Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali lill-Viċi President Šuica: lesti li ningħaqdu biex insaħħu u nimmodernizzaw id-demokrazija fl-UE u nikkontribwixxu għas-suċċess tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa  

Il-mexxejja lokali u reġjonali affermaw mill-ġdid ir-rieda tagħhom li jiżviluppaw Network ta’ Kunsillieri Reġjonali u Lokali tal-UE biex jissaħħaħ l-involviment taċ-ċittadini permezz ta’ aktar minn miljun mexxej lokali u reġjonali madwar l-Ewropa.

Il-mexxejja lokali u reġjonali llum kellhom dibattitu ma’ Dubravka Šuica, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija. Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) faħħru r-rwol li qed taqdi l-Kummissjoni biex tiżgura li leħen ir-reġjuni, il-bliet u l-villaġġi jkun rappreżentat b’mod adegwat fil-Konferenza. Huma tennew it-talba tagħhom biex jiġi żgurat li d-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa jilħaq liċ-ċittadini permezz tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, b’rispons għat-talbiet tagħhom.

Matul id-diskors tal-ftuħ tiegħu, Apostolos Tzitsikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali, qal: “ Nirringrazzja lill-Viċi President Šuica għall-ħidma sfiqa tagħha bħala Kopresident tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u għall-appoġġ tagħha lill-mexxejja reġjonali u lokali kollha tal-UE. B’kull azzjoni li twettaq, qed turi b’mod ċar li hija waħda mill-aħjar ħbieb tagħna fi Brussell. Id-delegati reġjonali u lokali kollha ser jaħdmu qatigħ għas-suċċess tal-Konferenza biex l-Ewropa titqarreb lejn il-poplu tagħha.”

Dubravka Šuica , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija, iddikjarat: “ Mingħajr l-involviment u d-dedikazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni, il-Konferenza ma setgħetx tilħaq il-potenzjal tagħha biex tilħaq lil kull ċittadin, mill-muntanji sal-gżejjer. L-impenn tal-KtR li l-Ewropa tersaq eqreb lejn iċ-ċittadini u li jsaħħaħ id-demokrazija Ewropea fil-livelli kollha tal-gvern, u l-aktar importanti mill-għeruq tiegħu, huwa strumentali biex id-demokrazija tkun adattata għall-futur.”

Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE) , l-ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “ Il-kwistjoni tad-djalogu maċ-ċittadini ma tistax tkun biss eżerċizzju li jintemm bil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dan id-djalogu jwassal għal eżerċizzju ċar u infurmat taċ-ċittadinanza u għandu jkompli wara l-Konferenza. L-eks President tal-Kumitat, Karl-Heinz Lambertz, ippreżenta l-idea ta’ djalogu strutturat permanenti maċ-ċittadini. Dan il-proġett, flimkien mar-rwol tal-Kumitat tar-Reġjuni kif ukoll il-possibbiltà ta’ bidliet fit-trattati, huma mistoqsijiet li jeħtieġ li jitwieġbu dakinhar li tintemm il-Konferenza.”

Il-ħidma tad-delegazzjoni tal-KtR, li ser tieħu sehem fil-formati kollha tal-Plenarja tal-Konferenza, għandha:

  • tipprovdi kontributi bil-miktub bl-appoġġ tal- Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea , korp konsultattiv indipendenti ta’ seba’ rġiel u nisa għorrief ippresedut mill-eks President tal-Kunsill Ewropew Herman van Rompuy li l-missjoni tiegħu hija li jappoġġja r-rwol politiku u istituzzjonali tal-KtR billi jipprovdi analiżi politika strateġika b’enfasi fuq l-aspetti lokali u reġjonali.
  • torganizza djalogi u dibattiti fil-kostitwenza tagħhom u tirrapporta lura dwar dawn id-djalogi.
  • tibni alleanzi ta’ delegati tal-istess fehma fil-Konferenza biex jiġu promossi b’mod konġunt rakkomandazzjonijiet li huma ta’ rilevanza għar-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-UE.
  • timmobilizza n-networks tagħha bħall-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE, in-network tal-eks membri tal-KtR u n- network il-ġdid tal-kunsilliera lokali tal-UE sabiex tħeġġeġ lill-politiċi lokali u reġjonali jorganizzaw dibattiti maċ-ċittadini. Ir-riżultati ta’ dawn il-konsultazzjonijiet ser jiġu rrappurtati fil-Plenarja tal-Konferenza.

Il-kontributi kollha tal-KtR għall-Konferenza ser jikkontribwixxu għal rapport li għandu jiġi ppreżentat fid- 9 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet f’Marsilja fit-3-4 ta’ Marzu 2022.

Sfond:

Il- Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tnediet fid-9 ta’ Mejju 2021. Din hija eżerċizzju ta’ konsultazzjoni u opportunità unika għaċ-ċittadini biex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Il-KtR huwa rrappreżentat fil- Bord Eżekuttiv tal-Konferenza mill-President, u fil-Plenarja tal-Konferenza minn delegazzjoni ta’ 30 rappreżentant. L-għan tagħhom fis-sessjonijiet plenarji tal-Konferenza huwa li jilħqu lill-420 delegat l-oħra biex jissaħħaħ ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-funzjonament demokratiku tal-Unjoni Ewropea u biex tiġi promossa d-dimensjoni territorjali tal-politiki tal-UE.

Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali ta’ dak li huwa importanti għar-reġjuni u l-bliet tal-UE dwar id-disa’ temi tad-diskussjoni tal-Konferenza.

Persuna ta' kuntatt:

Ella Huber

Tel. +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi :