Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Fl-Ewropa, il-ġurnaliżmu lokali jinsab mhedded serjament  

Iċ-ċaqliq aċċellerat lejn kanali ta’ distribuzzjoni diġitali, il-bidla fid-drawwiet tal-konsumaturi u t-tnaqqis fl-introjtu mir-reklamar jipperikolaw il-mudell ekonomiku u l-indipendenza tal-midja lokali. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jilqa’ l- Pjan ta’ Azzjoni propost mill-Kummissjoni Ewropea iżda jenfasizza l-importanza li titqies is-sitwazzjoni finanzjarja partikolarment allarmanti tal-midja lokali u reġjonali. F’sistema politika f’diversi livelli bħad-demokrazija Ewropea, mezzi iżgħar tal-midja li jisimgħu direttament it-tħassib taċ-ċittadini huma kruċjali biex jiġu żgurati l-kontroll demokratiku u l-leġittimità. Dan turih l-Opinjoni abbozzata mir-relatur Jan Trei (EE/PPE), Membru tal-Kunsill Muniċipali Rurali ta’ Viimsi, li ġiet ippreżentata fis-sessjoni plenarja tal-KtR f’Mejju.

Pedament ta’ demokrazija tajba u sostenibbli, il-pajsaġġi medjatiċi pluralistiċi jipprovdu liċ-ċittadini b’informazzjoni affidabbli u pjattaformi għal dibattitu politiku miftuħ. Iżda l-pressjonijiet kummerċjali u bażi teknoloġika li qed tinbidel malajr jheddu d-diversità u l-indipendenza tal-midja fl-Ewropa.

B’referenza għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-membri tal-KtR għalhekk appellaw għal aktar assistenza finanzjarja u laqgħu l-pjan tal-Kummissjoni li tissemplifika l-appoġġ għas-setturi tal-midja awdjoviżiva u tal-aħbarijiet taħt il-fergħa transsettorjali tal-programm Ewropa Kreattiva 2021-2027. Huma enfasizzaw li l-appoġġ finanzjarju għandu jiġi pprovdut b’mod li jirrispetta u jippromovi l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja.

Ir-relatur tal-KtR Jan Trei (EE/PPE), Membru tal-Kunsill tal-Muniċipalità Rurali ta’ Viimsi, qal “ Il-kriżi tal-COVID-19 tenfasizza b’mod ċar ħafna l-ħtieġa għal midja b’saħħitha bħala istituzzjoni li tinforma lis-soċjetà b’mod bilanċjat u bbażat fuq il-fatti biex tippermetti dibattitu miftuħ. Fl-istess ħin, ir-riċessjoni ekonomika kkawżata mill-kriżi xekklet il-kapaċità tal-midja li tassumi r-responsabbiltajiet tagħha. Sabiex jinżammu standards tal-istampa ta’ kwalità għolja fil-livelli kollha, huma meħtieġa miżuri ta’ appoġġ – b’mod partikolari biex tiġi żgurata s-sopravivenza tal-kumpaniji tal-midja lokali u reġjonali. Għandha tingħata attenzjoni kritika lis-sitwazzjoni tal-pajjiżi ż-żgħar, fejn, minħabba d-daqs żgħir tas-suq, ir-riżorsi għall-midja lokali u reġjonali li jeżistu huma limitati.

L-Opinjoni tas-Sur Trei tirrimarka li kwalunkwe leġiżlazzjoni futura u miżuri ta’ appoġġ għandhom iqisu b’mod divrenzjat is-sitwazzjoni ekonomika distinta tal-midja lokali u reġjonali. Filwaqt li l-intrapriżi l-kbar nazzjonali u Ewropej tal-midja attwalment jinsabu f’kompetizzjoni esterna mill-ġjanti Amerikani tat-teknoloġija u tal-ekonomija tal-pjattaforma – problema li għandha tiġi indirizzata mill-implimentazzjoni tal-pakkett il-ġdid dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali –, l-isfidi għall-gazzetti u r-radji lokali u reġjonali iżgħar huma differenti ħafna: marbutin ma’ udjenzi limitati ġeografikament, il-potenzjal tagħhom għat-tkabbir spiss ikun limitat. Sabiex jiġi evitat il-ħolqien ta’ “deżerti tal-aħbarijiet” f’żoni skarsament popolati, il-midja tas-servizz pubbliku reġjonali għandha twessa’ l-kopertura reġjonali tagħha u tibqa’ aċċessibbli għall-udjenzi permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ kanali ta’ komunikazzjoni, qalu l-membri.

In-nuqqas ta’ qafas legali, regolatorju u ta’ politika suffiċjenti fl-ekosistema diġitali xekkel tranżizzjoni b’suċċess għas-settur tal-midja anke qabel it-tifqigħa tal-COVID-19. Il-midja lokali u reġjonali jinsabu f’sitwazzjoni partikolarment ħażina. Neħtieġu strateġija komprensiva sabiex is-settur tal-midja Ewropew jerġa’ jsir ekonomikament vijabbli. Jeħtieġ li ngħinu lill-istabbilimenti tal-midja Ewropej jirkupraw, wawt li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejniethom u parteċipanti ġodda fis-suq, u nappoġġjaw it-trasformazzjoni tagħhom ”, qalet Dace Melbārde (LV/KRE), Viċi President tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament Ewropew, li ngħaqdet mad-dibattitu plenarju.

L-Opinjoni ser tiġi adottata uffiċjalment mill-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-7 ta’ Mejju permezz ta’ votazzjoni elettronika.

Persuna ta’ kuntatt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023