Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw sabiex tinħoloq tikketta ġdida tal-UE biex tiġi protetta l-eċċellenza industrijali u tal-artiġjanat  

Is-sistema l-ġdida, li ssegwi l-mudell applikat għall-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-ikel, tgħin fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni u tipproteġi l-impjiegi u l-prodotti li huma parti mill-wirt kulturali tal-Ewropa

Sistema ġdida mifruxa mal-UE kollha għall-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat, mibnija fuq il-mudell ta’ suċċess użat għall-prodotti agrikoli u l-ikel, tkun ta’ benefiċċju kemm għall-artiġjani kif ukoll għall-ekonomiji lokali. Is-sistema l-ġdida ssaħħaħ il-protezzjoni legali tal-prodotti ta’ eċċellenza, tgħin fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni u toħloq u żżomm l-impjiegi. Il-proposta hija inkluża f’Opinjoni mfassla minn Martine Pinville, membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine, adottata [b’unanimità] nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ottubru mill-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Il-kristall tal-Bohemia mir-Repubblika Ċeka, il-pożati Solingen mill-Ġermanja, il-porċellana Limoges minn Franza, il-ħġieġ Murano mill-Italja, iċ-ċeramika minn Puente del Arzobispo u Talavera fi Spanja jew it-tweed tad-Donegal mill-Irlanda huma biss ftit eżempji ta’ prodotti Ewropej li mhumiex biss emblemi ta’ tradizzjonijiet ta’ artiġjanat ta’ sekli sħaħ, iżda huma parti minn legat tal-wirt kulturali Ewropew li huwa magħruf sew u apprezzat fl-UE u lil hinn minnha. Id-diversità rikka ta’ artiġjanat Ewropew tidher fil-bliet, fil-provinċji u fir-reġjuni tagħha, fiċ-ċentri tal-produzzjoni lokali bbażati fuq l-għarfien li spiss ingħadda minn ġenerazzjoni għal oħra.

Fl- Opinjoni tiegħu, adottata [b’unanimità] fil-plenarja tiegħu, il-KtR jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tfassal il-qafas legali biex tipproteġi l-prodotti artiġjanali u industrijali tal-Ewropa. Skont il-mexxejja lokali u reġjonali, in-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-livell Ewropew dwar il-kwistjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat jirriżulta f’diversità ta’ strumenti legali nazzjonali, u b’hekk idgħajjef il-protezzjoni tal-prodotti u tal-intrapriżi.

Ir-relatur Martine Pinville (FR/PSE), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine , qalet: “ Matul dawn l-aħħar xhur, irnexxieli niskambja fehmiet ma’ rappreżentanti tal-SMEs, assoċjazzjonijiet u awtoritajiet pubbliċi mill-Ewropa kollha, li kollha qablu dwar il-bżonn għal qafas Ewropew għal Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat, bħalma huwa diġà l-każ għall-indikazzjonijiet ġeografiċi agrikoli. Il-protezzjoni tal-wirt tagħna, iż-żamma tal-valur miżjud u l-impjiegi fit-territorju huma kollha kwistjonijiet marbuta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat għall-komunitajiet tagħna. Il-mobilizzazzjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni hija essenzjali biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni Ewropea tressaq malajr proposta konkreta u din tiġi adattata għar-realtà tat-territorji tagħna”.

Il-KtR jenfasizza l-aspetti ekonomiċi biex jiġu protetti l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat għax dawn iżidu l-kompetittività tal-produtturi billi jsaħħu l-viżibbiltà tal-prodotti, itejbu r-reputazzjoni tagħhom, u jżidu r-rieda tal-konsumatur li jħallas għal prodotti li l-karatteristiċi u l-oriġini tagħhom huma garantiti. L-indikazzjonijiet Ġeografiċi jwieġbu għad-domanda tal-konsumaturi li qed tinbidel: in-nies iridu aktar traċċabbiltà u trasparenza dwar l-oriġini u l-proċess ta’ manifattura ta’ prodott, u qegħdin dejjem aktar ifittxu prodotti maħdumin lokalment. Din it-tendenza żdiedet iktar matul il-kriżi tal-COVID-19.

Barra minn hekk, il-membri tal-KtR jenfasizzaw li r-rabta bejn ir-reġjun ġeografiku u l-prodott hija fundamentali u aspett partikolari ta’ dan hija l-importanza ewlenija tal-fattur uman u tal-għarfien għall-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat. F’xi territorji, il-materja prima spiċċat jew m’għadhiex adattata, iżda dan ma żammx lill-intrapriżi u l-għarfien espert milli jippersistu, jew saħansitra milli jiżviluppaw biex jipproduċu prodotti ta’ kwalità għolja.

Il-plenarja tal-KtR qed issir waqt id- 19-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet , koorganizzata mill-KtR u mill-Kummissjoni Ewropea, bejn il-11 u l-14 ta’ Ottubru.

Sfond:

Din hija f’sitt snin li l-KtR talab lill-Kummissjoni Ewropea biex tfassal proposta għal regolament biex jiġu protetti l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel Opinjoni intitolata L-estensjoni tal-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika għal prodotti mhux agrikoli , imfassla minn Maria Luisa Coppola (IT/PPE), ġiet adottata fi Frar 2015.

Fil- Pjan ta’ Azzjoni għall-Proprjetà Intellettwali adottat f’Novembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea mbagħad ħabbret li ser tistudja l-possibbiltà li tiġi introdotta skema għall-protezzjoni tal- indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE għall-prodotti mhux agrikoli (jiġifieri oġġetti artiġjanali u industrijali). B’riżultat ta’ dan tnediet konsultazzjoni pubblika biex jiġi vvalutat l-impatt tal-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali li tinħoloq sistema effiċjenti u trasparenti tal-UE għall-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika. Il-konsultazzjoni ntemmet f’Lulju 2021. L-għan kien li jinkiseb għarfien dettaljat dwar il-kwistjonijiet li jħabbtu wiċċhom magħhom il-partijiet ikkonċernati rilevanti, fost l-oħrajn, dwar il-protezzjoni legali eżistenti ta’ prodotti awtentiċi mhux agrikoli b’għeruq ġeografiċi fis-suq intern; il-benefiċċji u r-riskji tal-azzjoni tal-UE; u l-għażliet ta’ politika disponibbli, inklużi l-kontroll u l-infurzar ta’ sistema futura ta’ protezzjoni tal-UE għal prodotti bħal dawn. Il- feedback riċevut mill- valutazzjoni tal-impatt tal-bidu kien ikkomplementat minn żewġ studji u ekonomiċi . Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-proposta tagħha għal regolament sal-aħħar tas-sena.

Kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Ċerimonja tal-għoti tal-premju Reġjun Intraprenditorjali Ewropew 2024: l-applikazzjonijiet jinsabu miftuħin għall-bliet u r-reġjuni li jippromovu tkabbir sostenibbli, reżiljenti u diġitali
Ċerimonja tal-għoti tal-premju Reġjun Intraprenditorjali Ewropew 2024: l-applikazzjonijiet jinsabu miftuħin għall-bliet u r-reġjuni li jippromovu tkabbir sostenibbli, reżiljenti u diġitali
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOTEU-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
14.09.2022