Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-awtoritajiet lokali u reġjonali jwissu kontra l-involviment fqir tar-reġjuni u l-bliet fil-programmi l-ġodda tal-politika ta’ koeżjoni  

Sħubija ġenwina bejn il-livelli differenti ta’ governanza hija essenzjali biex jiġu identifikati l-prijoritajiet u jitwettqu investimenti mmirati u effettivi fit-territorji Ewropej

Il-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (Kt R) adottat Opinjoni "L-involviment effettiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Programmi Operazzjonali għall-perjodu 2021-2027", imfassla minn Juraj Droba (SK/KRE), President tar-Reġjun ta’ Bratislava. B’appoġġ għal din l-Opinjoni, il-membri tal-KtR jappellaw għar-rispett sħiħ tal-“prinċipju tas-sħubija” u l-implimentazzjoni tiegħu fl-istrumenti l-ġodda ffinanzjati minn Next Generation EU, bħall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

B’total ta’ EUR 392 biljun għall-perjodu 2021-2027 , il-politika ta’ koeżjoni hija l-politika ta’ investiment ewlenija tal-Unjoni Ewropea. Il-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi operattivi huma l-pedamenti tal-politika ta’ koeżjoni, li jistabbilixxu l-istrateġiji tal-Istati Membri dwar kif għandhom jintużaw il-fondi strutturali biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali billi jitnaqqsu d-disparitajiet bejn ir-reġjuni. Sabiex jiġi żgurat li l-politika ta’ koeżjoni tissodisfa b’suċċess il-ħtiġijiet taċ-ċittadini fuq il-post, l-involviment sħiħ tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-imsieħba soċjoekonomiċi u s-soċjetà ċivili fl-istadji kollha tat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ dawn id-dokumenti ewlenin huwa ta’ importimportanti ferm.

Juraj Droba (SK/KRE), President tar-Reġjun ta’ Bratislava u relatur tal- Opinjoni adottata mill-Plenarja tal-KtR, qal: “ Nixtieq nenfasizza l-importanza li jiġu involuti l-awtoritajiet reġjonali u lokali fin-negozjati dwar il-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid fil-livell tal-UE. Id-dimensjoni reġjonali u data affidabbli ħafna drabi huma neqsin fid-dibattiti bejn il-gvernijiet u l-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk, il-vuċi tar-reġjuni u l-bliet għandha tissaħħaħ ”.

L-Opinjoni hija mibnija fuq ir-riżultati ta’ studju reċenti kkummissjonat mill-KtR , li juri li l-involviment tal-imsieħba fit-tħejjija għall-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid 2021-2027 ittejjeb biss bi ftit meta mqabbel mal-perjodu preċedenti 2014-2020. L-istudju sab li l-potenzjal tas-sħubijiet għadu mhux sfruttat biżżejjed f’għadd ta’ pajjiżi, b’xi awtoritajiet lokali u reġjonali għad mhumiex involuti direttament fl-istadji kollha tal-perjodi ta’ programmazzjoni.

Il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw biex il-prinċipji tas-sħubija jiġu implimentati bis-sħiħ fl-istrumenti l-ġodda bħall- Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta u l- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza iffinanzjati minn Next Generation EU , il-pjan ta’ rkupru għall-Ewropa. Barra minn hekk, huma jindikaw l-impatt kbir li l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se jkollha fuq il-politika ta’ koeżjoni u r-riskju ta’ duplikazzjonijiet u inkonsistenzi possibbli bejn dawn l-istrumenti li jimminaw l-effettività tal-investimenti tal-UE.

Il-membri tal-KtR jenfasizzaw li d-differenzi fiż-żmien tat-tħejjija tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza u l-ftehimiet ta’ sħubija jistgħu, f’xi każijiet, ifixklu l-koordinazzjoni istituzzjonali effettiva u jillimitaw it-tiftix għal sinerġiji. Il-prijorità potenzjali tal-finanzjament tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza fuq il-politika ta’ koeżjoni minħabba l-pressjoni biex tiġi implimentata u adottata malajr, tista’ tnaqqas l-attivitajiet fl-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni 2021-2027, u b’hekk tikkontribwixxi għal aktar dewmien fl-użu tal-finanzjament ta’ koeżjoni. Għalhekk, huma jħeġġu sabiex id-dokumenti strateġiċi ewlenin għall-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid jiġu adottati mingħajr dewmien sabiex l-implimentazzjoni tkun tista’ tibda mill-aktar fis possibbli.

Barra minn hekk, il-mexxejja lokali jwissu kontra x-xejriet lejn iċ-ċentralizzazzjoni fil-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-fondi strutturali bħala riżultat tal-pandemija u l-ġestjoni parallela ta’ żewġ perjodi ta’ programmazzjoni (riżorsi mill-porgrammi tal-perjodu 2014-2020 li jistgħu jintefqu sal-2023).

Il-KtR jistieden ukoll lill-Kummissjoni Ewropea tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija kemm fin-negozjati informali mal-Istati Membri kif ukoll fil-valutazzjoni ta’ abbozzi ta’ ftehimiet ta’ sħubija u programmi operazzjonali, u tipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet rilevanti biex itejbu l-proċessi ta’ sħubija.

Sfond:

Il-plenarja tal-KtR se ssir waqt id- 19-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet , li hija koorganizzata mill-KtR u l-Kummissjoni Ewropea bejn il-11 u l-14 ta’ Ottubru. L-implimentazzjoni u t-twettiq tal-politika ta’ koeżjoni l-ġdida 2021-2027 se jiġu diskussi wkoll matul laqgħa konġunta tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali ( REGI ) tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE ( COTER ) tal-KtR, bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira. Il-laqgħa tista’ tiġi segwita hawnhekk .

Minħabba l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19, id-dħul fis-seħħ kollu tal-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-politika ta’ koeżjoni, kif ukoll il-preżentazzjoni ta’ ftehimiet ta’ sħubija mill-Istati Membri lill-Kummissjoni Ewropea, ġew posposti. Ir- Regolament 2021-2027 daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2021 u s’issa l- Kummissjoni adottat biss il-ftehim ta’ sħubija tal-Greċja.

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023