Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali jilqgħu d-deċiżjoni tal-UE li tibda taħditiet dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta’ Fuq u l-Albanija  

Id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li tibda t-taħditiet dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta’ Fuq u mal-Albanija hija d-“deċiżjoni t-tajba għall-UE u opportunità eċċellenti għall-Balkani tal-Punent”, qalu l-mexxejja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fil-25 ta’ Marzu, wara li l-Istati Membri tal-UE stiednu formalment liż-żewġ pajjiżi għall-mejda tan-negozjati.

Il-president tal-kummissjoni tal-KtR għar-relazzjonijiet esterni, Mark Speich , is-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali għan-North Rhine-Westphalia, tenna l-messaġġ dejjiemi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) dwar l-importanza li reġjuni u bliet fl-Albanija u l-Maċedonja ta’ Fuq ikunu mħejjija għas-sħubija. “Nilqa’ b’sodisfazzjon il-ftuħ tan-negozjati ta’ adeżjoni bejn l-UE u l-Maċedonja ta’ Fuq u l-Albanija. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ilu jappella għal din id-deċiżjoni importanti għal snin sħaħ, u ż-żewġ pajjiżi wettqu riformi kbar. Il-bidu tat-taħditiet dwar l-adeżjoni jirrifletti impenn għal aġenda kondiviża ta’ relazzjonijiet aktar fil-fond ibbażati fuq il-kooperazzjoni u l-valuri Ewropej. Din hija d-deċiżjoni t-tajba għall-UE u opportunità eċċellenti għall-Balkani tal-Punent kollha biex iġġedded ir-riformi tagħha. L-għoti ta’ sinjal ta’ tama lill-Balkani tal-Punent huwa importanti doppjament f’dawn iż-żminijiet diffiċli, b’pandemija globali li qed tikkawża inċertezza ekonomika madwar l-Ewropa.”

Il-KtR ilu jaħdem mal-awtoritajiet reġjonali u lokali miż-żewġ pajjiżi għal dawn l-aħħar għaxar snin, huwa u jindirizza l-isfidi politiċi u jaħdem magħhom fuq kwistjonijiet amministrattivi ta’ tħassib partikolari għalihom, bħall-ġestjoni tal-iskart.

Jasna Gabrič (SI/Renew Europe), is-Sindku ta’ Trbovlje u l-kopresident tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt għall-Maċedonja ta’ Fuq, qal: “Din hija deċiżjoni pożittiva u mistennija fi żminijiet diffiċli, li turi li l-UE qed iżżomm il-politika tat-tkabbir tagħha ħajja minkejja din is-sitwazzjoni bla preċedent. Tabilħaqq, qed nuru dejjem iżjed solidarjetà mar-reġjun tal-Balkani tal-Punent f’dan il-mument ta’ kriżi.”

Nikola Dobroslavić (HR/PPE), Prefett tal-Kontea ta’ Dubrovnik-Neretva u President tal-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR għall-Balkani tal-Punent, li ttratta r-relazzjonijiet mal-Albanija sa issa, qal: “Il-poplu tal-Maċedonja ta’ Fuq u tal-Albanija diġà jafu li mhuwiex faċli li tissieħeb fl-UE. Iżda, bħala persuna minn pajjiż li ssieħeb biss reċentement, il-Kroazja, naf il-valur li tkun fi klabb u tiżviluppa relazzjonijiet ta’ kooperazzjoni tajba ma’ oħrajn madwar l-Ewropa. Jiena ngħid: komplu aħdmu bil-galbu u tkunu ppremjati. Il-proċess ta’ riforma għandu jsaħħaħ id-demokrazija, l-ekonomiji, u r-reżiljenza tagħkom. Aħdmu flimkien u investu fid-demokrazija lokali.”

Il-KtR għandu wkoll kuntatti politiċi u relazzjoni ta’ ħidma ma’ kandidati oħrajn u ma’ kandidati potenzjali għal sħubija fl-UE. Kull sena, il-politiċi mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-UE jiltaqgħu mal-kontropartijiet tagħhom mill-Balkani tal-Punent u t-Turkija fil-konferenza dwar Jum it-Tkabbir organizzata mill-KtR.

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :