Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali lill-Viċi President Šuica: lesti li ningħaqdu biex insaħħu u nimmodernizzaw id-demokrazija fl-UE u nikkontribwixxu għas-suċċess tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa  

Il-mexxejja lokali u reġjonali affermaw mill-ġdid ir-rieda tagħhom li jiżviluppaw Network ta’ Kunsillieri Reġjonali u Lokali tal-UE biex jissaħħaħ l-involviment taċ-ċittadini permezz ta’ aktar minn miljun mexxej lokali u reġjonali madwar l-Ewropa.

Il-mexxejja lokali u reġjonali llum kellhom dibattitu ma’ Dubravka Šuica, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija. Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) faħħru r-rwol li qed taqdi l-Kummissjoni biex tiżgura li leħen ir-reġjuni, il-bliet u l-villaġġi jkun rappreżentat b’mod adegwat fil-Konferenza. Huma tennew it-talba tagħhom biex jiġi żgurat li d-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa jilħaq liċ-ċittadini permezz tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, b’rispons għat-talbiet tagħhom.

Matul id-diskors tal-ftuħ tiegħu, Apostolos Tzitsikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali, qal: “ Nirringrazzja lill-Viċi President Šuica għall-ħidma sfiqa tagħha bħala Kopresident tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u għall-appoġġ tagħha lill-mexxejja reġjonali u lokali kollha tal-UE. B’kull azzjoni li twettaq, qed turi b’mod ċar li hija waħda mill-aħjar ħbieb tagħna fi Brussell. Id-delegati reġjonali u lokali kollha ser jaħdmu qatigħ għas-suċċess tal-Konferenza biex l-Ewropa titqarreb lejn il-poplu tagħha.”

Dubravka Šuica , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija, iddikjarat: “ Mingħajr l-involviment u d-dedikazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni, il-Konferenza ma setgħetx tilħaq il-potenzjal tagħha biex tilħaq lil kull ċittadin, mill-muntanji sal-gżejjer. L-impenn tal-KtR li l-Ewropa tersaq eqreb lejn iċ-ċittadini u li jsaħħaħ id-demokrazija Ewropea fil-livelli kollha tal-gvern, u l-aktar importanti mill-għeruq tiegħu, huwa strumentali biex id-demokrazija tkun adattata għall-futur.”

Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE) , l-ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “ Il-kwistjoni tad-djalogu maċ-ċittadini ma tistax tkun biss eżerċizzju li jintemm bil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dan id-djalogu jwassal għal eżerċizzju ċar u infurmat taċ-ċittadinanza u għandu jkompli wara l-Konferenza. L-eks President tal-Kumitat, Karl-Heinz Lambertz, ippreżenta l-idea ta’ djalogu strutturat permanenti maċ-ċittadini. Dan il-proġett, flimkien mar-rwol tal-Kumitat tar-Reġjuni kif ukoll il-possibbiltà ta’ bidliet fit-trattati, huma mistoqsijiet li jeħtieġ li jitwieġbu dakinhar li tintemm il-Konferenza.”

Il-ħidma tad-delegazzjoni tal-KtR, li ser tieħu sehem fil-formati kollha tal-Plenarja tal-Konferenza, għandha:

  • tipprovdi kontributi bil-miktub bl-appoġġ tal- Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea , korp konsultattiv indipendenti ta’ seba’ rġiel u nisa għorrief ippresedut mill-eks President tal-Kunsill Ewropew Herman van Rompuy li l-missjoni tiegħu hija li jappoġġja r-rwol politiku u istituzzjonali tal-KtR billi jipprovdi analiżi politika strateġika b’enfasi fuq l-aspetti lokali u reġjonali.
  • torganizza djalogi u dibattiti fil-kostitwenza tagħhom u tirrapporta lura dwar dawn id-djalogi.
  • tibni alleanzi ta’ delegati tal-istess fehma fil-Konferenza biex jiġu promossi b’mod konġunt rakkomandazzjonijiet li huma ta’ rilevanza għar-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-UE.
  • timmobilizza n-networks tagħha bħall-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE, in-network tal-eks membri tal-KtR u n- network il-ġdid tal-kunsilliera lokali tal-UE sabiex tħeġġeġ lill-politiċi lokali u reġjonali jorganizzaw dibattiti maċ-ċittadini. Ir-riżultati ta’ dawn il-konsultazzjonijiet ser jiġu rrappurtati fil-Plenarja tal-Konferenza.

Il-kontributi kollha tal-KtR għall-Konferenza ser jikkontribwixxu għal rapport li għandu jiġi ppreżentat fid- 9 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet f’Marsilja fit-3-4 ta’ Marzu 2022.

Sfond:

Il- Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tnediet fid-9 ta’ Mejju 2021. Din hija eżerċizzju ta’ konsultazzjoni u opportunità unika għaċ-ċittadini biex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Il-KtR huwa rrappreżentat fil- Bord Eżekuttiv tal-Konferenza mill-President, u fil-Plenarja tal-Konferenza minn delegazzjoni ta’ 30 rappreżentant. L-għan tagħhom fis-sessjonijiet plenarji tal-Konferenza huwa li jilħqu lill-420 delegat l-oħra biex jissaħħaħ ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-funzjonament demokratiku tal-Unjoni Ewropea u biex tiġi promossa d-dimensjoni territorjali tal-politiki tal-UE.

Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali ta’ dak li huwa importanti għar-reġjuni u l-bliet tal-UE dwar id-disa’ temi tad-diskussjoni tal-Konferenza.

Persuna ta' kuntatt:

Ella Huber

Tel. +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023