Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali joffru li jappoġġjaw l-organizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-vaċċini ‎ u jitolbu miżuri ġodda sas-sajf, biex jipproteġu l-ekonomiji reġjonali  

F’dibattitu mal-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa, il-membri tal-KtR jitolbu rieżami tal-kompetenzi tal-UE fil-qasam tas-saħħa u għal rwol aktar b’saħħtu għall-awtoritajiet lokali abbażi tar-responsabbiltajiet tagħhom

Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-UE wissew dwar l-impatt katastrofiku li n-nuqqas ta’ ftuħ tal-fruntieri sas-sajf ikollu fuq l-ekonomiji reġjonali. Matul dibattitu mal-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, Stella Kyriakides , il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qalu li l-UE u l-Istati Membri tagħha għamlu sforzi biex jorganizzaw id-distribuzzjoni tal-vaċċini, sabiex jevitaw gwerra nazzjonali tal-vaċċini, iżda n-nuqqas ta’ qafas legali ċar tal-UE wassal għal żbalji li għandhom jiġu evitati fil-futur. Huma offrew appoġġ biex jindirizzaw in-nuqqas ta’ fiduċja fil-vaċċini u biex jitħaffef it-tilqim, u żiedu jgħidu li ċ-ċertifikati tat-tilqim huma pass fid-direzzjoni t-tajba iżda ma għandhomx jitqiesu bħala “soluzzjoni maġika”.

Il-preżenza tal-Kummissarju Kyriakides, li tkellmet fil-plenarja, offriet l-opportunità li tiġi diskussa d-diviżjoni attwali tal-kompetenzi tas-saħħa bejn il-livelli ta’ gvern tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali. Fil-kuntest tal- Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa , il-membri tal-KtR appellaw għal valutazzjoni mill-ġdid ta’ tali kompetenzi, minħabba n-nuqqasijiet li ltaqgħu magħhom fir-rispons għall-pandemija tal-COVID-19, bil-għan li jiżdiedu t-tħejjija u l-koordinazzjoni bejn l-atturi kollha. Huma talbu lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li r-rwol sinifikanti li jaqdu l-awtoritajiet lokali u reġjonali matul il-kriżijiet tas-saħħa jiġi rifless bis-sħiħ, peress li huma essenzjali għall-iżvilupp ta’ sistemi tas-saħħa aktar reżiljenti u effettivi fl-Ewropa. Il-KtR esprima r-rieda tiegħu li jieħu sehem fid-dibattitu dwar l-“unjoni tas-saħħa”, abbażi tal-kompetenzi legali tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u tar-responsabbiltajiet politiċi tal-mexxejja reġjonali u lokali.

Fid- diskors tiegħu li fetaħ id-dibattitu, Apostolos Tzitzikostas , President tal-KtR u Gvernatur tar-reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, qal: “Mingħajr solidarjetà, kien ikun hemm gwerra Ewropea għat-tilqim, u b’hekk ħafna pajjiżi, reġjuni u bliet jitħallew jibqgħu lura. Madankollu, in-nies iridu ritorn għan-normalità u għandna niftħu l-Ewropa b’mod sikur għas-sajf. Ċertifikat tal-ivvjaġġar b’rabta mat-tilqim kontra l-COVID-19 huwa pass ’il quddiem, anke jekk waħdu ma jipprovdix soluzzjoni maġika. Din il-marda kiefra wriet li għandna bżonn aktar Ewropa fis-saħħa biex inkunu ppreparati aħjar fil-futur u li l-livelli ta’ gvern – mil-livell internazzjonali sal-livell lokali u reġjonali – ilkoll jaqdu rwol fundamentali. Il-Kumitat tagħna jinsab lest li jiddibatti l-unjoni tas-saħħa, abbażi tal-kompetenzi lokali u reġjonali tagħna f’konformità mal-prinċipji gwida tal-UE tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Flimkien biss nistgħu nitjiebu u nagħtu riżultati aktar malajr. Permezz tat-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-gvernijiet lokali u reġjonali, nistgħu ntejbu l-kampanja batuta tat-tilqim u nistabbilixxu l-pedamenti għal aktar ftuħ tal-fruntieri bi tħejjija għas-sajf.”

Il-Kummissarju Kyriakides u l-membri tal-KtR iddiskutew ukoll pakkett ta’ miżuri relatati mas-saħħa żviluppati fil-bidu tal-pandemija, dwar il-programm EU4Health , id-direttiva dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali , u sistema għall-ġestjoni tal-emerġenzi tas-saħħa. F’Ottubru li għadda, il-KtR ħareġ rakkomandazzjonijiet dwar it-tliet temi li huma.

Birgitta Sacrédeus (SE/PPE), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Dalarna u relatur tal-KtR dwar il- Mekkaniżmu tal-UE għall-Emerġenzi tas-Saħħa , qalet: “Huwa tajjeb ħafna li ngħata widen għat-talbiet tal-KtR għal mekkaniżmu tal-UE għall-emerġenzi tas-saħħa, fil-forma tal- Awtorità għat-Tħejjija u għar-Rispons f’Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa . Ir-reżiljenza tiddependi mit-tħejjija u, għal dan, neħtieġu strutturi robusti ta’ kooperazzjoni u linji ta’ komunikazzjoni stabbiliti sew. Ninsab fiduċjuż li HERA tista’ tgħin lill-irħula, il-bliet u r-reġjuni biex jiffaċċjaw pandemiji futuri u l-iskala tad-devastazzjoni f’din l-aħħar sena. Iżda rridu niżguraw li r-rwol determinanti li jaqdu l-awtoritajiet lokali u reġjonali f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi jiġi rifless bis-sħiħ.”

Fid-diskors tagħha dwar il-programm EU4Health , li l-Parlament Ewropew approva fid-9 ta’ Marzu, ir-relatur tal-KtR Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), President tal-Kunsill tad-Dipartiment ta’ Finistère, qalet lill-plenarja: “Il-EUR 5.1 biljun ipprovduti mill-programm EU4Health se jiġġieldu l-inugwaljanzi fis-saħħa, jiżguraw li l-mediċina tkun affordabbli, isaħħu s-sistemi tas-saħħa tagħna, u jżidu l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi. Il-mexxejja lokali u reġjonali ġġieldu qatigħ biex jiżguraw finanzjament adegwat u, bl-appoġġ tagħna, il-Parlament Ewropew irnexxielu jegħleb ir-riluttanza perikoluża u żbaljata tal-Istati Membri biex jipprovdu finanzjament adegwat għall-programmazzjoni u l-appoġġ fil-livell tal-UE. Ser inkomplu nagħmlu pressjoni għal aktar attenzjoni u appoġġ għall-ħidma tar-reġjuni u l-bliet biex jipprovdu l-kura tas-saħħa.”

Karsten Uno Petersen (DK/PSE), membru tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar tad-Danimarka u r-relatur tal-KtR dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali , qal: “Il-kapaċità li wieħed jirċievi kura tas-saħħa f’pajjiż ieħor qed issalva l-ħajjiet f’din il-kriżi. Għalhekk ninsab kuntent li r-rispons ewlieni fit-tul tal-UE dwar is-saħħa – il-programm EU4Health – jirrikonoxxi li l-kooperazzjoni transfruntiera għandha potenzjal kbir biex iżżid l-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa. Issa rridu niżguraw li l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew isarrfu dan ir-rikonoxximent f’azzjoni, billi jissemplifikaw l-aċċess għall-kura tas-saħħa meta jirrevedu d-direttiva dwar is-saħħa transkonfinali.”

L-organizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-vaċċini u l-prova tat-tilqim standardizzata fil-livell tal-UE kollha – permezz ta’ tikketta “Ċertifikat Ekoloġiku Diġitali” mill- Kummissjoni Ewropea – ser jiġu diskussi mill-membri tal-KtR fit-22 ta’ Marzu, f’laqgħa tal- Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) tiegħu.

Kuntest

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :