU . Għalhekk huwa importanti li l-bliet u r-reġjuni jkunu involuti direttament fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza, sabiex ir-riformi u l-investimenti li jinsabu fihom jiġu implimentati b’suċċess.

Għal bosta muniċipalitajiet u reġjuni, il-kriżi tal-COVID-19 wasslet għal tnaqqis fid-dħul u ż-żieda fin-nefqa. It-tieni Barometru Reġjonali u Lokali , ippubblikat f’Ottubru mill-KtR, jistma li d-diskrepanza finanzjarja kienet tammonta għal EUR 180 biljun għall-2020 biss. Il-KtR jsostni li l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom id-dmir li jgħinu b’mod urġenti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jassorbu x-xokkijiet fuq il-finanzi tagħhom, u jagħmlu l-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej aktar sostenibbli, reżiljenti u ppreparati aħjar għall-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali, anke permezz ta’ pjani ta’ rkupru nazzjonali.

Il-KtR jistieden ukoll lill-Kummissjoni Ewropea tinkludi taqsima dwar l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fir-rapport annwali tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u jistieden lill-Parlament Ewropew biex jaqdi r-rwol sħiħ tiegħu bħala gwardjan tal-kisba tal-għanijiet tal-pjani ta’ rkupru, bl-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fuq bażi regolari.

Sfond:

Fl-24 ta’ Settembru, il-KtR – flimkien mal-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-UE – organizza l-ewwel Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza Reġjonali. Matul l-avveniment, li sar f’Lipica (is-Slovenja), il-Kummissarju Ewropew għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni, enfasizza li huwa biss permezz ta’ ħidma flimkien mar-reġjuni u l-muniċipalitajiet li l-pjani nazzjonali ta’ rkupru jistgħu jirnexxu. Tista’ taqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tal-UE hija l-istrument finanzjarju ta’ EUR 723,8 biljun (fi prezzijiet kurrenti, li minnhom EUR 338 biljun jingħataw f’għotjiet u EUR 385,8 biljun f’self) imfassal biex jappoġġja lill-Istati Membri fit-twettiq tar-riformi u l-investiment fil-prijoritajiet komuni tal-UE. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija l-akbar għodda finanzjarja inkluża fil-pjan ta’ irkupru ta’ EUR 801 biljun tan- Next Generation EU . Sabiex jibbenefikaw mill-appoġġ tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza li jindikaw ir-riformi u l-investimenti li jkunu se jiġu ffinanzjati.

(Ġunju 2021).

Konsultazzjoni konġunta bejn il-KtR u CEMR dwar it-tħejjija tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. Ir-riżultati kollha huma disponibbli hawnhekk (Jannar 2021)

Kuntatt

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :