Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE jeħtieġ tappoġġja lill-bliet u lir-reġjuni biex jegħlbu l-effetti tal-Brexit  
Waqt dibattitu li enfasizza l-inċertezzi li għad hemm għaċ-ċittadini u l-ekonomija, Michel Barnier faħħar l-isforzi biex jiġi żgurat l-irtirar tar-Renju Unit b’mod ordnat.

Il-mexxejja reġjonali u lokali, fis-6 ta’ Diċembru, ħeġġew lill-Unjoni Ewropea sabiex tieħu miżuri li jtaffu l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit u talbu baġit tal-UE li jistimola lill-ekonomiji reġjonali. It-talbiet saru waqt dibattitu fi Brussell ma’ Michel Barnier, fejn il-Kap Negozjatur tal-UE mar-Renju Unit ingħata tifħir għax irnexxielu jiżgura ftehim li jillimita r-riskji li jiffaċċjaw l-UE u r-Repubblika tal-Irlanda b’mod partikolari u għall-kuntatt tiegħu mal-bliet u r-reġjuni matul in-negozjati.

Is-Sur Barnier tkellem fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) – l-assemblea tal-UE tal-gvernijiet lokali u reġjonali – ftit ġranet wara li l-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern tal-Istati Membri approvaw il-Ftehim dwar il-Ħruġ, li se jitressaq fil-Parlament tar-Renju Unit bħala l-ewwel pass tar-ratifika fil-11 ta’ Diċembru. Il-ftehim se jkun segwit minn taħditiet dwar ir-relazzjonijiet għat-terminu ta' żmien twil bejn ir-Renju Unit u l-UE, li f’Marzu 2017 is-Sur Barnier qal lill-KtR jeħtieġ ikunu "ambizzjużi" fir-rigward tal-kummerċ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-azzjoni klimatika, il-kooperazzjoni internazzjonali u l-iżvilupp, u s-sigurtà.

Is-Sur Barnier, il-Kap Negozjatur tal-UE u eks Kummissarju Ewropew għall-iżvilupp rurali, qal li : "Huwa ftehim bilanċjat; huwa l-uniku wieħed u l-aħjar wieħed possibbli. Il-ftehim jirrispetta l-prinċipji tal-UE, filwaqt li jqis il-pożizzjonijiet mhux negozjabbli tar-Renju Unit. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali tal-UE għall-2014-2020, qbilna li l-impenji kollha li saru mit-28 se jiġu onorati mit-28, u b'hekk jipprovdu stabbiltà finanzjarja. Dan se jippreserva l-kompetizzjoni ġusta u se jżomm l-opportunitajiet ta’ kooperazzjoni mal-bliet, ir-reġjuni u l-universitajiet tar-Renju Unit. Se jżomm id-dinamiżmu ekonomiku tat-territorji tagħna, li wħud minnhom għandhom rabtiet kummerċjali qawwija mar-Renju Unit. Iżda mingħajr ratifika, mhu se jkun hemm ebda ftehim dwar il-ħruġ jew dwar il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Dan ix-xenarju ta’ ‘ebda ftehim’ ma jistax jiġi eliminat għal kollox u hemm bżonn li r-reġjuni u l-bliet kollha jkunu preparati sew.”

Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), il-President tal-KtR u membru tas-Senat Belġjan li jirrappreżenta lill-Komunità tal-lingwa Ġermaniża, qal li: "Il-Ftehim dwar il-Ħruġ joffri l-aħjar kompromess f’negozjati kkumplikati, iżda l-effetti tiegħu xorta se jinħassu fir-reġjuni madwar l-UE27 u fir-Renju Unit. Mhux se jkun hemm rebbieħa mill-Brexit u l-UE issa jeħtieġ tagħmel minn kollox biex ittaffi t-telf. It-tħejjija tfisser l-involviment tal-livelli kollha ta’ gvern. Issa l-UE jeħtieġ taqbel dwar baġit għal terminu twil li jkun aktar ambizzjuż, u biex tnaqqas l-inċertezza, tiżgura li jkun hemm qbil dwaru qabel l-elezzjonijiet tal-UE. Din hija raġuni oħra għalfejn m'għandu ikun hemm ebda tnaqqis tal-fondi għall-iżvilupp reġjonali fil-baġit tal-UE għal wara l-2020. Kull min huwa involut jeħtieġ jisma’ b’attenzjoni t-talba tar-reġjuni għal negozjati aktar inklużivi, speċjalment minħabba li diversi parlamenti reġjonali se jkunu involuti fil-proċess ta’ qbil dwar kwalunkwe ftehim kummerċjali futur bejn l-UE u r-Renju Unit.”

Minn meta s-Sur Barnier indirizza lill-KtR f ’Marzu 2017, il-KtR wettaq eżerċizzju ta’ mmappjar biex jaċċerta l-impatt possibbli tal-ħruġ tar-Renju Unit fuq ir-reġjuni u l-bliet. Il-KtR ltaqa’ ma’ rappreżentanti mill-amministrazzjonijiet deċentralizzati u mill-gvernijiet lokali tar-Renju Unit. Wettaq ukoll stħarriġ ekonomiku fost l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-kmamar tal-kummerċ lokali, u kkummissjona studju li jevalwa l-impatt tal-Brexit fuq reġjuni speċifiċi (fil-Belġju, il-Ġermanja, Franza, il-Polonja u Spanja) u fuq għadd ta’ setturi madwar l-UE (it-trasport, il-makkinarju, l-elettronika, l-ikel, il-kimiki, it-tessuti u l-għamara). F’Mejju 2018, il-KtR adotta riżoluzzjoni politika ​fejn talab lill-UE biex tiżgura li l-awtoritajiet lokali u reġjonali ma "jitħallewx jindirizzaw weħidhom" l-isfidi maħluqa mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

Il-KtR talab li l-baġit tal-UE 2021-27 ikun ekwivalenti għal 1,3 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-UE wara l-ħruġ tar-Renju Unit.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473. 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023