Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Presidenti tal-UE Juncker u Tajani jiddibattu dwar il-futur tal-Ewropa ma’ mexxejja lokali  
Il-President tal-KtR Lambertz jagħti l-ewwel diskors annwali dwar “L-Istat tal-Unjoni Ewropea: il-Perspettiva tar-Reġjuni u l-Bliet”

Fi Brussell fit-8 ta’ Ottubru se tibda l-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet b’dibattitu bit-titlu “Il-Futur tal-Ewropa hija l-Koeżjoni” mmexxija mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) Karl-Heinz Lambertz, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-Kummissarju tal-UE, Corinna Creţu u l-Viċi-President tal-Parlament Ewropew Pavel Telicka. Il-ġurnata ta’ wara fil-preżenza tal-President tal-Parlament tal-UE, il-President Lambertz se jippreżenta l-viżjoni tiegħu għall-futur tal-Ewropa waqt id-diskors annwali tiegħu dwar " L-Istat tal-Unjoni Ewropea: il-perspettiva tar-reġjuni u l-bliet " . Waqt il-plenarja tiegħu l-KtR se jadotta wkoll il-pożizzjoni tiegħu dwar il-Baġit tal-UE u temi bħall-migrazzjoni, ir-riċerka, l-azzjoni klimatika u l-plastik b’użu uniku.

8-11 ta’ Ottubru: is-16-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (#EURegionsWeek)

Taħt it-titolu ' Għal politika ta’ koeżjoni tal-UE b’saħħitha wara l-2020 ’ l- #EURegionsWeek se tiġbor aktar minn 6,000 espert u prattikant tal-politika reġjonali tal-UE, Il-President Juncker se jingħaqad mal- President Lambertz , Il-Kummissarju Creţu and l-Viċi-President Telicka waqt is-sessjoni tal-ftuħ mis-14.30 it-Tnejn 8 ta’ Ottubru. Is-sessjonijiet ta’ ħidma u d-diskussjonijiet li se jsiru matul il-ġimgħa se jeżaminaw il-ħtieġa ta’ Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha wara l-2020.

Ara l- programm tal-midja dedikat; is-sessjoni tal-ftuħ se tixxandar live online fuq il-website tal-KtR.

avvenimenti #CohesionAlliance

Il- #CohesionAlliance , il-koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni trid tibqa’ pilastru tal-futur tal-UE, se tiddiskuti l-ewwel kisbiet u n-negozjati li għadhom għaddejjin f’serje ta’ avvenimenti #EURegionsWeek dedikati għall-futur tal-politika ta’ koeżjoni kif ukoll f’ " taħditiet tal-agora " li jinvolvu assoċjazzjonijiet imsieħba u esperti.

Għal iżjed tagħrif, żur: www.santacruzdetenerife.es

9 ta’ Ottubru 3pm: L-Istat Tal-Unjoni: Il-Perspettiva Tar-Reġjuni U L-Bliet""

Id-diskors tal-President Lambertz se jiftaħ il-plenarja tal-KtR billi jiffoka fuq l-aktar kwistjonijiet urġenti għall-bliet u r-reġjuni fl-Unjoni Ewropea illum inklużi: il-baġit fit-tul tal-UE li jmiss (il- pożizzjoni tal-KtR se tkun adottata dik il-ġurnata stess), il-futur tal-politika reġjonali tal-UE, l-integrazzjoni, l-iżvilupp sostenibbli u d-demokrazija tal-UE, b’mod partikolari l-involviment tar-reġjuni u l-bliet fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, u inizjattivi fil-livell lokali sabiex iċ-ċittadini jitqarrbu mill-ġdid mal-Ewropa.

Dibattitu bejn il-membri tal-KtR u l- President Tajani se jsir wara, u jibda l-ewwel ġurnata tal-plenarja tal-KtR ta’ Ottubru. Id-dibattitu se jkun segwit mill-adozzjoni tar- rapport tal-KtR dwar “ Nirriflettu dwar l-Ewropa: leħen l-awtoritajiet lokali u reġjonali ”, kif mitlub mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk . Ir-rapport jikkostitwixxi l-qofol ta’ involviment ta’ sentejn ma’ aktar minn 40,000 ċittadin u 110 awtorità lokali u reġjonali.

Id-diskors tal-President Lambertz u d-dibattitu mal-President Tajani se jixxandru dirett fuq l-internet: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9-10 October: Ukoll fuq #CoRplenary Agenda

Il-baġit tal-UE futur 2021-2027

Il-baġit tal-UE u l-prijoritajiet għall-għaxar snin li jmiss se jiġu diskussi fid-dibattitu dwar il-pożizzjoni tal-KtR dwar Il-pakkett tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2021-2027 , mmexxi mir-relatur Nikola Dobroslavić (HR/PPE). L-assemblea wkoll se teżamina f’aktar dettall il-proposti tal-baġit tal-UE li ġejjin:

Orizzont Ewropa: il-Programm Qafas 9 għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ,relatur Christophe Clergeau (FR/PSE)

Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa , relatur Isabelle Boudineau (FR/PSE)

  Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) , relatur Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE)

Il-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri , relatur François Decoster (FR/ALDE)

Proposta għal Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil , relatur Peter Bossman (SI/PSE)

Il-futur tal-programm LIFE (Għall-ambjent u Azzjoni Klimatika) , relatur Marco Dus (IT/PSE)

Opinjonijiet oħra li se jiġu adottati matul il #CoRplenary:

Awtorità Ewropea tax-Xogħol , relatur Doris Kampus (AT/PSE)

Il-kontribut tal-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-UE għall-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14 tal-KDB) ,relatur Roby Biwer (LU/PSE)

Strateġija Ewropea għall-plastiks f'ekonomija ċirkolari , relatur André van de Nadort (NL/PSE)

Proposta għal direttiva tal-plastik b’użu uniku , relatur Sirpa Hertell (FI/PPE)

L-integrazzjoni tal-isport fl-aġenda tal-UE wara l-2020, relatur Roberto Pella (IT/PPE)

Portijiet Nodfa, Ibħra Nodfa – il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta’ skart minn bastimenti , relatur Spyros Spyridon (EL/PPE)

Il-pakkett dwar tassazzjoni ġusta , relatur Paul Lindquist (SE/PPE)

Pjan ta' Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali , relatur Domenico Gambacorta (IT/PPE)

Nibnu Ewropa iktar b’saħħitha: ir-rwol tal-politiki taż-żgħażagħ, tal-edukazzjoni u tal-kultura , Relatur: Gillian Ford (UK/AE)

Il-valutazzjoni tar-riskju fil-katina alimentari , relatur Miloslav Repaský (SK/AE)

Patt Ġdid għall-Konsumaturi , relatur Samuel Azzopardi (MT/PPE)

Informazzjoni prattika:

#EURegionsWeek sessjoni tal-ftuħ ;

Fejn: Ċentru tal-Konferenzi SQUARE, Rue Mont des Arts – 1000 Brussell

Data u ħin: it-Tnejn 8 ta’ Ottubru; 2.30pm;

Xandira diretta fuq is- sit elettroniku tal-KtR

Programm tal-mezzi tax-xandir dwar Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet

#SOTREG & #CoRplenary session:

Post: Bini Charlemagne (Kummissjoni Ewropea), Rue de la Loi, Brussell

Data u ħin: it-Tlieta, 9 ta' Ottubru, 3pm-9pm; l-Erbgħa 10 ta' Ottubru, 9am-1pm

Il-plenarja aġenda & dokumenti

Il-plenarja ser tixxandar dirett fuq is-sit web tal-KtR.

programm tal-mezzi tax-xandir tal-Plenarja

Kuntatt: PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :